Upadłość konsumencka po zmianach w ustawie Prawo upadłościowe
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Dąbrowski nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Dąbrowski

2

Upadłość konsumencka po zmianach w ustawie Prawo upadłościowe

Autor: Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Dąbrowski, publikacja: 2021-04-01

Posiadasz długi z tytułu nieopłaconych faktur czy rachunków? Wierzyciele oraz windykatorzy dzwonią do ciebie i wzywają do zapłaty? Z sądów przychodzą liczne nakazy zapłaty? A komornicy wszczęli wobec ciebie liczne egzekucje komornicze, na skutek których masz pozajmowane rachunki bankowe? Nie wiesz, jak rozwiązać swoją – jakby się zdawało – trudną sytuację? Jedną z metod może okazać się złożenie tzw. wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (pełna nazwa: Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).

Upadłość konsumencka

Zmiany w ustawie Prawo upadłościowe

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2019 r. poz. 1802). Dzięki niej oddłużenie stało się co do zasady łatwiejsze, ponieważ sąd już na etapie po wpłynięciu do niego wniosku nie oddali go z tej przyczyny, że wnioskodawca (dłużnik) przyczynił się do swojej niewypłacalności w sposób rażący, tj. wpadł w spiralę długów. Przed zmianami była to jedna z negatywnych przesłanek, którą sąd badał już na tym etapie.

Kolejną pozytywną zmianą jest to, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przy oddłużaniu będą traktowane tak samo jak konsumenci! Co więcej, w odróżnieniu od przedsiębiorców osoba fizyczna, aby móc złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie swojej upadłości, musi mieć tylko jednego wierzyciela. Również w tym miejscu należy przypomnieć, że złożenie ww. wniosku to opłata w wysokości tylko 30 zł.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Poza tym należy mieć na uwadze to, że samo postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest postępowaniem łatwym i krótkim. Bowiem samo złożenie wniosku i wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej zamyka pierwszy etap i otwiera kolejny, tzw. po ogłoszeniu upadłości. O ile na tym etapie nie dojedzie do umorzenia postępowania, po jego zakończeniu dopiero będzie możliwe np. umorzenie wszystkich długów upadłego.

Ponadto ogłoszenie upadłości wywiera wiele bardzo dotkliwych skutków prawnych dla osoby upadłej. Jednym z nich jest taki, że np. cały majątek, w tym majątek wspólny małżonków, z chwilą ogłoszenia upadłości wchodzi w skład tzw. masy upadłościowej, a zarządcą tej masy jest syndyk.

Są również i pozytywne konsekwencje, jak np. to, że wszystkie toczące się wobec upadłego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Dąbrowski świadczy m.in. pomoc osobom, które chciałyby ogłosić swoją upadłość. Zapraszam do kontaktu.

Adwokat - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 608 Adwokatów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o adwokatach