kobieta siedzi przy biurku i wylicza zdolność kredytową korzystając z laptopa i kalkulatora

Zdolność kredytowa – co to jest i jak ją obliczyć? Od czego zależy?

Zdolność kredytowa – co to jest i jak ją obliczyć? Od czego zależy?

Zdolność kredytowa jest obok dobrej historii kredytowania w BIK warunkiem koniecznym do uzyskania zobowiązania w banku. Rozumiana jest jako zdolność do spłaty kredytu. Każdy bank może stosować inne zasady jej wyliczania. Zobacz, co to jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa.

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 29 grudnia 2022 29.12.2022 Czas lektury: 7min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9065 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Co to jest zdolność kredytowa?

Dla określenia, czym jest zdolność kredytowa i jakie ma znaczenie dla banku udzielającego zobowiązania, warto sięgnąć do przepisów Prawa bankowego. Co to jest zdolność kredytowa? Definicja tego pojęcia znalazła się w art. 70 ust. 1:

„Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”.

Zdolność określa, czy stać cię na zaciągnięcie kredytu w pożądanej wysokości. To zależy od wielu parametrów.

Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 065 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Od czego zależy zdolność kredytowa i co na nią wpływa?

Wydawać by się mogło, że jedynie wysokość twoich dochodów i kosztów ponoszonych co miesiąc decydują o zdolności kredytowej. Jednak nie do końca tak jest. Od czego zależy zdolność kredytowa? Co na nią wpływa? Na ogół przy jej szacowaniu banki biorą pod uwagę:

 • wysokość miesięcznych dochodów;
 • źródło zarobkowania – czy jest to umowa o pracę: czasowa lub zawarta na czas nieokreślony, umowa cywilnoprawna jak umowa-zlecenie czy umowa o dzieło, emerytura lub renta czy dochody pochodzące z najmu prywatnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obciążenie wydatkami – liczą się koszty stałe, np. czynsz czy opłaty za media, raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, karty kredytowe, debet w koncie;
 • wykonywany zawód – profesje zaufania publicznego mogą liczyć na łatwiejsze uzyskanie kredytu i na oszacowanie nieco wyższej zdolności;
 • obecność współkredytobiorców we wniosku – zwłaszcza tych, którzy sami cechują się wysoką zdolnością;
 • okres kredytowania – im dłuższy, tym potencjalna zdolność może być wyższa;
 • typ rat – malejące wymagają od kredytobiorcy przedstawienia wyższej zdolności niż stałe w okresie kredytowania,
 • historię kredytową – weryfikownaą w Biurze Informacji Kredytowej.

Jak jest obliczana zdolność kredytowa przez banki?

Banki nie ujawniają dokładnie tego, jak obliczają zdolność kredytową. Wiadomo jednak, że wykorzystują 2 metody:

 1. Analizę jakościową
 2. Analizę ilościową

W przypadku analizy jakościowej, bank przygląda się danym, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W tym procesie kluczową rolę pełni doradca od kredytów hipotecznych z Warszawy lub innego miasta bliżej Ciebie, który pomaga ocenić zdolność kredytową klienta oraz jego skłonność do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Na wynik analizy wpływ mają:

 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • liczba osób w jednym gospodarstwie domowym, pozostających na jego utrzymaniu,
 • status mieszkaniowy,
 • status majątkowy,
 • wykształcenie,
 • wyuczony i wykonywany zawód,
 • staż pracy,
 • zajmowane stanowisko pracy.

Przy analizie jakościowej brana jest pod uwagę także historia kredytowania w BIK.

Analiza ilościowa z kolei opiera się na ocenie sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. W tym wymiarze zdolność zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów, od których odejmowane są:

 • miesięczne koszty utrzymania,
 • obecne zadłużenie klienta.

Bank porównuje przychody i wydatki klienta w skali miesiąca i sprawdza, czy po odjęciu ich od siebie pozostają jakieś nadwyżki, które mogłyby posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Jak sprawdzić, jaka jest moja zdolność kredytowa w 2022 roku?

doradca kredytowy rozmawia z uśmiechniętą parą o zdolności kredytowej

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać kredyt hipoteczny? Z pewnością należy mieć odpowiednio wysoką zdolność. Jak sprawdzić zdolność kredytową i tym samym swoje szanse na uzyskanie zobowiązania? Możesz wyliczyć ją w kalkulatorze online. Pamiętaj, że oszacowana zdolność ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie gwarantuje, że właśnie taki kredyt otrzymasz w konkretnym banku.

Możesz też sprawdzić zdolność kredytową w BIK, a właściwie to, jaka jest Twoja historia kredytowania, która również wpływa na decyzję podejmowaną przez bank.

Zdolność kredytowa – kalkulator

W sieci znaleźć można różne kalkulatory kredytu hipotecznego czy innych zobowiązań, pozwalające na obliczanie zdolności na własną rękę. Kalkulacja zwykle wymaga, byś podał:

 • planowany okres spłaty zobowiązania,
 • oprocentowanie kredytu,
 • typ raty,
 • limity na kartach kredytowych,
 • raty innych kredytów,
 • inne stałe zobowiązania,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym.

18 sposobów, jak zwiększyć zdolność kredytową

Istnieje wiele sposobów, by zwiększyć swoją zdolność. Wśród nich:

 1. Postaranie się o podwyżkę lub lepiej płatne zajęcie.
 2. Zadbanie o dobrą historię w BIK.
 3. Zatrudnienie na stałej umowie o pracę.
 4. Likwidacja limitów debetowych w koncie lub kart kredytowych.
 5. Spłata (w miarę możliwości) wcześniejszych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.
 6. Dodanie współkredytobiorcy o dobrej zdolności kredytowej.
 7. Wydłużenie okresu kredytowania.
 8. Zdecydowanie się na raty równe zamiast malejących.
 9. Przedstawienie wysokiego wkładu własnego.
 10. Dodatkowe zabezpieczenia spłaty kredytu.
 11. Skorzystanie z konsolidacji.
 12. Zawarcie związku małżeńskiego – jeśli o kredyt starają się partnerzy, będą mieli potencjalnie niższą zdolność od małżonków.
 13. Ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.
 14. Podpisanie intercyzy – jeśli współmałżonek ma złą historię kredytowania.
 15. Skorzystanie z dodatkowych produktów banku.
 16. Wykorzystanie przywilejów przysługujących pracownikom sektora zaufania publicznego.
 17. Zwiększenie dochodów.
 18. Negocjacje z bankiem.

Co obniża zdolność kredytową?

Co powoduje, że bank orzeka względem klienta brak zdolności kredytowej? Dlaczego tak się dzieje? Być może spowodowane jest to takimi czynnikami, jak:

 • utrata pracy i głównego źródła zarobkowania,
 • wysokie wydatki stałe,
 • wysokie, niespłacone jeszcze zobowiązania,
 • limit na karcie kredytowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • limit debetowy w koncie,
 • zobowiązania zaciągnięte w walucie obcej,
 • wysokie zobowiązania pozakredytowe,
 • wynagrodzenie pozyskiwane w walucie obcej,
 • wynagrodzenie składające się z kilku nieregularnie uzyskiwanych składników.

Jeśli Twoje dochody są niskie, a zobowiązania finansowe się piętrzą, możesz nie mieć zdolności do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Skontaktuj się z doradcą od kredytu hipotecznego z Krakowa, lub innym specjalistą z Twojego miasta, aby przeanalizować Twoją zdolność kredytową.

Jak karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Pamiętaj, że karta kredytowa obniża Twoją zdolność. To dodatkowe zobowiązanie w oczach pracownika banku, przygotowującego analizę twojej wiarygodności.

Uwaga!
Nawet samo posiadanie i niewykorzystywanie karty kredytowej o określonym limicie zmniejsza zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa przy zobowiązaniu hipotecznym zwykle jest wyższa w porównaniu do branej pod uwagę przy kredycie gotówkowym. Kredyt ten rozkładany jest na dłuższy okres spłaty, a najczęściej wymaga wniesienia wkładu własnego. Wyjątkiem są kredyty bez wkładu własnego z gwarancją BGK.

Zdolność kredytowa klienta hipotecznego jest wyższa, bo i sama hipoteka jest solidnym zabezpieczeniem spłaty tego rodzaju zobowiązania.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

Przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy musisz wykazać na ogół niższą zdolność niż przy kredycie hipotecznym przeznaczonym na zakup mieszkania lub domu. Jednak brak zabezpieczenia sprawia, że potrzebujesz stabilnych dochodów i dobrej historii w BIK, by go otrzymać.

Wakacje kredytowe a zdolność kredytowa – czy mają wpływ?

W okresie COVID-19 i w trakcie cyklicznego podwyższania przez RPP wysokości głównych stóp procentowych rząd zaoferował polskim kredytobiorcom możliwość czasowego zawieszenia spłaty zobowiązań, czyli inaczej wakacje kredytowe. Pozwalały one nawet na 8 miesięcy bez rat. Czy jednak mają wpływ na zdolność kredytową i czy skorzystanie z nich nie położy się cieniem na wiarygodność klienta w przyszłości? Zasadniczo rząd informował, że nie powinno tak być. A jak jest naprawdę?

Banki informują BIK o skorzystaniu przez klienta z ustawowych wakacji kredytowych. Jednak jak mówi np. rzecznik Pekao SA, Paweł Jurek: „Oceny zdolności kredytowej dokonujemy przede wszystkim w oparciu o wysokość dochodów wnioskodawców oraz ich miesięcznych obciążeń”. W związku z tym wakacje kredytowe, jako pomoc dla kredytobiorców od rządu, nie mają na to decydującego wpływu.

Brak zdolności kredytowej – co zrobić?

Jeśli bank uzna, że nie masz zdolności kredytowej, pozostaje Ci ją poprawić. Możesz też zwrócić się do innej instytucji i niewykluczone, że ona jednak przychyli się do Twojej prośby o udzielenie kredytu i uzna, że masz wystarczająco wysoką zdolność.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco