dziennik budowy leżący na stole razem z kaskiem na głowę oraz googlami ochronnymi i narzędziami - w 2021

Dziennik budowy – ile kosztuje, gdzie go kupić i jak wypełnić krok po kroku?

Dziennik budowy – ile kosztuje, gdzie go kupić i jak wypełnić krok po kroku?

Każda nowa inwestycja wymaga prowadzenia dziennika budowy. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące wytyczenia fundamentów, przebiegu prac, danych osób odpowiedzialnych za budowę i ewentualnych zmian w projekcie. Za brak dziennika na inwestora i kierownika budowy może zostać nałożona wysoka grzywna. Sprawdź, gdzie kupić i jak wypełnić dziennik budowy, aby zaoszczędzić sobie problemów!

author box img

Iwona Zbroja

Opublikowano: 16 lutego 2021 16.02.2021 Czas lektury: 6min

Czym jest dziennik budowy i kto go wydaje?

Niezależnie od tego, czy planujesz postawić dom szkieletowy czy dom murowanybez dziennika budowy nie możesz rozpocząć żadnych prac budowlanych. Zgodnie z art. 45. 1 ustawy Prawo Budowlane, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót ziemnych, budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac.

Dziennik stwierdza poprawność prowadzonych prac budowlanych i musi być:

 • założony przez inwestora lub pełnomocnika przed rozpoczęciem robót,
 • złożony po zakończeniu robót, razem z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Dziennik oraz tablica informacyjna budowy są wydawane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Rejestracja dziennika budowy – jak wypełnić i gdzie złożyć dokumenty?

Dziennik budowy musi być zarejestrowany i opieczętowany. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy składany w Starostwie Powiatowym wymaga podania:

 • danych identyfikacyjnych wnioskodawcy / pełnomocnika,
 • informacji o budowanym obiekcie (rodzaj inwestycji, nazwa obiektu, adres, oznaczenie geodezyjne terenu itp.),
 • daty wydania i numeru decyzji pozwolenia na budowę.

Do wniosku dołącz:

 • kopię pozwolenia na budowę,
 • pełnomocnictwo (jeśli inwestor nie składa wniosku osobiście),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa),
 • oryginał dziennika budowy, jeśli rejestrujesz kolejny tom dziennika po upływie 3 lat od rejestracji poprzedniego.

Dziennik budowy wydawany jest w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wzór wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu miasta.

Rejestracja dziennika budowy a rozpoczęcie prac

Rejestracja dziennika nie wystarczy do rozpoczęcia budowy. Na min. 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac musisz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz projektanta nadzorującego zgodność realizacji budowy z projektem.

Przed rozpoczęciem budowy należy dokonać wpisu osób, które będą bezpośrednio odpowiadać za przebieg robót – kierownika budowy, nadzorcy i osób kontrolujących techniczne aspekty prac.

Przydatny poradnik: Od czego zacząć budowę domu
Budowa domów - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 62 349 Firm Budujących Domy najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Ile kosztuje dziennik budowy i gdzie go kupić?

Koszt budowy domu nie wpływa na cenę dziennika budowy. Gotowy dziennik jest wydawany przez Starostwo Powiatowe za 20-30 zł. Możesz także kupić dziennik w księgarni czy sklepie internetowym za około 10 zł.

Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej. Jeśli jednak wniosek rejestracyjny składa za ciebie pełnomocnik, to za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.

Kto może prowadzić dziennik budowy?

kierownik budowy wypełnia dziennik budowy na stole

Pierwszy wpis w dzienniku budowy musi być zamieszczony przez inwestora, który wpisuje podstawowe dane dotyczące inwestycji. Później nad bieżącym prowadzeniem dziennika czuwa kierownik budowy.

Wpisu może dokonać:

 • inwestor,
 • kierownik budowy,
 • projektant,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • geodeta pracujący na terenie inwestycji,
 • pracownik organu uprawnionego do dokonywania kontroli na budowie (organ nadzoru budowlanego, organ administracji budowlanej, wojewódzki konserwator zabytków).

Każdy wpis w dzienniku budowy musi być opatrzony danymi osoby, która go wprowadziła.

Jak wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowy jest wydawany w formacie A-4. Ma ponumerowane strony, z możliwością jednoczesnego tworzenia kopii. Na poszczególnych kartkach muszą znajdować się pieczątki organu wydającego, które zapobiegają fałszowaniu dziennika.

Pierwsza strona dziennika budowy powinna zawierać:

 • numer dziennika, datę wydania i liczbę stron,
 • nazwę / imię i nazwisko wykonawcy robót (czasem pomijana przy domach jednorodzinnych),
 • dane kierownika budowy imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień),
 • dane architekta (imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień),
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.

Druga strona dziennika zawiera:

 • oświadczenie kierownika budowy dotyczące odpowiedzialności za przebieg realizowanych prac budowlanych,
 • wpis geodety dotyczący wytyczenia fundamentów.

Na kolejnych stronach na bieżąco opisywany jest szczegółowy przebieg prac i zmian w projekcie, np. montaż innego rodzaju pompy ciepła czy instalacja paneli fotowoltaicznych. Udokumentowana musi być także zmiana kierownika budowy, jeśli taka nastąpi. W tym przypadku trzeba określić etap prac i sposób przekazania budowy. Konieczny będzie także podpis starego i nowego kierownika budowy.

Ostatni wpis w dzienniku jest wprowadzany przez kierownika budowy i dotyczy zgłoszenia domu do odbioru.

Dziennik budowy wpisy – krok po kroku

W dzienniku dokumentowany jest cały przebieg budowy – wyrównanie terenu, wylanie fundamentów pod dom, postawienie ścian, wykonanie elewacji etc. Pozwala to ocenić poprawność montażu wszystkich elementów budynku oraz ułatwia ewentualną rozbiórkę. Wpisy powinny być krótkie i przekazywać tylko kluczowe informacje.

Ewentualne nieprawidłowości lub zmiany w projekcie domu, muszą być udokumentowane w formie rysunków technicznych oraz potwierdzonego przez projektanta oświadczenia, wydanego przez kierownika budowy.

Pamiętaj!
Za błędne czy niechronologiczne prowadzenie dziennika budowy grozi kara finansowa, dlatego warto przykładać do tego szczególną uwagę.

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Dziennika budowy nie należy wyrzucać po zakończeniu budowy. Gdy dom jest już w stanie surowym zamkniętym, z dziennika musisz wszystkie strony, które są oznaczone jako “kopia”. Kopie zostawiasz dla siebie – posłużą do skompletowania dokumentacji powykonawczej obiektu, którą należy przechowywać przez cały okres eksploatacji budynku. Kopie dziennika mogą też zostać przekazane kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru budowlanego.

Oryginał dziennika należy złożyć w starostwie powiatowym. Dziennik dołącza się do do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Co grozi za brak dziennika budowy – uszkodzenie lub zgubienie dziennika budowy

Za brak dziennika budowy grożą konsekwencje finansowe i prawne. Ukarany może zostać zarówno inwestor, jak i kierownik odpowiadający za prowadzenie dziennika. Celowe zniszczenie dziennika budowy może się wiązać z grzywną lub ograniczeniem wolności do nawet 2 lat.

Jeśli coś stanie się z dziennikiem budowy, inwestor lub pełnomocnik musi:

 • zgłosić ten fakt organowi, który wydał dokument,
 • złożyć wniosek o wydanie nowego dziennika budowy,
 • wypełnić nowy egzemplarz dziennika wpisami o przebiegu budowy od jej rozpoczęcia, aż do zgubienia dziennika i dalej.

W przypadku zgubienia dziennika już po zakończeniu budowy, odbiór domu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu szczegółowej ekspertyzy stanu technicznego budynku, zgodności z projektem, wykorzystania właściwych technologii itp.

Jeśli potrzebujesz fachowca, sprawdź: Budowa domów, ranking firm budujących domy

Jak oceniasz ten poradnik?

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Dziękujemy za Twoją opinię!
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco