doradca kredytowy objaśnia klientowi zawiłości oprocentowania nad dokumentami

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego – czy warto przejść na stałe oprocentowanie?

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego – czy warto przejść na stałe oprocentowanie?

Rosnące koszty kredytowania powodują, że kredytobiorcy poszukują sposobów na wypracowanie pewnych oszczędności. Czy dobrym pomysłem jest modyfikacja oprocentowania kredytu hipotecznego? Wydaje się, że tak, choć nie każdy bank się na nią zgodzi i potrzebne będzie refinansowanie lub konsolidacja. Sprawdź, kiedy możliwa będzie zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego.

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 11 sierpnia 2022 11.08.2022 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9119 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Od października 2021 roku podejmowane są co miesiąc decyzje o podwyżce głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) działającą przy Narodowym Banku Polskim (NBP). W wyniku tego rosną koszty kredytowania, ponieważ stopy te wpływają na wysokość stawki referencyjnej WIBOR(R), która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania kredytu na dom lub mieszkania. Stopy podnoszone są w ramach walki z galopującą inflacją, która w lipcu 2022 roku wyniosła już 15,5 proc.

Czy wiesz, że...?
Od października 2021 roku do lipca 2022 roku główna stopa procentowa NBP wzrosła z poziomu 0,1 do 6,5 proc. W tym samym czasie WIBOR(R) 3M podniósł się z poziomu 0,25 proc. do 7,01 proc., a WIBOR(R) 6M z poziomu 0,33 proc. do 7,30 proc. Dlatego rośnie oprocentowanie kredytów, a co za tym idzie wysokość spłacanych rat. Czy warto zmienić w obliczu takiej sytuacji oprocentowanie kredytu hipotecznego? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Czy można zmienić oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe?

Jeszcze do niedawna oferty kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem właściwie nie istniały w polskich bankach. Pojawiły się za sprawą wprowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedniej Rekomendacji. Obecnie banki muszą oferować kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem gwarantowanym na co najmniej 5 lat. Przez taki czas masz pewność, że wysokość oprocentowania twojego kredytu na pewno nie ulegnie modyfikacji, nawet w obliczu diametralnej zmiany w polityce pieniężnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Wprowadzenie tego było dobrą decyzją, zwłaszcza przy prognozie dalszych wzrostów kosztów kredytowania w wyniku konieczności walki z inflacją w Polsce.

Sprawdź, czy można przekształcić oprocentowanie kredytu ze zmiennego na stałe i dokonać zamrożenia oprocentowania na 5 lat, co pomogłoby ustrzec się przed rosnącymi kosztami kredytowania spowodowanymi wzrostem głównych stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostem stawki WIBOR(R). Obecnie wielu kredytobiorców od razu przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny wybiera stałą stopą procentową. Co drugi klient banku ubiegając się o zobowiązanie z zabezpieczeniem hipotecznym, decyduje się na oprocentowanie stałe, choć zwykle jest ono wyższe od zmiennego.

Co jednak z aktualnymi klientami banków, których oprocentowanie kredytu hipotecznego rośnie cyklicznie – najczęściej z częstotliwością raz na 3 lub 6 miesięcy, zgodnie z ustaleniem nowych stawek WIBOR(R) 3M i 6M? Czy możliwa jest w ich przypadku zmiana oprocentowania?

Pierwszym krokiem do wprowadzenia oprocentowania stałego w kredycie hipotecznym będzie złożenie wniosku o zmianę warunków kredytowania do dotychczasowego banku. W przypadku niektórych instytucji możliwe jest złożenie wniosku o aneks do kredytu przez bankowość elektroniczną. Za jego podpisanie możesz dodatkowo zapłacić – nawet kilkaset złotych. Niekiedy taki aneks zostanie wygenerowany automatycznie, a w innych przypadkach możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentacji, która pozwoli bankowi na ponowne przeliczenie twojej zdolności kredytowej.

Ważne:
Jeśli bank, który udzielił ci kredytu hipotecznego, nie chce zgodzić się na modyfikację oprocentowania ze zmiennego na stałe, powołując się na przykład na zbyt niską zdolność, możesz refinansować kredyt. Oznacza to przeniesienie go do innej instytucji kredytującej, spłacając dotychczasowe zobowiązanie przed czasem, do czego jak najbardziej masz prawo. Wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego regulują obowiązujące przepisy

Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 119 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Jak zmienić oprocentowanie kredytu hipotecznego na stałe krok po kroku?

Zasadniczo Komisja Nadzoru Finansowego nakazała bankom oferowanie możliwości przekształcenia oprocentowania kredytu hipotecznego na stałe. W Rekomendacji S napisane jest, że bank powinien umożliwić klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą lub okresowo stałą stopę oprocentowania. Dotyczy to również tych umów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie najnowszej Rekomendacji S.

Krok po kroku proces przeobrażenia oprocentowania kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe wygląda następująco:

  1. Złożenie wniosku o dokonanie zmiany trybu oprocentowania kredytu hipotecznego – ze zmiennej stopy oprocentowania na stałą.
  2. Dostarczenie dokumentów wymaganych przez bank – zwłaszcza aktualnych dokumentów dochodowych pozwalających na oszacowanie zdolności kredytowej.
  3. Czekanie na decyzję.
  4. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej dotyczącego zmiany sposobu oprocentowania kredytu hipotecznego.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w polskich bankach

Każdy bank przynajmniej w teorii powinien umożliwić swoim klientom zmianę stopy procentowej zmiennej na stałą przy kredycie hipotecznym. Jak to wygląda w poszczególnych instytucjach?

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w PKO BP

W przypadku PKO BP, który przoduje w Polsce w zakresie udzielania kredytów hipotecznych, istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę stopy procentowej ze zmiennej na stałą w oddziale, ale i zdalnie, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. PKO BP zaznacza, że cały proces można przejść bez wychodzenia z domu. Na wniosek klienta sprawdzona zostanie jego zdolność kredytowa, a jeśli będzie ona odpowiednio wysoka, zostanie podpisany w trybie online aneks – z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Za modyfikację oprocentowania ze zmiennego na stałe w PKO BP nic nie zapłacisz.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w mBanku

Wniosek o zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe można złożyć w mBanku na kilka sposobów:

  • osobiście w oddziale mBanku,
  • zdalnie – za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
  • z pomocą konsultanta infolinii. 

W mBanku podpisanie aneksu dotyczącego zmiany stopy oprocentowania kredytu hipotecznego ze zmiennej na stałą będzie możliwe online, jeśli pozwalają na to zapisy zawarte w obecnej umowie kredytu. Jeśli jest inaczej, aneks będzie musiał być podpisany w wybranej placówce mBanku. Usługa ta nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w Alior Banku

Alior Bank wymaga od klientów chcących zmienić stopę procentową kredytu ze zmiennej na stałą złożenia odpowiedniego wniosku w oddziale. Instytucja bada zdolność klienta i podejmuje decyzję, na którą musisz poczekać. Jeśli wniosków jest dużo, są one rozpatrywane według kolejności wpływania. Za aneks do umowy kredytowej w takim wypadku nic nie zapłacisz.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w Banku Millennium

Wniosek o zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego złożysz osobiście w oddziale Banku Millennium. Musisz dołączyć do niego dokumenty potwierdzające dochód, które wykorzystane zostaną do badania zdolności kredytowej. Jeśli jest on odpowiednio wysoki, od razu zostanie zlecone przygotowanie dla Ciebie aneksu. Następnie klient zostanie zaproszony do oddziału, w celu jego podpisania. Prowizja wynosi w tym przypadku 200 zł.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w Pekao SA

Klient musi złożyć do banku dyspozycję, na podstawie której przygotowany zostanie aneks. Każda modyfikacja dotychczasowych zapisów umowy o kredyt, w tym także hipoteczny, może być związana z ponownym badaniem zdolności kredytowej. Na uwagę zasługuje szybkość realizacji usługi – aneks generowany jest automatycznie. Trzeba za niego zapłacić 50 zł.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w Banku Pocztowym

Na wniosek klienta o zmianę sposobu oprocentowania kredytu weryfikowana jest kompletność przedłożonych przez niego dokumentów i podejmowana decyzja. Jeśli jest ona pozytywna, wówczas niezwłocznie sporządzany jest aneks.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w BNP Paribas

W BNP Paribas po otrzymaniu wniosku o zmianę sposobu oprocentowania kredytu bank sprawdzi ustanowienie zabezpieczeń hipotecznych oraz to, czy występują zaległości i czy wniosek o zmianę został poprawnie uzupełniony. Natomiast nie jest weryfikowana ponownie twoja zdolność. Podjęcie decyzji w tej sprawie trwa średnio kilkanaście dni.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Do zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim potrzebne jest złożenie wniosku o aneks oraz ponowne przeliczenie zdolności kredytowej klienta. W związku z tym konieczne jest także dostarczenie dokumentów, zgodnie z obowiązującą listą. Wnioski o aneks są realizowane na bieżąco i zwykle zajmuje to nie więcej niż kilka dni.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego w Santander Bank Polska

Do przygotowania aneksu w Santander potrzebny jest wyłącznie wniosek o zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego. Nie podejmuje się tu decyzji kredytowej. Aneks po podpisaniu przez klienta przekazywany jest do realizacji i na tej podstawie bank zmienia rodzaj oprocentowania na stałe na 5 kolejnych lat.

Czy warto przejść na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego?

kobieta wylicza na kalkulatorze opłacalność zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego na stałe

Wiesz już, jak wygląda zmiana kredytu na stałe oprocentowanie i że wymaga to zawarcia aneksu z bankiem. Pytanie tylko, czy jest to dobrym pomysłem? Na pewno będzie tak w przypadku nowych kredytobiorców, którzy dotychczas spłacili zaledwie kilka rat kapitałowo-odsetkowych, bo dług, od którego naliczane są odsetki jest duży.

Czy decydować się na stałe oprocentowanie, jeśli masz za sobą już co najmniej połowę okresu kredytowania? Nie łatwo jest w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie. Jest to uzależnione od okresu spłaty, wysokości zadłużenia i wysokości marży bankowej. Nie można przewidzieć, ile wyniesie stawka WIBOR(R) w najbliższej przyszłości, dlatego nie wiadomo, jak będzie kształtowało się w istocie oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego a ponowne przejście na oprocentowanie zmienne – czy to możliwe?

O ile oprocentowanie zmienne można przeobrazić na stałe właściwie w każdym momencie spłaty kredytu, ponowne przejście na zmienne będzie możliwe dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stopy procentowej, co zwykle trwa 5 lat.

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego na stałe – o tym pamiętaj!

Musisz wiedzieć, że zmiana oprocentowania na stałe może pociągać za sobą pewne koszty. W większości banków co prawda nie są naliczane żadne prowizje, ale nie we wszystkich:

  • Bank Millennium – 200 zł,
  • Bank Pekao SA – 50 zł,
  • BOŚ Bank – 300 zł.

Musisz liczyć się z tym, że po wprowadzeniu oprocentowania stałego zamiast zmiennego zwykle przez 5 lat będzie obowiązywała Cię ustalona stopa procentowa, która nie ulegnie modyfikacji, nawet jeśli WIBOR(R) znów spadnie poniżej zera lub stawka procentowa dla kredytów hipotecznych będzie już niska. Po upływie 5 lat twój bank zmieni wysokość oprocentowania według ustalonej stawki WIBOR(R).

Zawsze sprawdź warunki, na jakich dokonywana jest zmiana oprocentowania w aneksie zawieranym z bankiem i dowiedz się, ile za niego ewentualnie zapłacisz.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco