dziennik budowy leżący na stole razem z kaskiem na głowę oraz googlami ochronnymi i narzędziami

Dziennik budowy – ile kosztuje, gdzie go kupić i jak wypełnić krok po kroku?

Dziennik budowy – ile kosztuje, gdzie go kupić i jak wypełnić krok po kroku?

Każda nowa inwestycja budowlana wymaga prowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące robót budowlanych, w tym wytyczenia fundamentów, przebiegu prac, danych osób odpowiedzialnych za budowę i ewentualnych zmian w projekcie. Za brak dziennika budowy na inwestora i kierownika budowy może zostać nałożona wysoka grzywna. Sprawdź, gdzie kupić i jak wypełnić dziennik budowy, aby zaoszczędzić sobie problemów!

author box img

Szymon Machniewski

Zaktualizowano: 18 stycznia 2023 18.01.2023 Czas lektury: 7min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 67001 Firm Budujących Domy blisko Ciebie

Zlecenie budowy firmie budującej domy to duże przedsięwzięcie, które musi być realizowane w zorganizowany sposób. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy wszystkie zdarzenia istotne na danym etapie powstawania budynku. Sprawdź, co to jest dziennik budowy i dla kogo jest obowiązkowy.

Czym jest dziennik budowy i kto go wydaje?

Niezależnie, czy planujesz postawić dom szkieletowy czy dom murowany – bez dziennika budowy nie możesz rozpocząć żadnych prac budowlanych. Zgodnie z art. 45. 1 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót ziemnych, robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac przez firmę budowlaną.

Dziennik stwierdza poprawność prowadzonych prac budowlanych i musi być:

 • założony przez inwestora lub pełnomocnika przed rozpoczęciem robót,
 • złożony po zakończeniu robót razem z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Dziennik oraz tablica informacyjna budowy są wydawane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowa domów - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 67 001 Firm Budujących Domy najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Rejestracja dziennika budowy – jak wypełnić i gdzie złożyć dokumenty?

Zanim zawiadomisz organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy przez firmę budującą dom z Warszawy czy innego miasta w Twojej okolicy i złożysz wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, musisz go nabyć. Gdzie kupić dziennik budowy? W księgarni, sklepie papierniczym albo w punkcie sprzedaży druków, jaki mieści się w budynku urzędu.

Inwestor kupuje dziennik budowy, a następnie przekazuje go do organu, który wydał mu pozwolenie na budowę domu. Organ nadzoru budowlanego musi zarejestrować i ostemplować dziennik budowy na każdej stronie. Dopiero wtedy następuje wydanie dziennika budowy inwestorowi.

Jak złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy?

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy składany w starostwie powiatowym wymaga podania:

 • danych identyfikacyjnych wnioskodawcy / pełnomocnika,
 • informacji o budowanym obiekcie (rodzaj inwestycji, nazwa obiektu, adres, oznaczenie geodezyjne terenu itp.),
 • daty wydania i numeru decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do wniosku w sprawie dziennika budowy dołącz:

 • kopię pozwolenia na budowę,
 • pełnomocnictwo (jeśli inwestor nie składa wniosku osobiście),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa),
 • oryginał dziennika budowy, jeśli rejestrujesz kolejny tom dziennika po upływie 3 lat od rejestracji poprzedniego.
Ważne:
Wzór wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu miasta.

Dziennik budowy powinien być gotowy w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku o jego wydanie.

Obecnie istnieje możliwość, aby prowadzić dziennik budowy w formie elektronicznej. W takim wypadku otrzymujesz dostęp do systemu Elektroniczny Dziennik Budowy – EDB.

Rejestracja dziennika budowy a rozpoczęcie prac

Rejestracja dziennika budowy nie wystarczy do rozpoczęcia prac. Na minimum 7 dni przed planowanym terminem startu robót budowlanych musisz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz projektanta nadzorującego zgodność realizacji budowy z projektem.

Przed rozpoczęciem budowy należy dokonać wpisu osób, które będą bezpośrednio odpowiadać za przebieg robót – to kierownik budowy, nadzorcy oraz osoby kontrolujące techniczne aspekty prac.

Ile kosztuje dziennik budowy w 2023 roku i gdzie go kupić?

Koszt budowy domu nie wpływa na cenę dziennika.

 1. Gotowy dziennik jest wydawany przez starostwo powiatowe za 20-30 zł.
 2. Możesz także kupić dziennik w księgarni czy sklepie internetowym za około 13-16 zł.

Jednak czy to wszystkie opłaty, które poniesiesz w związku z zakładaniem dziennika budowy? Cena dziennika budowy w 2023 roku zostanie powiększona jeszcze o koszt pełnomocnictwa (jeśli jest ono wymagane). Kiedy wniosek rejestracyjny składa za ciebie pełnomocnik, to za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł. Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.

Jak wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowy jest wydawany w formacie A4. Ma ponumerowane strony z możliwością jednoczesnego tworzenia kopii. Na poszczególnych kartkach muszą znajdować się pieczątki organu wydającego, które zapobiegają fałszowaniu dziennika. Jak wypełniać dziennik budowy w prawidłowy sposób?

Pierwsza strona dziennika budowy powinna zawierać:

 • numer dziennika, datę wydania i liczbę stron,
 • nazwę / imię i nazwisko wykonawcy robót (czasem pomijana przy domach jednorodzinnych),
 • dane kierownika budowy (imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień),
 • dane architekta (imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień),
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika budowy i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy.

Druga strona dziennika budowy zawiera:

 • oświadczenie kierownika budowy dotyczące odpowiedzialności za przebieg realizowanych prac budowlanych,
 • wpis geodety dotyczący wytyczenia fundamentów.

Na kolejnych stronach na bieżąco opisywany jest szczegółowy przebieg prac i zmian w projekcie, np. montaż innego rodzaju pompy ciepła czy instalacja paneli fotowoltaicznych. Udokumentowana musi być także zmiana kierownika budowy, jeśli taka nastąpi. W tym przypadku trzeba określić etap prac i sposób przekazania budowy. Konieczny będzie także podpis starego i nowego kierownika budowy.

Ostatni wpis w dzienniku jest wprowadzany przez kierownika budowy i dotyczy zgłoszenia domu do odbioru. Taka informacja musi rzecz jasna znaleźć swoje odzwierciedlenie w dzienniku.

Jak wypełnić dziennik budowy w formie elektronicznej?

Od 26 stycznia 2023 roku prowadzony może być również elektroniczny dziennik budowy.Podstawą jego prowadzenia jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane uchwalona 7 lipca 2022 roku. EDB to system teleinformatyczny opracowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Do systemu można logować się przez stronę urzędu. Będzie to dostępne nie tylko dla kierownika budowy, ale w każdej chwili inwestor także będzie mógł sięgnąć do niego i sprawdzić wpisy. Dziennik budowy w formie elektronicznej będzie prowadzony na takich samych zasadach jak dzienniki papierowe.

Prowadzenie dziennika budowy krok po kroku

W dzienniku budowy dokumentowany jest cały przebieg budowy – wyrównanie terenu, wylanie fundamentów pod dom, postawienie ścian, wykonanie elewacji oraz innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie prac. Pozwala to ocenić poprawność montażu wszystkich elementów budynku oraz ułatwia ewentualną rozbiórkę. Wpisy powinny być krótkie i przekazywać tylko kluczowe informacje.

Ewentualne nieprawidłowości lub zmiany w projekcie domu muszą być udokumentowane w formie rysunków technicznych oraz potwierdzonego przez projektanta oświadczenia, wydanego przez kierownika budowy.

Pamiętaj!
Za błędne czy niechronologiczne prowadzenie dziennika budowy grozi kara finansowa, dlatego warto przykładać do tego wagę.

Kto może prowadzić dziennik budowy?

kierownik budowy wypełnia dziennik budowy na stolei

Pierwszy wpis w dzienniku budowy musi być zamieszczony przez inwestora, który wpisuje podstawowe dane dotyczące inwestycji. Później za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

Wpisu w dzienniku budowy może dokonać:

 • inwestor,
 • kierownik budowy,
 • projektant,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • geodeta pracujący na terenie inwestycji,
 • pracownik organu w ramach dokonywanych czynności kontrolnych (organ nadzoru budowlanego, organ administracji budowlanej, wojewódzki konserwator zabytków).

Każdy wpis w dzienniku budowy musi być opatrzony danymi osoby, która go wprowadziła.

Masz już projekt domu? Zleć jego budowę firmom budującym domy z Wrocławia lub innego miasta. Nie zapomnij o wynajęciu kierownika budowy!

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu budowy?

Dziennika budowy nie należy wyrzucać po zakończeniu budowy. Gdy dom jest już w stanie surowym zamkniętym, z dziennika musisz usunąć wszystkie strony, które są oznaczone jako „kopia”. Kopie zostawiasz dla siebie – posłużą do skompletowania dokumentacji powykonawczej obiektu, którą należy przechowywać przez cały okres eksploatacji budynku. Kopie dziennika budowy mogą też zostać przekazane kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru budowlanego.

Oryginał dziennika należy złożyć w starostwie powiatowym. Dziennik budowy dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Co grozi za brak dziennika budowy? Uszkodzenie lub zagubienie dziennika budowy

Za brak dziennika budowy grożą konsekwencje finansowe i prawne. Ukarany może zostać zarówno inwestor, jak i kierownik budowy odpowiadający za jego prowadzenie. Celowe jego zniszczenie może się wiązać z grzywną lub ograniczeniem wolności do nawet 2 lat.

Co się stanie, jeśli dziennik budowy zostanie zagubiony? Jakie dokumenty pomogą w jego odtworzeniu? Oto co zrobić, jeśli dziennik budowy zostanie zagubiony. Inwestor lub pełnomocnik muszą:

 • zgłosić ten fakt organowi, który wydał dokument,
 • złożyć wniosek o wydanie nowego dziennika budowy,
 • wypełnić nowy egzemplarz dziennika budowy wpisami o przebiegu robót budowlanych. Dotyczy to robót budowlanych od początku budowy do zagubienia dziennika budowy i dalej.

W przypadku zgubienia dziennika budowy odbiór domu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu szczegółowej ekspertyzy stanu technicznego budynku, zgodności z projektem, wykorzystania właściwych technologii itp.

Dodano: 16 lutego 2021 Zaktualizowano: 18 stycznia 2023

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco