kobieta prowadząca księgowość robi wyliczenia podatków na kalkulatorze

Zwrot podatku 2024 – kiedy? Ile się czeka na zwrot podatku?

Zwrot podatku 2024 – kiedy? Ile się czeka na zwrot podatku?

W ramach deklaracji PIT za dany może się okazać, że masz nadpłatę podatku dochodowego i należy ci się jego zwrot. W jakim czasie urząd skarbowy zobowiązany jest go dokonać? Jak szybko otrzymasz zwrot podatku PIT? Sprawdź, co trzeba wiedzieć na temat zwrotu podatku!

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 24 kwietnia 2023 24.04.2023 Czas lektury: 10min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 22352 Biur Rachunkowych i Księgowych blisko Ciebie

Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, są zobowiązani do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W praktyce polegać to będzie na zaakceptowaniu deklaracji e-PIT w systemie elektronicznym lub przygotowaniu i wysłaniu lub złożeniu osobiście rozliczenia w kasie urzędu skarbowego. Zadanie to może ułatwić współpraca z biurem rachunkowym, które zna wszystkie niuanse związane z procesem rozliczania podatków, a także z szeroko pojętymi finansami. Jeśli w Twoim PIT zostanie wykazana nadpłata, należy ci się zwrot podatku. Jak jest on dokonywany i jak szybko otrzymasz pieniądze?

Zwrot podatku 2023 – komu przysługuje?

Zwrot podatku nie jest należny każdemu bez wyjątku. Otrzymują go jedynie te osoby, które zapłaciły w ramach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zbyt duży podatek. Wynika on z różnicy pomiędzy sumą podatku opłaconego a należnego fiskusowi. Jeśli korzystasz z ulg podatkowych lub preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy z rozliczenia ze współmałżonkiem, może ci się należeć zwrot.  

Zasadniczo zwrot podatku 2023 może powstać w związku z:

 • zastosowaniem ulg i odliczeń podatkowych, łącznie z przysługującym podatnikowi rozliczeniem straty z lat poprzednich,
 • stosowaniem zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego,
 • poborem zaliczek na podatek dochodowy wg wyższego stopnia skali podatkowej niż ta, która rzeczywiście jest właściwa dla podatnika – zamiast 12 %, to 32 %,
 • rozliczeniem kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie szacowania np. przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy,
 • poborem zaliczek według skali podatkowej obejmującej cały 2022 rok. 

Jeśli chodzi o roczne rozliczenie podatkowe PIT osoby fizycznej, ewentualna nadpłata podatku powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Od tego zależy, jak szybko otrzymasz zwrot podatku PIT. 

Biuro rachunkowe - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 22 352 Biur Rachunkowych i Księgowych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Kiedy zwrot podatku w 2023 roku?

Jak sprawdzić, kiedy zwrot podatku 2023 zostanie dokonany, czyli pieniądze z urzędu skarbowego trafią na wskazany rachunek bankowy lub do rąk podatnika? Takie kwestie są ustalone ustawowo a jeżeli poszukujesz profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu takich zagadnień, biuro rachunkowe z Warszawy lub innego miasta bliżej Ciebie może okazać się niezastąpione. Organ podatkowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu podatku. Termin ten liczony jest od daty złożenia deklaracji.

W przypadku jednak, gdy deklaracja PIT zostanie przez ciebie złożona elektronicznie, wówczas termin na zwrot podatku skraca się liczba dni. Od dnia złożenia zeznania podatkowego będzie to jedynie 45 dni. Powinieneś przy tym posłużyć się deklaracją w formie dokumentu elektronicznego i złożyć go za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklarację. 

Uwaga!
Co ciekawe, zwrot nadpłaty podatkowej możliwy jest nawet w ciągu 10 dni! Ministerstwo Finansów informuje, że dzięki aplikacji Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym możesz w szybki i prosty sposób rozliczyć się z podatku i otrzymać błyskawiczny zwrot. Dotyczy to jednak tylko dokumentu PIT-37.

Z przyspieszonego zwrotu podatku w ciągu 30 dni skorzystają podatnicy legitymujący się Kartą Dużej Rodziny. Wystarczy w tym celu przy składaniu zeznania drogą elektroniczną zaznaczyć w deklaracji PIT pole „Karta Dużej Rodziny”. Ten mały krok ma ogromne znaczenie dla finansów wielodzietnych rodzin, umożliwiając im szybsze zaspokojenie bieżących potrzeb.

Jak sprawdzić, kiedy dostanę zwrot podatku? Status możesz zweryfikować, logując się do swojego e-Urzędu Skarbowego. Zrealizujesz to z wykorzystaniem:

 • profilu Zaufanego,
 • e-Dowodu,
 • bankowości elektronicznej,
 • aplikacji mObywatel.

Jak sprawdzić, ile zwrotu podatku przysługuje?

księgowi wyliczają wysokość zwrotu podatku

Jak obliczyć zwrot podatku w 2023 roku? Możesz to zrobić samodzielnie, wyliczając podstawę opodatkowania, odejmując od niej określone i przysługujące ci ulgi czy koszty uzyskania przychodów. Od podstawy opodatkowania wyliczasz podatek według odpowiedniej dla siebie stawki – np. dla skali podatkowej będzie to 12 i 32 %, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów, które są podstawą opodatkowania dla skali. Wyliczoną kwotę powinieneś porównać z odprowadzonymi zaliczkami na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Jeśli są one wyższe od należności wobec fiskusa, różnica będzie twoim zwrotem.

Jednak możesz o wiele łatwiej dowiedzieć się, jak sprawdzić, ile zwrotu podatku będzie ci przysługiwało. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora PIT znajdującego się na stronie Ministerstwa Finansów. Musisz zsumować kwoty uzyskanego przychodu i wpisać uzyskany wynik w odpowiednie pole kalkulatora, podobnie jak koszty uzyskania. W kalkulatorze podajesz jeszcze kwotę wpłaconych zaliczek na podatek PIT. Uwzględniasz również odliczenia na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ulgi i odliczenia. W ten sposób kalkulator pozwoli ci poznać orientacyjną wysokość zwrotu. Jeśli się wahasz, skontaktuj się z księgowymi z biura rachunkowego z Wrocławia lub innego miasta w Twojej okolicy, którzy rozwieją Twoje wątpliwości.

Zwrot podatku 2023 – ulgi i odliczenia podatkowe

W PIT 2023 możesz ująć kilka rodzajów ulg podatkowych i odliczeń. Wśród nich takie jak:

 • ulga internetowa,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga prorodzinna, inaczej ulga na dziecko, pozwalająca na otrzymanie zwrotu podatku na dziecko,
 • ulga dla krwiodawców, czyli na darowiznę krwi,
 • ulga na nowe technologie,
 • ulga odsetkowa,
 • ulga termomodernizacyjna, 
 • ulga na darowizny – kościelne, na cele pożytku publicznego, na cele edukacyjne dla szkół, na cele walki z COVID-19, darowizna komputerów przenośnych na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • odliczenie składek społecznych,
 • odliczenie składek zdrowotnych,
 • wypłaty na IKZE,
 • ulga dla młodych,
 • ulga dla pracujących seniorów,
 • ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych,
 • ulga na powrót,
 • ulga na spółkę alternatywną,
 • ulga na terminal,
 • ulga CSR – na wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego,
 • składki członkowskie na związki zawodowe,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na zabytki. 

Możesz ponadto otrzymać zwrot podatku za dojazd do pracy. Wydatek ten może być rozliczany od razu w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ dojazdy do pracy i koszty ponoszone z tego tytułu są rozpatrywane w kategorii kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT obowiązują następujące limity zwrotu za dojazdy do pracy:

 • 250 zł miesięcznie w przypadku pracowników miejscowych, pracujących w miejscowości zamieszkania,
 • 300 zł miesięcznie w przypadku zatrudnionych, którzy dojeżdżają do pracy z innej miejscowości.

Dodatkowo rocznie pracownik w związku z odliczeniem od podatku dojazdów do pracy może wykorzystać kwotę maksymalnie 3000 zł ulgi, jeśli ma tylko jeden stosunek pracy, a jeśli jest zatrudniony w co najmniej dwóch miejscach, limit zwiększa się do 4500 zł.

Pracownicy dojeżdżający z miejscowości innej niż są zatrudnieni skorzystają z podwyższonego limitu kosztów dojazdu – 3600 zł przy jednym stosunku pracy i 5400 zł rocznie przy dwóch lub więcej stosunkach pracy. 

Zwykle to pracodawca uwzględnia podwyższone koszty uzyskania przychodów po stronie pracownika w związku z dojazdami, dzięki czemu twoja wypłata jest wyższa. W przeciwnym wypadku takie koszty odliczysz w sekcji D formularza PIT-37 lub w części E w PIT-36.

Ważne:
Z uwagi na fakt, że od 1 lipca 2022 roku na mocy Nowego Polskiego Ładu zasiłek macierzyński został zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku, przysługiwać ci może zwrot za l4 w ciąży.

Zwrot podatku z zagranicy

Posiadanie polskiej rezydencji podatkowej powoduje, że pracujący za granicą polscy rezydenci podatkowi muszą rozliczyć się z całości swoich przychodów lub dochodów w polskiej deklaracji PIT. Mogą często uwzględniać zwrot podatku z zagranicy w PIT w Polsce. 

Zwrot podatku z Niemiec, Holandii, Szwecji czy z innych krajów dokonywany jest przede wszystkim w związku z koniecznością uniknięcia sytuacji podwójnego opodatkowania. W zastosowaniu są dwie metody:

 1. Proporcjonalnego odliczenia.
 2. Wyłączenia progresją.

Przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia podatnik może odliczyć w polskiej deklaracji podatek zapłacony za granicą i pomniejszyć polskie zobowiązanie. Jednak odliczenia może dokonać maksymalnie do wysokości tego polskiego zobowiązania podatkowego. Gdy przy zastosowaniu tej metody otrzyma zwrot podatku z zagranicy, będzie musiał wykazać go w PIT składanym za ten rok, w którym ów zwrot uzyskał. Będzie wykazywany w roku jego otrzymania, a nie przez korektę deklaracji, w której zagraniczny podatek został odliczony. 

W przypadku metody wyłączenia z progresją zagraniczny dochód polskiego rezydenta zwolniony jest od daniny i ewentualnie brany będzie pod uwagę przy wyliczaniu progresywnej stawki podatku stosowanej w stosunku do dochodów uzyskanych w RP. Skoro dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to podatnik nie będzie odliczał go w polskim PIT. Jeśli otrzyma zwrot z zagranicy, będzie to neutralne pod względem podatkowym. Nie wykaże w polskiej deklaracji.

Zwrot podatku do 26. roku życia

Za cały 2022 rok obowiązuje zwrot podatku do 26. roku życia. Chodzi tu o zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia osób młodych, do ukończenia 26. lat, czyli o zerowy PIT dla młodych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej lub umowy-zlecenie. Ulga obejmuje przychody pochodzące:

 • ze stosunku służbowego,
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy nakładczej,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów-zleceń.

Przychody te powinny być uzyskane do ukończenia 26. roku życia, w wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł. 

Przy PIT zerowym dla młodych deklaracja roczna zostanie rozliczona w usłudze Ministerstwa Finansów automatycznie, a ty jako podatnik nie musisz podejmować żadnych dodatkowych czynności.

Zwrot podatku a komornik 2023

Zwrot podatku a komornika w 2023 roku – jak wygląda ta kwestia? Środki z deklaracji PIT zwykle wpływają na konto bankowe podatnika. Jeśli rachunek jest zajęty przez komornika, zwrot również będzie od razu wykorzystany na poczet długów. Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku?

Czy komornik może zająć zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej? Niestety tak, co wynika z art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazano w nim, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywane jest bez względu na to, czy zwrot dotyczy np. ulgi prorodzinnej. 

Zwrot podatku dla emerytów 2023

Warto zwrócić uwagę, jaki będzie zwrot podatku dla emerytów w 2023 roku. Wielu z nich otrzyma takie środki, w związku z obowiązywaniem w 2022 roku przez 6 miesięcy wyższej stawki skali podatkowej – 17 % i jej obniżeniem do 12 % od 1 lipca. Zwrot może wynieść nawet kilkaset złotych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco