gazownik w trakcie przeglądu instalacji gazowej - w 2023

Przegląd instalacji gazowej – cena, przepisy prawne i przebieg

Przegląd instalacji gazowej – cena, przepisy prawne i przebieg

Przegląd instalacji gazowej zapewni sprawność jej działania i umożliwi dostrzeżenie w porę nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Jak często powinno się robić przegląd instalacji gazowej i kto jest uprawniony do takich czynności?

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 25 sierpnia 2023 25.08.2023 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 18015 Specjalistów od Prób Szczelności Instalacji Gazowych blisko Ciebie

Wszystkie instalacje znajdujące się w Twoim domu czy mieszkaniu powinny działać sprawnie i być bezpieczne. Chodzi między innymi o instalację gazową. Jej szczelność wymaga okresowych kontroli. Sprawdź, kiedy powinieneś wykonać przegląd instalacji gazowej. Na czym on polega i z jakimi kosztami musisz się liczyć przy zlecaniu przeglądu instalacji gazowej gazownikowi?

Przegląd instalacji gazowej a przepisy prawa

Właściciele budynków mieszkalnych i innych albo ich zarządcy zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji gazowych. To konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków. Wynika to bezpośrednio z obowiązującego prawa, a przepisy są dość restrykcyjne, jeśli chodzi o przegląd instalacji gazowej. Mówią również o konieczności uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie montażu instalacji, prób szczelności czy właśnie regularnych przeglądach.

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na nas powinności w zakresie przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu czy domu. Obowiązki te wynikają z:

 • przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74/1999 r. poz. 836).

Artykuł 62 ustawy Prawo budowlane stanowi, że istnieje konieczność wykonywania przeglądów różnego rodzaju instalacji, jakie znajdują się w obiekcie budowlanym. Dotyczy to także instalacji gazowych.

Przywołane rozporządzenie Ministra Infrastruktury wskazuje, jak należy korzystać z butli gazowych. Na przykład w mieszkaniu w bloku możesz używać maksymalnie dwóch butli o masie do 11 kg, a temperatura otoczenia nie może przy tym przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Butla powinna mieć reduktor ciśnienia, a przewód łączeniowy do niej nie może być dłuższy niż 3 metry.

Paragraf 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/1999 r. poz. 836) wskazuje, że jeszcze przed dopuszczeniem nowej instalacji gazowej do użytku konieczne jest wykonanie nie tyle jej przeglądu, ile głównej próby szczelności . To samo należy zrobić przy oddaniu do użytku wyremontowanej lub zmodernizowanej instalacji lub przy oddaniu do użytku instalacji gazowej, która przez przynajmniej 6 miesięcy była wyłączona z użytkowania. Jeśli na przykład zamontowano instalację gazową i przeprowadzono pomyślnie próbę szczelności, ale instalacja nie została później napełniona gazem, to po pół roku trzeba powtórzyć taką próbę.

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej powinno zakończyć się wystawieniem protokołu. Później, w miarę użytkowania, konieczne jest wykonywanie wspomnianych regularnych przeglądów.

Szukasz specjalisty do remontu? Sprawdź: Najlepsze Firmy Remontowe
Gazownik - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 27 034 Gazowników najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy?

Przepisy jasno wskazują, że przeglądy instalacji gazowych są obowiązkowe. Jednak właściciele mieszkań i domów mogą zastanawiać się, czy to do nich należy takie działanie. Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy w ich przypadku? Oczywiście, bo to właściciele nieruchomości czy ich zarządcy zobowiązani są do organizowania i zlecania okresowo przeglądów instalacji gazowej.

Obowiązki posiadaczy instalacji gazowej a przegląd instalacji w budynku

Każdorazowo za przegląd instalacji gazowej w budynku odpowiada właściciel lub zarządca. W jego gestii jest nie tylko pilnowanie, w jakim terminie powinien być wykonany przegląd instalacji gazowej, ale również jego zlecanie wykwalifikowanym specjalistom, których znajdziesz na Oferteo, np. gazownikom z Torunia, gazownikom z Białegostoku lub Twojego miasta. Obowiązek przeglądu ujmują przepisy wskazanych ustaw i rozporządzeń. Właściciel czy zarządca nieruchomości zwykle jest obecny przy dokonywaniu przeglądu czy prób szczelności instalacji gazowej i odbiera protokół z przeprowadzonych czynności.

Co ile lat należy zrobić przegląd instalacji gazowej?

Bardzo ważną kwestią związaną z instalacją z gazem w budynku jest to, jak często trzeba wykonać przeglądy gazowe? Przeglądy instalacji gazowych są konieczne raz na rok. Przy sprawdzaniu stanu technicznego instalacji gazowych ekspert sprawdza, czy wszystkie elementy działają sprawnie, a cała instalacja jest szczelna. Szczególnie uwzględnia przy tym wszystkie te elementy, które mogą być najbardziej podatne na usterki i awarie.

Obiekty budowlane powinny też mieć przeglądy budowlane. Co ile lat? Powinny one być przeprowadzane co 5 lat i w trakcie takich prac sprawdzany będzie stan całego obiektu, wraz ze znajdującymi się w nim instalacjami.

Rodzaje instalacji gazowych w budynkach

Istnieje kilka różnego rodzaju instalacji, jakie mogą znaleźć się w budynkach mieszkalnych czy komercyjnych. Różnią się przeznaczeniem. Wyróżnić można przy tym:

Oprócz takiej klasyfikacji można wyróżnić instalacje wykorzystujące gaz:

 • ziemny
 • płynny, LPG.

Gaz może być dostarczany do instalacji domowej za pośrednictwem gazociągu, butli lub zbiornika z gazem ciekłym.

Niezależnie od tego, z jakiego gazu korzystasz w budynku i jaka jest to instalacja gazowa, zawsze konieczne jest wykonanie przeglądu.

Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej? Cena 2023

Wiele osób zobowiązanych do zorganizowania przeglądu instalacji gazowej w budynku, zgodnie z przepisami, zastanawia się nad obowiązującymi stawkami za takie usługi. Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu? Cena zależy od wielkości budynku, zakresu kontroli i lokalizacji. Stawka za przegląd techniczny budynku raz na pół roku czy rok w Warszawie wynosi dla budynków:

 • do 500 m² powierzchni – 350 zł wzwyż,
 • o powierzchni użytkowej do 2000 m² – od 450 zł,
 • o powierzchni ponad 2000 m² – od 500 zł.
Warto przeczytać: Dofinansowanie do gazu

Jak przebiega kontrola instalacji gazowej?

gazownik przeprowadza przegląd instalacji gazowej

Kiedy już zlecisz wykonanie kontroli, być może chcesz wiedzieć, na czym polega przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu. W trakcie takich działań osoba uprawniona sprawdza szczelność przewodów, złączek od głównego zaworu do podłączeń urządzeń końcowych, jak kocioł grzewczy czy kuchenka gazowa.

Procedura wykonania okresowego przeglądu stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz zasady postępowania w przypadku wykrycia nieszczelności, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, które są zasilane z sieci gazowej, określa norma PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniu – protokół

Po każdorazowym sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej w budynku fachowiec powinien sporządzić protokół zawierający datę, miejsce, zakres oraz podpis osoby posiadającego kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przeglądu.

Kto może wykonać przegląd instalacji gazowej?

Przeglądy instalacji gazowych mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

O przeprowadzeniu przeglądu instalacji gazowej w budynku zgodnie z przepisami osoby kontrolujące muszą bezzwłocznie zawiadomić na piśmie właściwy organ nadzoru budowlanego. Jeśli stwierdzą uszkodzenia lub braki, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel lub zarządca budynku muszą usunąć takie usterki w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

Co grozi za brak przeglądu instalacji gazowej?

Nieprzeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne. Również zaniechanie może stanowić zagrożenie dla mieszkańców danego budynku. Brak udokumentowania przeprowadzenia przeglądów technicznych podlega:

 • karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych,
 • karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

Kara dotyczy właściciela lub zarządcy budynku, który uchyla się od przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w budynku.

Ponadto w przypadku wykrycia nieprawidłowości działania instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska właściciel lub zarządca budynku, który ich nie usunie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Osoby, które nie umożliwiają przeprowadzenia regularnych obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji również będą za to ukarane karą grzywny.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przeglądu instalacji gazowej

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco