obrączki małżeńców obok młotka sędziego symbolizującego rozwód

Ile kosztuje rozwód? Koszt rozprawy rozwodowej

Ile kosztuje rozwód? Koszt rozprawy rozwodowej

Ile kosztuje rozwód? To minimum 600 zł opłaty sądowej przy składaniu pozwu, choć może być ona zredukowana o połowę. Co istotne, możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie, ale sprawa może też ciągnąć się lata. Dlatego warto wiedzieć, co jeszcze może wpływać na wysokość kosztów sądowych przy sprawie rozwodowej. Sprawdź dokładnie, ile kosztuje rozwód w 2023 roku!

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 10 listopada 2023 10.11.2023 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 5033 Adwokatów blisko Ciebie

GUS w Banku Danych Lokalnych podał współczynnik rozwodów w Polsce w 2022 roku. Wskaźnik ten wyniósł niespełna 16 w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. W naszym kraju w 2022 roku orzeczono 60 162 rozwody, podczas gdy w 2021 roku było ich niemalże 60 700. Osoby zamierzające złożyć pozew rozwodowy, powinny być świadomie kosztów sądowych. To nie tylko opłata sądowa, możesz też potrzebować radcy prawnego lub adwokata. Poznaj szczegółowe koszty przy sprawach rozwodowych!

Ile kosztuje rozwód w 2023 roku? Opłata sądowa i inne koszty

Składając pozew o rozwód, trzeba mieć na uwadze koszty związane z postępowaniem rozwodowym. W zależności od stopnia zawiłości sprawy, mogą zaliczać się do nich:

 • stała opłata sądowa od złożenia pozwu rozwodowego – 600 zł;
 • dodatkowe opłaty sądowe (np. jeśli poruszane są kwestie podziału majątku – 300 zł w przypadku zgodnego podziału majątku i 1000 zł w przypadku spornego podziału majątku; lub składany jest wniosek o eksmisję małżonka ze wspólnego domu/mieszkania 200 zł);
 • opłaty sądowe za tzw. zabezpieczenie roszczenia (dotyczy np. kontaktów z dzieckiem lub płacenia alimentów – każdy taki wniosek to koszt 100 zł);
 • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata – nawet do 10 000 zł;
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł do właściwego urzędu miasta;
 • dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem dowodów ważnych przy rozwodzie.

Koszt rozwodu w 2023 roku może być inny w zależności od tego, czy w toku sprawy rozwodowej dochodzi do orzeczenia sądu o winie jednego z małżonków, czy małżonkowie zgodnie dzielą się majątkiem wspólnym czy na tym polu są spory albo czy z małżeństwa są wspólne dzieci.

Czy wiesz, że…?
Najwięcej kosztują rozwody z orzeczeniem o winie. Sprawa rozwodowa rozstrzygająca kwestie dotyczące opieki nad dziećmi również wiąże się z poniesieniem większych opłat, m.in. w związku z długością postępowania, jego trudnością czy przedstawianiem dowodów.

Wielu klientów kancelarii prawnych zadaje wiele pytań o rozwód: ile trwa i kosztuje. Rzetelny adwokat czy radca prawny nie udzieli na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego?

Specjalista Oferteo.pl

Specjalista Oferteo.pl

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie będzie trwała kilkakrotnie dłużej niż sprawa za porozumieniem stron. Proszę zwrócić uwagę, że każde określenie trwania postępowania z góry – czy kwotowe, czy czasowe – można przyjąć za wprowadzanie klienta w błąd. Założy np., że takie postępowanie zakończy się w ciągu roku, gdzie wiadomo, że to jest niemożliwe. Potem taki klient będzie miał pretensje do pełnomocnika.

Adwokat - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 5 033 Adwokatów najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Opłata sądowa od złożenia pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Ponosi ją osoba wnosząca pozew o rozwód. Przed tym jednak konieczne jest przygotowanie pozwu. Możesz napisać go bezpłatnie lub skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata z Warszawy albo innego miasta w Twojej okolicy. Koszt takiej usługi to od 500 do 2000 zł.

Jeśli powód wygra sprawę rozwodową, a sąd orzeknie rozwód z winy pozwanego czy pozwanej, taka osoba musi zwrócić stronie wygrywającej opłatę sądową oraz pokryć koszty jej prawnika. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy obu stron lub przy rozwodzie bez orzekania o winie, koszty dzielone powinny być na pół.

Jeśli w treści powództwa nie wskazano żądania uznania pozwanego małżonka winnego rozpadu małżeństwa, a przy tym obie strony są zgodne co do rozwodu, Sąd przy wydawaniu wyroku orzec może o zwrocie połowy opłaty, tj. 300 zł z kasy Sądu na rzecz strony powodowej, wraz z zobowiązaniem strony pozwanej również do zwrotu 150 zł na rzecz powoda.

Poza opłatą sądową kosztem będzie i konieczność pozyskania skróconego aktu małżeństwa, jaki dołączony powinien być do pozwu. Jego koszt wynosi 22 zł.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem? Cennik adwokata rozwodowego 2023

Bardzo często małżonkowie korzystają z pełnomocników – adwokatów lub radców prawnych. Ile kosztuje rozwód z adwokatem? To zależy od wielu czynników. Adwokat może być zaangażowany np. jedynie w napisanie pozwu i wówczas koszt takiej usługi wynosi wspomniane 500-2000 zł.

Natomiast honorarium prawnika, który jest pełnomocnikiem powoda lub pozwanego i prowadzi sprawę rozwodową, wynosi od około 2500 zł. Ostateczna kwota zależy od jego renomy, doświadczenia i stopnia skomplikowania sprawy. Jeśli będzie to zawiły rozwód (przez wzgląd np. na sporny podział majątku), ile będzie kosztować wsparcie ze strony adwokata lub radcy prawnego? Przy takich bataliach rozwodowych trzeba liczyć się z tym, że honorarium może wynieść nawet 10 000 zł.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Osoby, które rozstają się w zgodzie i nie dotyczy ich podział majątku lub ustanowienie opieki nad dziećmi, ponoszą najmniejsze koszty rozwodu. Rozwód za porozumieniem stron jest dosyć szybki i względnie tani. Opłata za pozew jest standardowa: 600 zł, ale sąd przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie zwróci powodowi 300 zł, a pozostałe 300 zł dzielone jest pomiędzy strony (po 150 zł dla każdej ze stron). Do tego dochodzi ewentualnie koszt napisania pozwu i pełnomocnictwo dla adwokata oraz jego honorarium.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Koszt rozwodu bez orzekania o winie będzie niższy niż w momencie, gdy powód lub powódka będą wnosić do sądu pozew z żądaniem obciążenia winą za rozpad małżeństwa jednego z małżonków. Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Jak wspominaliśmy, w najlepszym przypadku wyniesie 150 zł na każdą ze stron, chyba że będą chciały skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata z Wrocławia czy innych miast. Wtedy koszty rosną, ale zwykle zamykają się w kwocie 1150 zł lub nieco więcej.

Ile kosztuje rozwód cywilny? Dodatkowe koszty rozwodu

Rozwód cywilny następuje poprzez orzeczenie przez sędziego całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia małżeństwa oraz samego rozwodu. Małżonkowie przestają być wspólnotą i nie kształtują już wspólności majątkowej małżeńskiej. Ile kosztuje rozwód cywilny? To zależy od wielu czynników. Koszt rozwodu w 2023 roku uzależniony jest od takich ważnych kwestii jak:

 • Czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez – za porozumieniem stron?
 • Czy potrzebne są opinie biegłych sądowych?
 • Czy przeprowadzane jest postępowanie mediacyjne?
 • Czy zaangażowany jest kurator rodzinny?
 • Czy potrzebna jest opinia OZSS?

Kwestie związane z orzekaniem rozwodu o winie jednej ze stron zostały już omówione. Jaki wpływ na koszt rozwodu mają pozostałe kwestie?

Opinia biegłych sądowych

Jeśli wymagane jest wydanie opinii przez biegłych sądowych, koszt rozwodu wzrasta. To wydatek rzędu nawet 2000 zł, a ostateczna kwota zależy od wielu kwestii.

Postępowanie mediacyjne

Koszt rozwodu rośnie, jeśli sąd skieruje małżonków do mediacji. Strony muszą wyrazić zgodę na podjęcie rozmów ugodowych. Celem mediacji jest polubowne załatwienie sprawy. Udział mediatora w mediacji, w zależności od tego, ile spotkań się odbędzie, może wynieść do kilkuset złotych.

Kurator rodzinny

Sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w rodzinie przez kuratora. Kurator rodzinny sprawdzi, w jakich warunkach wychowuje się i mieszka dziecko. Koszt wywiadu tego rodzaju zazwyczaj wynosi do 100 zł.

Opinia OZSS

Ostatnim dodatkowym kosztem związanym z rozwodem jest koszt wykonania opinii OZSS, czyli wydawanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Koszt wydania takiej opinii jest różny i wynosi w granicach od 500 zł do 2000 zł.

Sąd wymaga przeprowadzenia takiego dowodu z reguły na wniosek stron w sytuacji, gdy z małżeństwa są małoletnie dzieci i nie wiadomo, jak rozwód wpłynie na ich dobro. Opinia OZSS jest potrzebna również wtedy, gdy rodzice pozostają w sporze o to, kto przejmie władzę rodzicielską nad wspólnymi dziećmi lub nie mogą dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z potomstwem i z ustaleniem miejsca jego zamieszkania po rozwodzie.

Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

młoda para korzysta z mediacji rozwodowej

Wiemy już, ile kosztuje rozwód, ile wynosi honorarium radcy prawnego lub adwokata oraz jakie są dodatkowe koszty (np. kiedy konieczny jest podział majątku). Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów sądowych?

Opłatę sądową 600 zł ponosi ten, kto wnosi pozew o rozwód. Dopiero jeśli wygra, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca płaci również za prawnika drugiej strony. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron lub w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszty powinny być dzielone na pół. Każdy też płaci wynagrodzenie swojemu prawnikowi. Dodatkowo przy rozwodzie bez orzekania o winie sąd zwraca połowę opłaty od pozwu – 300 zł, czyli do pokrycia przez strony postępowania pozostaje 300 zł.

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Rozwód kościelny to w istocie stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego. Ile kosztuje rozwód kościelny? To wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, choć wszystko zależy od konkretnej sprawy.

Chcąc uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa, trzeba złożyć wniosek do sądu biskupiego wraz z wymaganymi dokumentami. Cześć kurii wymaga przy tym wniesienia opłaty wstępnej w wysokości 100-300 zł. Proces w sądzie biskupim generuje najwyższe koszty sądowe, w granicach 1500-2000 zł. Mogą być one jeszcze wyższe – biskup danej kurii może je ustalić indywidualnie.

Czy możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych?

Patrząc na to, ile kosztuje rozwód, wiele osób po prostu nie będzie mogła sobie pozwolić na poniesienie takiego wydatku. Co wtedy? Jeśli sytuacja materialna strony jest wyjątkowo ciężka, może ona złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych lub przyznanie adwokata albo radcy prawnego z urzędu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kosztów rozwodu

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco