• »
  • Raporty
  • »
  • Jakie domy budują polacy? - raport 2013

Jakie domy budują Polacy? - Raport 2013

W roku 2013 Polacy rozpoczynali budowę tradycyjnego murowanego domu z cegły ceramicznej o powierzchni użytkowej 100-150 metrów kwadratowych, z dachem pokrytym dachówką ceramiczną oraz bez piwnicy, co będzie ich kosztowało 360 000 zł. Domy wznoszono najczęściej na działkach o powierzchni 1000-2000 metrów kwadratowych zlokalizowanych na terenach wiejskich, gdzie cena 1 metra kwadratowego wynosi średnio 79 zł – wynika z analizy 3,5 tys. zapytań ofertowych w Oferteo.pl oraz pogłębionych wywiadów ankietowych na grupie 211 respondentów.

Dom marzeń Polaków 2013

Dom marzeń Polaków 2013

Kupujemy gotowe projekty

Z jakiego projektu korzystasz?

Z jakiego projektu korzystasz?

Aby przystąpić do budowy domu, niezbędne jest podjęcie ważnych decyzji dotyczących jego powierzchni i układu, technologii budowania czy stosowanych materiałów budowlanych. Prowadzona analiza zapytań złożonych w Oferteo.pl, serwisie łączącym osoby poszukujące produktów i usług wraz z ich dostawcami, pokazuje, że w Polsce przeważa tendencja do zakupu gotowego projektu domu. W 2013 roku deklarację posiadania gotowego wzoru zgłosiło 66% użytkowników Oferteo.pl, wśród których najpopularniejszy był projekt „Dom przy Cyprysowej”. Jest to wygodny średni dom jednorodzinny z przestronnym poddaszem. W porównaniu do roku 2012 wzrósł procent inwestorów decydujących się na zlecenie przygotowania indywidualnego projektu (z 31% do 34% w roku 2013).

Z jakiego projektu korzystasz? - zestawienie w poszczególnych województwach

Z jakiego projektu korzystasz? - zestawienie w poszczególnych województwach

Tendencja do kupowania gotowych projektów widoczna jest w poszczególnych województwach Polski. Procent zapytań jest większy od średniej ogólnopolskiej przede wszystkim w województwie lubelskim oraz lubuskim (odpowiednio 77% i 75%). Indywidualne projekty przeważają natomiast w województwie podlaskim – posiada je 61% inwestorów podejmujących się tam budowy domu.

Jaki był metraż budowanych domów?

Jaki był metraż budowanych domów?

Z przeprowadzonych przez Oferteo.pl pogłębionych wywiadów ankietowych wynika, że Polacy budują głównie przeznaczone dla 4-5 osobowej rodziny domy o powierzchni użytkowej 100-150 metrów kwadratowych (40,3% odpowiedzi). Co czwarty ankietowany (26,2%) wznosi dom o powierzchni 150-200 metrów kwadratowych.

Zaczynasz budowę domu?
Znajdziemy firmę budowlaną, która spełni wszystkie Twoje wymagania.

Działka do 2 000 metrów

Powierzchnia działek

Powierzchnia działek

Pod budowę swojego domu ankietowani najczęściej kupowali działkę o powierzchni 1 000 – 2 000 metrów kwadratowych (40,9%). Na drugim miejscu znalazły się działki o powierzchni nie przekraczającej 1 000 metrów kwadratowych (35,4%). Wśród ankietowanych byli również tacy, którzy kupowali grunt o powierzchni ponad 5 000 metrów.

Najtańsze działki na wsi

Średnie ceny 1 m2 działki

Średnie ceny 1 m2 działki

W zależności od wielkości miejscowości, w której będzie realizowana budowa, średnie ceny działki wynoszą od 79 zł za metr kwadratowy na wsi aż do 549 zł w wielkim mieście (powyżej 500 000 mieszkańców).

W jak dużej miejscowości budowano dom?

W jak dużej miejscowości budowano dom?

Ponad połowa respondentów (59,2%) budowała dom na wsi. Na drugim miejscu pod względem lokalizacji były średnie miasta, w których swoje domy zamierzało budować 14,7% respondentów. Najmniej inwestorów podejmowało się stawiania domu w wielkim mieście (powyżej 500 000 mieszkańców).

Gdzie buduje się najwięcej domów

Jak rozkładają się zapytania o budowę domu w poszczególnych województwach

Jak rozkładają się zapytania o budowę domu w poszczególnych województwach?

Jak wynika z analizy zapytań ofertowych składanych w Oferteo.pl, z inicjatywą rozpoczęcia budowy własnego domu w roku 2013 najczęściej wychodzili mieszkańcy województwa śląskiego (15,2%) oraz mazowieckiego (14%). Stosunkowo mało domów powstawało na terenie województwa opolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.

Króluje technologia murowana

W jakiej technologi chcesz budować?

W jakiej technologi chcesz budować?

W jakiej technologi chcesz budować? - zestawienie w poszczególnych województwach

W jakiej technologi chcesz budować? - zestawienie w poszczególnych województwach

Największą popularnością wśród Polaków cieszą się tradycyjne domy murowane z cegły ceramicznej (41,5%).Co trzeci użytkownik (33,8%) decyduje się na budowę domu murowanego z bloczków betonowych - ta technologia jest szczególnie popularna na północy i wschodzie Polski. Podobne technologie były wybierane również w roku 2012, przy czym obecnie nieco większym zainteresowaniem cieszyły się domy w technologii szkieletowej. Poszukiwał ich blisko co 11 internauta, zwłaszcza mieszkańcy województwa podlaskiego (9,3% Polaków, zaś w roku 2012 było to 8,5%). Stosunkowo rzadko wybierana jest w Polsce technologia domów murowanych z silikatu (3,2%) oraz z bala (2,5% zapytań).

Domy bez piwnicy

Czy budynek ma być podpiwniczony?

Czy budynek ma być podpiwniczony?

Czy budynek ma być podpiwniczony? - zestawienie w poszczególnych województwach

Czy budynek ma być podpiwniczony? - zestawienie w poszczególnych województwach

Jak pokazują zapytania składane w Oferteo.pl, Polacy rezygnują z podpiwniczania swoich domów. Utworzenie piwnicy przewiduje zaledwie co dziewiąty użytkownik (11%), w tym przede wszystkim mieszkańcy województwa małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Szukasz materiałów budowlanych?
Znajdziemy takie, które spełnią wszystkie Twoje wymagania..

Dachówka ceramiczna

Z jakiego materiału ma być wykonany dach?

Z jakiego materiału ma być wykonany dach?

Z jakiego materiału ma być wykonany dach? - zestawienie w poszczególnych województwach

Z jakiego materiału ma być wykonany dach? - zestawienie w poszczególnych województwach

Dachy polskich domów najczęściej są pokrywane dachówką ceramiczną – poszukiwała jej blisko połowa osób podejmujących się budowy domu (44,9%). Na drugim miejscu uplasowała się blacha wraz z blachodachówką, z udziałem 36,3%. Ta technologia była popularna zwłaszcza w środkowo-wschodniej Polsce. Dużo mniejszą popularnością cieszyła się dachówka cementowa (9,7%) oraz stropodach płaski (2,9% użytkowników). Ten ostatni zamierzali zlecić przede wszystkim mieszkańcy województwa opolskiego. Preferencje te również są podobne do prezentowanych w roku 2012, przy czym część osób zrezygnowała z dachówki cementowej na rzecz użycia blachy bądź blachodachówki.

Budowa systemem gospodarczym

Do jakiego stanu chcesz budować?

Do jakiego stanu chcesz budować?

Do jakiego stanu chcesz budować? - zestawienie w poszczególnych województwach

Do jakiego stanu chcesz budować? - zestawienie w poszczególnych województwach

Co trzecia osoba poszukująca w Oferteo.pl firmy budowlanej (33,4%) zamierzała jej zlecić budowę do stanu surowego zamkniętego, a jedna czwarta (25,1%) jest zainteresowana odebraniem domu w stanie surowym zamkniętym. Pozostałe prace zostaną zlecone innej firmie wykończeniowej lub samodzielnie zrealizowane przez inwestorów.

Tendencja ta była widoczna już w roku 2012, kiedy również najczęściej zlecano budowę do stanu surowego zamkniętego lub otwartego. Tym razem minimalnie więcej osób poszukiwało ekipy, która wybuduje im dom do stanu „pod klucz”, byli to zwłaszcza mieszkańcy województw północno-zachodnich (16% mieszkańców Polski w porównaniu do 14,2% z roku 2012).

Ile kosztuje całkowita budowa domu

Pogłębione wywiady ankietowe przeprowadzone na grupie 211 respondentów, którzy w latach 2012-2013 budowali dom, pozwalają stwierdzić, że podejmując się inwestycji budowy domu należy liczyć się z kosztami rzędu 550 000 złotych – począwszy od kupna działki aż po wykończenie domu.

Średnia wycnena budowy domu

Średnie wycneny budowy domu

Jak podają ankietowani przez Oferteo.pl, najczęściej budowane domy były zazwyczaj wyceniane na około 210 000 zł w przypadku budowy do stanu surowego otwartego oraz 270 000 zł przy oddawaniu w stanie surowym zamkniętym, a więc z oknami i dachem. Wykończenie do stanu deweloperskiego to koszt większy o 40 000 zł, a więc około 310 000 zł. Cena domu, który firma budowlana odda w stanie „pod klucz” była szacowana na 360 000 zł.

W trakcie budowy może się jednak okazać, że wystąpią dodatkowe koszty, które nie zostały przewidziane wcześniej i uwzględnione w wycenie. Przykładami z życia ankietowanych może być budowa drogi dojazdowej do działki, dodatkowe prace ziemne, zakup większej ilości materiałów budowlanych niż planowano, wynajem sprzętu budowlanego czy ewentualne poprawki.

O ile procent realny koszt budowy różni się od początkowej wyceny?

O ile procent realny koszt budowy różni się od początkowej wyceny?

Ankietowani przyznają jednak, że na szczęście nieprzewidziane koszty zazwyczaj nie przekraczały 10% początkowej wyceny budowy domu przestawionej przez firmę budowlaną (44,1%). Zaledwie 2,5% ankietowanych nie uwzględniło w początkowych szacunkach kwot, które ponad dwukrotnie zwiększyły koszt budowy domu.

Ile czasu trzeba poświęcić na budowę?

Ile trwał proces inwestycyjny?

Ile trwał proces inwestycyjny?

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych przez Oferteo.pl, budowa domu od poszukiwania działki po wykończenie budynku trwa od 1 do 3 lat. 14,8% inwestorów wyrobiło się z budową w ciągu 1 roku, natomiast dla 18% ankietowanych cały proces inwestycyjny zajmuje ponad 3 lata. Ważnym punktem w realizacji inwestycji budowy domu jest znalezienie firmy budowlanej, której zleci się inwestycję.

Za ile planujesz rozpocząć budowę?

Za ile planujesz rozpocząć budowę?

Za ile planujesz rozpocząć budowę? - zestawienie w poszczególnych województwach

Za ile planujesz rozpocząć budowę? - zestawienie w poszczególnych województwach

Jak pokazują zapytania składane w Oferteo.pl, połowa osób zamierzających wybudować dom poszukiwała ekipy budowlanej w ciągu 3 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy (50,7% zapytań). Zaledwie co szósty inwestor (16,3%) poszukiwał ekipy budowlanej z wyprzedzeniem co najmniej półrocznym, w tym stosunkowo wielu mieszkańców województwa lubelskiego i śląskiego.

Szukasz firmy budowlanej z doświadczeniem?
Znajdziemy firmę, która idealnie spełni wszystkie Twoje wymagania.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu

Jak pokazuje analiza zapytań ofertowych złożonych w serwisie Oferteo.pl w roku 2013, większość osób podejmujących się budowy domu dysponuje kupionym już gotowym projektem (66%). W porównaniu do roku 2012 nieco wzrosła liczba projektów tworzonych na indywidualne zamówienie.

Pogłębione ankiety przeprowadzone na grupie 211 respondentów, którzy w latach 2012-2013 budowali dom pokazały, że zazwyczaj wznoszono domy o powierzchni użytkowej 100-150 metrów kwadratów na działce budowlanej o powierzchni 1 000-2 000 metrów kwadratowych.

Najczęściej wskazywaną lokalizacją powstających domów są tereny wiejskie, gdzie średnie ceny działek wynoszą 79 zł za metr kwadratowy.

Polacy budują przede wszystkim tradycyjne murowane domy z cegły ceramicznej (41,5%). Podobnie było w 2012 roku, przy czym obecnie coraz większą popularnością cieszą się domy wznoszone w technologii szkieletowej (9,3%).

Budowany dom zazwyczaj nie będzie podpiwniczany, decyduje się na to jedynie 11% osób planujących budowę domu.

Najpopularniejszym materiałem na pokrycie dachu jest dachówka ceramiczna, którą jest zainteresowane 44,9% użytkowników Oferteo.pl.

Inwestorzy zamierzają najczęściej zlecać budowę domu do stanu surowego zamkniętego (33,4%) oraz surowego otwartego (25,1%). Pozostałe prace zlecą innej ekipie budowlanej.

Według kosztorysów firm budowlanych, budowa domu do stanu „pod klucz” to koszt rzędu średnio 360 000 zł. Uwzględniając koszt zakupu działki całkowity koszt inwestycji budowy domu sięga 550 000 zł.

W czasie całego procesu inwestycyjnego, który zazwyczaj trwa 1-2 lub 2-3 lata pojawiają się niejednokrotnie dodatkowe koszty, jak na przykład nieprzewidziane prace ziemne, instalacyjne czy koszt kupna dodatkowych materiałów budowlanych. Jednak, jak podają ankietowani Oferteo.pl, zazwyczaj nie przekraczały one 10% założonego kosztu budowy dom.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy 3 638 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w 2013 roku przez osoby zamierzające zlecić budowę domu oraz z analizy pogłębionych wywiadów ankietowych przeprowadzonych na grupie 211 respondentów.