kierownik budowy trzymający projekt budowy i majster wskazujący budynek odwróceni plecami - w 2021

Jak wygląda odbiór domu i jakie dokumenty są potrzebne?

Jak wygląda odbiór domu i jakie dokumenty są potrzebne?

Zgodnie z Prawem budowlanym, po zakończeniu prac budowlanych inwestor jest zobowiązany zamknąć dziennik budowy i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Bez technicznego odbioru domu nie można się do niego wprowadzić. Sprawdź, gdzie i kiedy złożyć odpowiednie dokumenty, aby odebrać budynek mieszkalny.

author box img

Iwona Zbroja

Opublikowano: 16 lutego 2021 16.02.2021 Czas lektury: 6min

Zgłoszenie zakończenia budowy niezbędne do odbioru budynku mieszkalnego

Wbrew pozorom, samo zakończenie budowy domu nie uprawnia do wprowadzenia się. Domy jednorodzinne wymagają najczęściej tylko zgłoszenia zakończenia budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do zawiadomienia trzeba dołączyć wymagane dokumenty. Nadzór budowlany ma 14 dni, aby wyrazić swój sprzeciw na rozpoczęcie przez inwestora użytkowania obiektu. Jeśli nie dopatrzy się nieprawidłowości i nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to, że otrzymałeś tzw. “milczącą zgodę” i możesz wprowadzić się do twojego nowego domu.

Budowa domów - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 62 334 Firm Budujących Domy najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Jakie dokumenty do odbioru domu w 2022?

Inwestor występujący do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, musi zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty. Brak któregokolwiek z nich uniemożliwi odbiór domu. Lista wymaganych dokumentów została wyszczególniona w ustawie z dnia 7 lipca, 1994 Prawo budowlane w Art. 57.

Jakie dokumenty do odbioru domu są niezbędne, aby zakończenie budowy stało się faktem?

 1. Oryginał dziennika budowy, który zawiera:
 2. Oświadczenia kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (jeśli były wykorzystywane),
  • o wykonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób, jaki określa rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
  • o zmianach nieistotnych wprowadzonych w trakcie przebiegu budowy, do którego należy dołączyć:
   • kopie rysunków projektowych z naniesionymi zmianami,
   • opis wyjaśniający cel i zakres tych zmian, np. zmiana materiałów wykorzystanych do budowy domu,
   • podpis projektanta dokonującego poprawek, złożony na oświadczeniu wystawionym przez kierownika budowy,
   • podpis inspektora nadzoru, jeśli był zatrudniony.
 3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu była uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 4. Sporządzoną przez geodetę mapę inwentaryzacyjną, która uwzględnia:
  • usytuowanie budynków,
  • usytuowanie innych obiektów zagospodarowania działki (parkingi, wjazdy na posesję itp.),
  • przebieg sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.
 5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która potwierdza zgodność rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki z ich położeniem projektowanym.
 6. Protokoły odbioru wszelkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych, albo umowy podpisane z dostawcami mediów (wystarczy kserokopia).
 7. Protokół odbioru instalacji gazowej, wystawiony przez instalatora po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji (wystarczy kserokopia).
 8. Protokoły odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych (wystarczy kserokopia).
 9. Atest higieniczny szamba, wystawiony przez jego producenta.
 10. Jeśli korzystasz z własnego ujęcia wody pitnej – wymagane jest również zaświadczenie o przydatności wody do spożycia wydane przez SANEPID.

W niektórych przypadkach konieczne będzie także ważne świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli tzw. certyfikat energetyczny. Określa zachowanie budynku ze względu na zużycie energii, wskazuje źródła energii i to, na co jest zużywana. Jest to szczególnie istotne w przypadku domów budowanych w systemie energooszczędnym.

Pamiętaj!
Zebranie wymaganych dokumentów zajmuje ok. dwa tygodnie, jednak większość da się gromadzić już w trakcie budowy. Na mapę sporządzoną przez geodetę można czekać nawet 2 miesiące, dlatego lepiej zatroszczyć się o to wcześniej.
Jeśli potrzebujesz fachowca, sprawdź: Budowa domów, ranking firm budujących domy

Kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

Jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uzna, że inwestor zaczął nielegalnie korzystać z budynku przed wydaniem oficjalnego zezwolenia, może nałożyć na niego karę finansową. Wysokość kary finansowej jest równa dziesięciokrotności kar, o których mowa w Art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego.

W przypadku nielegalnego użytkowania domu jednorodzinnego kara ta wyniesie 10 000 zł. Kwotę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

Odbiór budynku jednorodzinnego a pozwolenie na użytkowanie

dom z pustaków ceramicznych w stanie surowym zamkniętym

Niektóre budynki wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oficjalne pozwolenie na użytkowanie budynku będzie niezbędne:

 • w przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych,
 • jeśli budynek ma być użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych (tzw. odbiór częściowy),
 • jeśli nadzór budowlany nałoży taki na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli przy odbiorze domu tylko część budynku jest gotowa do zamieszkania, Inspektor Nadzoru Budowlanego określa czas na sfinalizowanie końcowego etapu budowy. Warunkiem jest zapewnienie odprowadzania ścieków. Po zakończeniu budowy, inwestor musi poinformować o tym nadzór budowlany.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć:

 • dokumenty wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy,
 • oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej, które należy poinformować o zakończeniu budowy (brak odpowiedzi w terminie 14 dni, uznawany jest za brak sprzeciwu).

Jeśli złożone dokumenty są niekompletne, nadzór budowlany wezwie cię do ich uzupełnienia, podając termin, w którym masz to zrobić. Nie możesz go przekroczyć, w przeciwnym razie nadzór budowlany odmówi wydania pozwolenia na użytkowanie.

Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie jest równoznaczne z wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Informację o terminie kontroli obiektu budowlanego otrzymasz w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (lub jego uzupełnienia). Kontrola powinna być wykonana w terminie 21 dni od złożenia wniosku (lub od dnia jego uzupełnienia).

Jeśli kontrola przebiegła pozytywnie, otrzymasz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Z kolei kiedy w trakcie obowiązkowej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, nadzór budowlany nałoży na ciebie karę. Należy ją zapłacić w ciągu 7 dni od otrzymania postanowienia.

Przydatny poradnik: Pozwolenie na budowę

Odbiór domu – pytania i odpowiedzi:

Czy odbiór domu jest obowiązkowy?

Tak. Zgodnie z prawem nie można wprowadzić się do nowopowstałego budynku bez jego oficjalnego odbioru.

Ile trwa odbiór domu?

Do użytkowania obiektu budowlanego możesz przystąpić po 14 dniach od dnia złożenia zawiadomienia. Przy konieczności wydania pozwolenia na użytkowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego ma 21 dni na przeprowadzenie kontroli na placu budowym, ale może się to stać szybciej. Od razu po wydaniu pozwolenia, można zacząć użytkowanie domu.

Ile kosztuje odbiór domu?

Odbiór domu nie jest uwzględniany w kosztorysie budowy. Zgłoszenie zakończenia budowy i wydanie pozwolenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie domu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Płatne są jednak wszystkie wymagane załączniki w formie zaświadczeń i opinii.

Czytaj też: Koszt budowy domu

Czy Inspektor Nadzoru Budowlanego może odmówić pozwolenia na użytkowanie?

Tak. Jeśli inwestor dopuścił się uchybień w projekcie i pomimo zaleceń inspektora, nie doprowadził domu do stanu zgodnego z prawem, inspektor może odmówić wydania pozwolenia na użytkowania, a nawet zarządzić rozbiórkę całego budynku.

Jak oceniasz ten poradnik?

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Dziękujemy za Twoją opinię!
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco