mężczyzna nakrywa dłońmi makietę domku w geście ochrony

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ile kosztuje, co daje, czy warto?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – ile kosztuje, co daje, czy warto?

Podstawowym zabezpieczeniem ryzyka kredytowego w przypadku kredytu hipotecznego jest hipoteka – ustanowiona na rzecz banku i wpisywana w księdze wieczystej nieruchomości. Poza hipoteką dodatkowym wymogiem niektórych banków jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego, które może obejmować kilka rodzajów polis. Dowiedz się, co to jest i co daje kredytobiorcy ubezpieczenie kredytu hipotecznego oraz jakie rodzaje polis obejmuje ubezpieczenie spłaty kredytu.

author box img

Ewelina Zdancewicz-Pękala

Zaktualizowano: 8 sierpnia 2022 08.08.2022 Czas lektury: 8min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9548 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Co to jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to forma dodatkowego zabezpieczenia dla banku w sytuacjach, w których kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać zobowiązania. To także zabezpieczenie dla kredytobiorcy, który dzięki gwarancji spłaty rat (na określonych zasadach) przez ubezpieczyciela, nie musi obawiać się katastrofy finansowej w przypadku niezdolności do pracy czy utraty pracy.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być częścią polisy na życie albo dedykowanym produktem, kupionym specjalnie z okazji zaciągnięcia zobowiązania (dotyczy to ubezpieczenia spłaty kredytu oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego).

Co daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

 1. Przede wszystkim komfort psychiczny – kredytobiorca ma pewność, że w najgorszych sytuacjach nie musi martwić się o spłatę zobowiązania (np. gdy będzie niezdolny do pracy).
 2. Dodatkowo ubezpieczenie kredytu hipotecznego umożliwia wzięcie kredytu nawet z niskim wkładem własnym – kredytobiorca, który ubezpiecza kredyt hipoteczny, jest dla banku bardziej wiarygodny.
Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 548 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – rodzaje polis

Ubezpieczenie od utraty pracy i utraty zdolności do wykonywania pracy jest jednym z najczęściej stosowanych ubezpieczeń kredytu, ale nie jedynym. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego to ogólne pojęcie – odnosi się do kilku rodzajów polis.

Za ubezpieczenie kredytu hipotecznego uznaje się także ubezpieczenie mieszkania od pożaru oraz innych zdarzeń losowych. To polisy, które gwarantują wypłatę odszkodowania w wysokości zawartej w umowie ubezpieczeniowej. Jednak należy pamiętać, że jeśli chcesz posiadać szeroką ochronę ubezpieczeniową, musisz zadbać o wykupienie odpowiednich rozszerzeń – podstawowe ubezpieczenie mieszkania obejmuje tylko elementy stałe i mury.

Rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego:

 1. Ubezpieczenie na życie do kredytu.
 2. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego.
 3. Ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym.
 4. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego od utraty pracy.
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa.
 7. Ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości.
 8. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
 9. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Uwaga!
Pamiętaj, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego oraz ubezpieczenie nieruchomości to typowe ubezpieczenie do kredytu hipotecznego. Niektóre rodzaje ubezpieczeń (np. od utraty pracy, na życie) możesz zastosować, biorąc zwykły kredyt gotówkowy. Warto o tym porozmawiać ze specjalistą od kredytów hipotecznych w Warszawie lub innym mieście, którego znajdziesz na Oferteo.

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

To jedna z najczęściej wybieranych polis, związanych z kredytem hipotecznym. W zależności od oferty może chronić kredytobiorcę od:

 • utraty pracy,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu w wyniku wypadku,
 • innych zdarzeń, które powodują trwałą lub czasową niezdolność do pracy.

Gdy kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie spłacać kredytu (z powodu sytuacji określonych w umowie), odpowiedzialność za raty przejmuje ubezpieczyciel. Można wykupić także ubezpieczenie spłaty kredytu obejmujące śmierć kredytobiorcy – tak, aby spłata zobowiązania nie spadła na rodzinę zmarłego.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Działa podobnie jak ubezpieczenie spłaty kredytu – gwarantuje terminową i regularną spłatę rat przez ubezpieczyciela, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie robić tego samodzielnie. Może zawierać w sobie m.in. NNW oraz dodatkowo wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ważne:
W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisach na życie zawsze znajduje się informacja o tym, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie przejmie spłaty rat. Przykładowo, towarzystwa nie zobowiążą się do spłaty, jeśli śmierć ubezpieczonego kredytobiorcy będzie wynikiem samobójstwa. W ten sposób ubezpieczyciele zabezpieczają się przed wyłudzeniami.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego a niski wkład własny lub jego brak

Niski wkład własny może być przeszkodą do wzięcia kredytu, ale nie musi. Zgodnie z rekomendacją S w 2021 roku minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego musi wynosić 20%. Można jednak znaleźć oferty banków, które udzielają zobowiązań osobom posiadającym “tylko" 10% wkładu własnego. Zazwyczaj warunkiem wzięcia kredytu jest wtedy wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jego koszt jest doliczany do comiesięcznej raty. W związku z tym dla kredytobiorców jest praktycznie niezauważalny – traktują go jako część raty. Oczywiście najlepiej jest posiadać jak największy wkład własny, ponieważ zmniejsza to ogólne koszty kredytu, ale warto skorzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu, jeśli jest to jedyna opcja zaciągnięcia zobowiązania.

Ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie pomostowe to nic innego jak przejściowe zabezpieczenie stosowane na etapie zaciągania kredytu hipotecznego.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniach pomostowych:

 • składki na ubezpieczenie pomostowe płacisz do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej,
 • zazwyczaj ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego od utraty pracy

W obliczaniu zdolności kredytowej jednym z ważnych wskaźników są dochody kredytobiorcy. W okresie spłaty warunki te mogą ulec nagłej zmianie – kredytobiorca może stracić pracę lub zdolność do jej wykonywania. Na takie okoliczności (oczywiście wynikające nie z winy kredytobiorcy) można dodatkowo wykupić ubezpieczenie kredytu hipotecznego od utraty pracy. Porozmawiaj z doradcą od kredytów hipotecznych w Poznaniu lub innym mieście, bliżej Ciebie.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniach od utraty pracy:

 • nie są obowiązkowe,
 • pozwalają wynegocjować z bankiem lepsze warunki kredytowe,
 • chronią na wypadek utraty źródła utrzymania,
 • dodatkowe zapisy w polisie mogą chronić przed utratą zdolności do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie nieruchomości w wielu bankach jest polisą obowiązkową. Akceptowalną formą jest zazwyczaj podstawowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniach nieruchomości:

 • wymagana jest cesja umowy ubezpieczeniowej na bank,
 • jeśli nieruchomość spali się w okresie kredytowania, to odszkodowanie z polisy pokryje całość lub część kredytu hipotecznego.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego zależy od rodzajów wykupionych polis i pakietów ubezpieczeń:

 • składki miesięczne w polisach na życie – średni koszt takiego ubezpieczenia to ok. 20-30 zł,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – średnio do 100 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego – do 100 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie nieruchomości kosztuje ok. 300-400 zł rocznie (w zależności od wartości ubezpieczonej nieruchomości),
 • ubezpieczenie kredytu hipotecznego od utraty pracy – koszt to zazwyczaj ok. 1 proc. kredytu w skali roku,
 • ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym – każdy bank ustala wysokość składki indywidualnie, ale zazwyczaj to ok. 0,07% kwoty kredytu.

Podane stawki są orientacyjne – każdy ubezpieczyciel posiada konkretne oferty, których warunki mogą zmieniać się w zależności od całościowego zakresu polisy oraz ewentualnych zniżek. Na najtańsze ubezpieczenia mogą liczyć stali klienci, którzy ubezpieczenie kredytu hipotecznego traktują jako rozszerzenie polisy na życie.

Przykładowe wyliczenia: zakładając, że wartość mieszkania to ok. 450 tys. zł:

 • w wariancie podstawowym (ubezpieczenie murów, elementów stałych od zdarzeń losowych) zapłacisz od ok. 150 do 300 zł,
 • wariant rozszerzony (z dodatkowym ubezpieczeniem wyposażenia mieszkania, polisą na wypadek włamania itp.) to wydatek ok. 350-800 zł.

Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem czy bez? Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

mężczyzna podpisuje ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

"Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?" i "Kredyt hipoteczny - z ubezpieczeniem czy bez?" – to często zadawane pytania do doradców kredytowych. Odpowiedź na pytanie, czy kredyt hipoteczny musi być ubezpieczony jest nieco bardziej złożona.

Przede wszystkim należy zdefiniować, co rozumie się przez pojęcie "ubezpieczenia kredytu hipotecznego".

Specjalista Oferteo.pl

Specjalista Oferteo.pl

 1. Jeżeli rozumiemy przez to ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki na pierwszym miejscu w Księdze Wieczystej, to odpowiedź brzmi "tak, to jest obowiązkowe" (jest to tzw. ubezpieczenie pomostowe i ma na celu zabezpieczenie interesów banku na wypadek braku wpisu hipoteki).
 2. Jeśli zaś pod pojęciem ubezpieczenia kredytu mamy na myśli ubezpieczenie Kredytobiorcy na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy to odpowiedź jest inna. Takie produkty mogą być obowiązkowe przy skorzystaniu z określonej promocji lub oferty banku, natomiast bank ma też w obowiązku przedstawić Klientowi ofertę bez produktów dodatkowych i Klient ma prawo z takiej oferty skorzystać.

Kwestią odrębną jest to, o ile taka oferta bez dodatkowych produktów będzie droższa, bo trzeba wskazać, że wcale nie musi być droższa. Koszt całkowity kredytu bez ofert dodatkowych dla osoby po 50-tym roku życia może być niższy niż w ofercie promocyjnej. Za każdym razem ekspert dokona stosownych obliczeń i wyjaśnień.

Warto dodać, że banki mogą też wskazywać preferowane oferty od towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracują. Jednak każdy ma prawo do znalezienia takiego ubezpieczenia do kredytu hipotecznego, które mu w pełni odpowiada.

Dodano: 9 września 2021 Zaktualizowano: 8 sierpnia 2022

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco