kierownik budowy przedstawia projekt budowy pracownikowi

Kierownik budowy – za co odpowiada i ile kosztuje? Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy – za co odpowiada i ile kosztuje? Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy to inżynier budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Jego obecność na każdej budowie jest obowiązkowa. Należy jednak pamiętać, że nie jest on tą samą osobą, jaką jest kierownik robót budowlanych – zatem czym kierownik budowy się od niego różni i o czym należy pamiętać, wybierając fachowca na to stanowisko?

author box img

Ewelina Zdancewicz-Pękala

Opublikowano: 13 stycznia 2023 13.01.2023 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 26181 Kierowników Budowy blisko Ciebie

Kierownik budowy – kim jest i co robi?

Kierownik budowy to osoba, która zarządza pracami budowlanymi. Jego obecność jest obowiązkowa w przypadku budowy oraz rozbudowy domu. Obowiązkiem inwestora jest znalezienie kierownika, który pojawi się na budowie i będzie pełnił wszystkie przynależne mu obowiązki.

Jakie są obowiązki kierownika budowy? to m.in. sprawienie, aby budowa była zgodna z pozwoleniem, projektem czy prawem budowlanym. Inwestor nie posiada wiedzy ani doświadczenia, które pozwolą na spełnienie wszystkich wymaganych norm i przepisów.

Ważne!
Kierownik budowy nie jest pojęciem tożsamym z kierownikiem robót.

Kiedy kierownik budowy a kiedy kierownik robót?

Kierownik budowy odpowiada za poprawność całego procesu inwestycyjnego. Kierownik robót tylko za część prac w inwestycji. Mogą to być np. praca związane z tzw. „wyjściem z ziemi” czy położeniu instalacji elektrycznej w domu. Kierownik robót nie ma obowiązku reprezentowania inwestora w kontakcie z wykonawcami, kierownik budowy – tak.

W pierwszym przypadku przydatna jest możliwość skorzystania z inspektora nadzoru inwestorskiego. Taki inspektor dba o jakość robót wykonywanych przez firmy budowlane (kierownik budowy nie ma obowiązku sprawdzania jakości prac).

Czy kierownik budowy może być inspektorem nadzoru?

Nie ma możliwości łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego. Jest to zabronione w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia kierownikowi budowy (po wcześniej wykonanym wpisie do dziennika budowy).

Osoby, które pełnią te dwie funkcje, nie powinny być ze sobą powiązane. Ich zadaniem jest reprezentowanie dwóch różnych stron. Kierownik budowy reprezentuje wykonawcę, natomiast inspektor nadzoru – inwestora.

Za co odpowiada kierownik budowy? Zakres obowiązków kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową,
 • protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy,
 • zapewnienie zabezpieczenia i zorganizowanie budowy, w tym odgrodzenie terenu budowy,
 • umieszczenie tablicy informacyjnej,
 • sporządzenie planu bezpieczeństwa inwestycji i ochrony zdrowia,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • wstrzymanie robót, jeśli dojdzie do stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia na terenie budowy,
 • realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru zakończonych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
 • zgłoszenie wybudowanego obiektu do odbioru,
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych,
 • zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku drogi lub sąsiedniej nieruchomości, jeśli korzystano z ich terenu.

Główne obowiązki kierownika budowy to kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę, a także przepisami, m.in. techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W uproszczeniu obowiązki kierownika budowy można także podzielić na trzy etapy: początek inwestycji, czas budowy i zakończenie prac budowlanych.

Czytaj także: Jak wygląda odbiór domu?
Kierownik budowy - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 26 181 Kierowników Budowy najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Czy kierownik budowy jest konieczny? Do jakiego etapu?

Art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. nakłada obowiązek pojawienia się kierownika budowy na każdej budowie. Jednak 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja tego przepisu. Kierownik budowy jest obecnie niezbędny, jeśli roboty budowlane objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę oraz podczas budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych (których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane).

Kierownika budowy należy zatrudnić także do przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

Kiedy kierownik budowy nie jest wymagany?

Biuro Obsługi Budownictwa

Leszek Stawowy

Biuro Obsługi Budownictwa

Kierownik budowy nie jest wymagany, jeśli nie jest konieczne pozwolenie na budowę. Mam tutaj na myśli domy na zgłoszenie do 35m², a od 01.01.2022 także domy do 70m².

Trzeba dodać, że ten specjalista jest potrzebny zawsze, gdy dochodzi do prowadzenia prac niebezpiecznych albo złożonych. W przypadku budowy mniej skomplikowanego obiektu budowlanego można się starać o wyłączenie obowiązku zatrudnienia kierownika budowy.

Takie pozwolenie wydają odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak nie należy traktować uzyskania takiej zgody jako czegoś łatwego. Zazwyczaj podczas budowy domu nie obejdzie się bez kierownika budowy.

Pamiętaj!
Kierownik budowy według prawa ponosi jednoosobową i osobistą odpowiedzialność za budowę.

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy?

kierownik budowy rozmawia z architektami na temat zmian w projekcie

Prawo budowlane wyróżnia zmiany istotne i nieistotne. Do zmian istotnych zalicza się takie, które wymagają projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę. Może to być np. zmiana liczby kondygnacji budynku.

Natomiast zmiany nieistotne są dopuszczalne, jeśli zostaną wprowadzone przez projektanta lub kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O tym, czy zmiana jest istotna czy nie, decyduje projektant. Zmianą nieistotną może być np. zmiana materiałów na konstrukcję obiektu budowlanego czy rezygnacja ze ścian działowych. Właśnie takie zmiany może wprowadzić w projekcie kierownik budowy.

Ważne!
Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy.
Czytaj też: Z czego budować dom?

Kierownik budowy – ile kosztuje zatrudnienie kierownika budowy?

Koszt zatrudnienia kierownika budowy zależy od kilku czynników:

 • lokalizacji inwestycji,
 • stopnia skomplikowania projektu,
 • umowy z inwestorem (zakresu obowiązków).

Ile zatem kosztuje kierownik budowy? Koszt pracy kierownika budowy zaczyna się od 1 500-2 000 zł. W przypadku skomplikowanych projektów cena może wynieść nawet do 10 000 zł. Poznaj dokładną cenę usługi składając zapytanie kierownikom budowy z Zabrza, kierownikom budowy z Torunia lub innego miasta bliżej ciebie.

Czytaj także: Koszt budowy domu

Zmiana kierownika budowy – czy jest możliwa?

Tak, można zmienić kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót. Wynika to z art. 44 prawa budowlanego. Wystarczy dołączyć do dokumentacji budowy oświadczenie nowego kierownika budowy o przejęciu obowiązków.

W przypadku takiej zmiany w dzienniku budowy dotychczasowy kierownik musi wpisać, w którym dniu zakończył swoją funkcję kierownika budowy. Nowy specjalista powinien odnotować, w którym dniu przejmuje wszystkie obowiązki.

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy?

Wybór kierownika budowy to jedna z najważniejszych decyzji inwestora. Podczas wyboru tego specjalisty warto kierować się:

 • jego doświadczeniem i wiedzą w kierowaniu budową,
 • dostępnością i kontaktowością,
 • możliwością wizyt na budowie na różnych etapach,
 • sposobami egzekwowania właściwego wykonania prac.

Dobrym sposobem na znalezienie sprawdzonego kierownika budowy jest szukanie osób z polecenia lub samodzielne sprawdzenie, jak wyglądają budowy w naszej okolicy. Warto podejść na wybraną budowę, która wygląda na dobrze zarządzaną i zapytać o możliwość kontaktu z jej kierownikiem.

Jak zostać kierownikiem budowy?

 1. Aby zostać kierownikiem budowy, należy mieć wyższe wykształcenie techniczne na kierunkach związanych z budownictwem lub architekturą.
 2. Potrzebne są także uprawnienia budowlane, które nadaje się dopiero po zdaniu egzaminu, który przeprowadza Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość procesu budowlanego.
 3. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest praktyka zawodowa odbyta pod opieką doświadczonego fachowca. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków można liczyć na wpis do centralnego rejestru i na listę członków izby samorządu zawodowego.
Ważne!
Nieograniczone uprawnienia do samodzielnego sprawowania funkcji technicznych zapewnia tylko dyplom jednolitych studiów magisterskich lub dyplom studiów II stopnia oraz dwuletnia praktyka zawodowa na budowie.

Najczęstsze pytania dotyczące kierownika budowy

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco