I że Cię nie opuszczę aż do...
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Abc nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Abc

6

I że Cię nie opuszczę aż do...

Autor: Abc, publikacja: 2014-10-28

Nie znam nikogo, kto wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej nie wierzy w to, że wybranek / wybranka serca to osoba, z którą spędzi resztę swojego życia. Jednak życie pisze różne scenariusze i nie zawsze się tak dzieje. Czasem więc któryś z małżonków lub oboje, podejmują decyzję o rozstaniu.

Zdjęcie nr 1

Formalnym zakończeniem małżeństwa jest rozwód, czyli wyrok sądu orzekający rozwiązanie małżeństwa stron. Przesłankami orzeczenia rozwodu są: trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, co w praktyce oznacza definitywne zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej. Zainicjowanie sprawy rozwodowej wymaga złożenia pozwu, w którym określone zostanie żądanie dotyczące sposobu rozwiąznia małżeństwa przez rozwód z określeniem winy jednego lub obojga z małżonków, albo też bez określania winy któregokolwiek z nich. Proste? Na pierwszy rzut oka proste. Czy warto zatem korzystać przy tym z pomocy prawnika?

Zdjęcie nr 2

Warto – po pierwsze dlatego, że jest to osoba bezstronna, która podejdzie do sprawy bez emocji, towarzyszących rozstającym się małżonkom. Udział prawnika pozwala zatem często, w sposób szybszy i mniej stresujący, zakończyć postępowanie rozwodowe. Doświadczonemu pełnomocnikowi, niejednokrotnie też, udaje się nakłonić zwaśnione strony do zmiany roszczenia i zamiast żądania orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, sąd może, na zgodny wniosek stron, rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z nich. Taki wyrok, to także najtańszy sposób rozwiązania małżeństwa, bowiem w razie orzeczenia rozwodu bez ustalania, który z małżonków jest winnym rozpadu pożycia małżeńskiego, opłata sądowa jest o połowę niższa od tej, jaką strony muszą uiścić żądając rozwodu z orzeczeniem o winie.

Warto – po drugie dlatego, że radca prawny lub adwokat, to profesjonalista, który wie jak sporządzić pozew rozwodowy, jakie dokumenty do niego załączyć, jaką opłatę sądową uiścić i przed jaki sąd wytoczyć powództwo. Wszystko to pozwala przede wszystkim znacząco skrócić czas postępowania rozwodowego. W wyroku rozwodowym sąd jest zobowiązany zawrzec także rozstrzygnięcie dotyczące powierzenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron i obowiązku alimentacyjnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w wyroku tym sąd może także, na wniosek zaintersowanych, orzec o wspólnym mieszkaniu stron, a nawet o podziale majątku wspólnego – tak więc i w tych kwestiach pomoc radcy prawnego lub adwokata może okazać się nieocenioa.

Warto – także dlatego, że niejednokrotnie rozwód pociąga za sobą znaczące pogorszenie się sytuacji materialnej jednego z małżonków, czasem nawet niedostatek, a wtedy w określonych sytuacjach, uzależnionych od rozkładu winy za rozpad pożycia małżeńskiego, sąd może drugą ze stron zobowiązać do łożenia alimentów na byłego małżonka. W takiej sytuacji doświadczony prawnik przeprowadzi nas przez meandry prawa materialnego i procesowego, by w optymalny sposób zamknąć za sobą pewien rozdział w życiu.Opracowano:
Agnieszka Bakowska
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Bakowska

Adwokat - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 602 Adwokatów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o adwokatach