podpisanie dokumentów o przejęciu kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków -  w 2023

Rozwód a kredyt hipoteczny – jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie?

Rozwód a kredyt hipoteczny – jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie?

Planujesz rozwód, a kredyt hipoteczny to jedna z nierozstrzygniętych kwestii? Niestety obowiązek spłaty wspólnego kredytu nie znika nawet po rozwodzie, a bank ma prawo żądać spłaty aż do uiszczenia pełnej kwoty. Czy istnieje zatem sposób, aby wziąć rozwód, a kredyt hipoteczny podzielić między obojga kredytobiorców? Sprawdź, zanim stracisz pieniądze.

author box img

Iwona Zbroja

Zaktualizowano: 9 sierpnia 2022 09.08.2022 Czas lektury: 10min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9137 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Dla młodych małżeństw kredyt hipoteczny na budowę domu i/lub kredyt na zakup działki to często jedyny sposób, by zamieszkać na swoim.

Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co roku kilkadziesiąt tysięcy małżeństw kończy się rozwodem. Co za tym idzie, co roku kilkaset par zastanawia się: co z kredytem po rozwodzie? Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Rozwód a kredyt hipoteczny: wspólność i rozdzielność majątkowa

W wyniku zawarcia małżeństwa między partnerami powstaje małżeńska wspólność majątkowa (wyjątek stanowi zawarcie intercyzy). Oznacza to, że zgromadzony po ślubie majątek należy w równym stopniu do obojga małżonków. Po rozwodzie majątek może być podzielony pomiędzy byłych małżonków zgodnie z ich własnymi ustaleniami lub na mocy wyroku sądu.

Ważne!
Podział majątku po rozwodzie dotyczy wyłącznie posiadanych przez parę nieruchomości i ruchomości (aktywa). Dzielony nie jest kredyt mieszkaniowy ani inne zaciągnięte wspólnie zobowiązania kredytowe.

Wspólność majątkowa i wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie

W dniu zakończenie związku małżeńskiego rozwiązuje się również wspólność majątkowa (obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa przez jednego oboje lub oboje z małżonków).

Warto pamiętać, że w trakcie rozwodu sąd decyduje jedynie o podziale aktywów zgromadzonych jako wspólny majątek. Kredyt hipoteczny stanowi odrębną kwestię, gdyż należy do pasywów (nie są objęte małżeńską wspólnością majątkową).

Rozdzielność majątkowa po rozwodzie a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa to tak naprawdę dwa odrębne majątki osobiste – mąż i żona dysponują nimi samodzielnie. W rozdzielności majątkowej nie tworzy się majątek wspólny.

Pamiętaj!
Wspólny kredyt nawet po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie zmienia sposobu spłaty i nie wpływa na zobowiązania. Jeśli chcesz uwolnić się od kredytu przy rozdzielności – metodą jest spłata zadłużenia w całości.
Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 137 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Kredyt hipoteczny a rozwód małżonków – kto odpowiada za spłatę po rozwodzie?

Teoretycznie może się wydawać, że jeśli jedna z osób w małżeństwie jest winna jego rozpadowi, to powinna wziąć na siebie ciężar spłaty kredytu. W praktyce separacja czy rozwód niczego nie zmieniają z perspektywy banku i zadłużenia – współkredytobiorcy, jako dłużnicy solidarni, nadal są zobowiązani do spłaty całego kredytu hipotecznego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Oznacza to, że nawet po rozwodzie i zmianie miejsca zamieszkania:

  1. Sąd nie podzieli wspólnych długów między kredytobiorców.
  2. Bank ma prawo żądać spłaty całego zobowiązania od obojga małżonków jednocześnie lub tylko od jednego z nich (jeśli będzie to szybsze czy wygodniejsze rozwiązanie).

Poniżej opisujemy możliwe rozwiązania tej sytuacji.

Spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie przez jednego z małżonków

Spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie jest możliwe dzięki zawarciu porozumienia, na mocy którego jedno z nich przejmuje nieruchomość wraz całym kredytem. Warto skonsultować się z doświadczonym doradcą od kredytu hipotecznego z Warszawy lub innego miasta, który może pomóc w szczegółowym zrozumieniu warunków kredytu, a także procesu przejęcia kredytu.

Ważne!
Zwolnieniu z obowiązku świadczenia i przejęcie całego kredytu hipotecznego po rozwodzie przez jednego z małżonków jest możliwe wyłącznie za zgodą banku.

Zgodnie z Art. 392. Kodeksu Cywilnego osoba, która zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.

Specjalista Oferteo.pl

Specjalista Oferteo.pl

Kredyt hipoteczny po rozwodzie najlepiej podzielić poprzez cesję kredytu przez jednego z byłych współmałżonków. Cesja jest to przejęcie obowiązku spłacalności kredytu, jak i praw własności do nieruchomości na siebie.

Zazwyczaj osoba przejmująca kredyt musi spłacić byłego współmałżonka, ale to zależy od indywidualnej sytuacji. Najczęściej też refinansuje się w/w kredyt w innym banku, który spłaca to zobowiązanie w tym pierwszym banku. Zazwyczaj jest to długi proces.

Przepisanie kredytu hipotecznego po rozwodzie na nowego kredytobiorcę

O ile przejęcie kredytu hipotecznego po rozwodzie przez jednego małżonka może być dla banku zbyt ryzykowne, o tyle przepisanie kredytu hipotecznego po rozwodzie zazwyczaj nie stanowi problemu. Nowy kredytobiorca musi spełniać typowe warunki kredytu hipotecznego tj. odpowiedni wiek czy dobra zdolność kredytowa. Dotychczasowy dłużnik zostanie natomiast całkowicie zwolniony z roszczeń.

Zgodnie z Art. 519 KC § 2 przepisanie kredytu hipotecznego na jednego z małżonków może nastąpić:

  1. Przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika (oświadczenie dłużnika może być złożone przez którąkolwiek ze stron).
  2. Przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron, jednak jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii banku, niezbędne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez oboje małżonków oraz nowego kredytobiorcę. Kolejnym krokiem jest zmiana wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości kupionej na kredyt

Jedną z opcji, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia z podziałem kredytu, jest też sprzedaż nieruchomości kupionej na kredyt. To korzystna opcja, która szybko rozwiąże problem – pod warunkiem, że nieruchomość nie straciła mocno na wartości.

Jeśli nieruchomość nie pokryje kwoty całego kredytu, pozostałą część trzeba wspólnie spłacić. Jeżeli cena sprzedaży domu lub mieszkania okaże się wyższa – nadwyżką można się podzielić.

Wynajem nieruchomości kupionej na kredyt

To jedna z opcji polecanych szczególnie wówczas, gdy sprzedaż nieruchomości nie jest opłacalna. Rozwiązaniem może być wynajem domu lub mieszkania kupionego na kredyt. Zaletą tego rozwiązania jest szybkie zdobycie środków na pokrycie bieżących rat, a wadą – konieczność znalezienia innego lokum.

Wynajem nieruchomości kupionej na kredyt po rozwodzie jest też jedną z polecanych opcji, gdy w początkowej fazie małżonkowie nie dogadali się na żaden konkretny scenariusz podziału kredytu i/lub nieruchomości.

Wspólna spłata kredytu po rozwodzie

Natychmiastowa spłata wspólnie zaciągniętego kredytu po rozwodzie jest najlepszym rozwiązaniem dla dwóch stron – i z miejsca zamyka temat wspólnych zobowiązań. Problemem jest najczęściej fakt, że trzeba mieć wygospodarowane odpowiednie środki na spłatę kredytu przed czasem.

Wspólny kredyt hipoteczny a rozwód – co zrobić w przypadku braku porozumienia?

doradca wyjaśnia co można zrobić z kredytem po rozwodzie

Brak porozumienia z podziałem kredytu po rozwodzie to spory problem, bo w dużej mierze jest to kwestia umowna. Kluczowe jest więc dogadanie się i wyjście z jakąś wspólną propozycją do banku. Nie zawsze porozumienie jest możliwe – co zrobić, gdy nadal trzeba spłacać kredyt hipoteczny, a rozwód kończy związek ze współkredytobiorcą?

Niestety, w tej sytuacji bank ma prawo obciążyć dwie strony spłatą zobowiązania – nawet jeśli jedna z nich odpowiada za rozpad małżeństwa. Jeśli nie stać cię na spłatę swojej części zobowiązania, możesz negocjować z bankiem warunki umowy – np. wydłużając czas kredytowania, a zmniejszając wysokość raty. Pamiętaj, że negocjowanie z bankiem może być skomplikowane, a rezultat nie zawsze jest gwarantowany - więc skonsultowanie się z ekspertem od kredytu hipotecznego z Krakowa lub innego miasta może przynieść wiele korzyści.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

Dla banku nie ma znaczenia, z jakiego powodu nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. Po podpisaniu umowy kredytowej oboje dłużnicy są tak samo odpowiedzialni za spłatę.

Sąd może pomóc, jeśli partner był nie tylko winny rozwodu ale też doprowadził do trudnej sytuacji materialnej, np. wydał oszczędności przeznaczone na spłatę kredytu czy ukrywał fakt nieuregulowania miesięcznych rat kredytu. Przy negocjowaniu warunków podziału majątku i kredytu po rozwodzie warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata.

Rozwód a kredyt hipoteczny i dziecko

Co zrobić w scenariuszu: rozwód, kredyt hipoteczny i dziecko? Kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie, jeśli w rodzinie urodziły się dzieci? W przypadku par posiadających dzieci, wspólna nieruchomość obciążona kredytem zazwyczaj przechodzi na własność małżonka, który otrzymuje prawo opieki.

W tym przypadku sąd może wskazać, kto i w jakim stopniu będzie odpowiedzialny za spłatę zobowiązania. Jeśli jednak wskazany małżonek nie będzie w stanie regulować rat kredytu, obowiązkiem spłaty zostanie obciążony drugi małżonek. Ostatecznie można sprzedać dom na kredyt po rozwodzie.

Czy trzeba informować bank o rozwodzie?

Kredyt hipoteczny a rozwód małżonków to trudny temat dla rozstającej się pary oraz dla banku. Pytanie: czy należy poinformować kredytodawcę o rozwodzie? Nie jest to konieczne. Orzeczenie przez sąd rozwodu, a kredyt hipoteczny i spłata kredytu w kolejnych miesiącach, nie mają znaczenia dla banku.

Wyjątkiem są dwa scenariusze:

  1. Małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia.
  2. W umowie kredytowej jest zapis mówiący o tym, że w momencie rozwodu spłata pozostałej części ciąży na jednym ze współmałżonków.

Rozwód a kredyt hipoteczny we frankach

Dużym wyzwaniem jest rozwód i kredyt hipoteczny we frankach. Zasady spłaty są takie same, a w przypadku tej obcej waluty dodatkowo najczęściej kredytobiorca ma do czynienia z wysokimi ratami (kredyt we frankach to jeden z droższych kredytów).

Najczęściej sprzedaż mieszkania lub domu nie pokrywa zobowiązań zaciągniętych we franku szwajcarskim, dlatego rozwiązaniem może być wynajęcie nieruchomości lub przeniesienie kredytu po rozwodzie.

Rozwód a kredyt hipoteczny z programem "Rodzina na Swoim"

Rozwód pomiędzy kredytobiorcami nie sprawi, że dopłaty związane z finansowaniem z programu "Rodzina na Swoim" zostaną odebrane. Warto wiedzieć, że przy rozwodzie z opcją przepisania mieszkania lub domu na jednego ze współmałżonków, właściciel nieruchomości nadal może korzystać z dofinansowania w ramach programu.

Rozwód i kredyt hipoteczny "Rodzina na Swoim" może być problemem osób, które skorzystały z programu w okresie jego funkcjonowania, a wciąż są na etapie spłaty kredytu. Obecnie program już nie funkcjonuje (wnioski były przyjmowane do 31 grudnia 2012 r.).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu i kredytu hipotecznego

Dodano: 9 września 2021 Zaktualizowano: 9 sierpnia 2022

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco