dwie księgowe robią wyliczenia progów podatkowych na kalkulatorze

Progi podatkowe – ile wynosi pierwszy, drugi i trzeci próg podatkowy?

Progi podatkowe – ile wynosi pierwszy, drugi i trzeci próg podatkowy?

Progi podatkowe to wartości podatku, który należy opłacić – zależnie od wysokości podstawy opodatkowania za przychody z poprzedniego roku. Skala podatkowa w Polsce oparta jest właśnie na progach podatkowych – ich przekroczenie (czyli uzyskanie dochodów powyżej wyznaczonego progu pierwszego, drugiego lub trzeciego) sprawia, że podatnik musi zapłacić większy podatek dochodowy. Jakie progi podatkowe funkcjonują w obecnym systemie podatkowym? Czym jest kwota wolna od podatku i kto może być zwolniony z opłaty podatku dochodowego?

author box img

Jacek Krajl

Opublikowano: 9 stycznia 2023 09.01.2023 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 22010 Biur Rachunkowych i Księgowych blisko Ciebie

W 2022 roku rząd w ramach programu Polski Ład wprowadził sporo zmian w systemie podatkowym. Część z nich dotyczyła progów podatkowych, a niektóre z nich wpłynęły w znacznym stopniu na finanse wielu podatników. Jakie są progi podatkowe w deklaracjach składanych w 2023 roku?

Z naszego poradnika dowiesz się nie tylko o aktualnie obowiązujących wartościach progów podatkowych, ale też o aktualnie obowiązujących zmianach w przepisach podatkowych. Sprawdź przepisy, które wprowadził Nowy Polski Ład 2.0.

Czym są progi podatkowe?

W polskim systemie podatkowym zakres poboru podatków oraz ich wysokość reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2020 r. poz. 1426).

Progi podatkowe w naszym systemie określają należność wpłaconej do Skarbu Państwa zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Czym właściwie jest podatek dochodowy? To obowiązkowe obciążenie na rzecz państwa – opłacane od uzyskanego dochodu zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Skala podatkowa definiuje, ile w danym roku zapłacisz podatku dochodowego oraz określa wartość podatku dochodowego firmy.

Progi podatkowe mieszczą się w granicach od 2% do 32% (w modelu rozliczenia w tzw. skali podatkowej – od 4% do 32%).

Od czego zależy wartość podatku dochodowego i ile wynoszą poszczególne progi podatkowe? Wszystkie te kwestie mogą wydawać się skomplikowane, dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Specjaliści z biura rachunkowego pomogą Ci zrozumieć zasady dotyczące progów podatkowych i odpowiednio je zastosować w Twoim zeznaniu podatkowym.

Biuro rachunkowe - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 22 010 Biur Rachunkowych i Księgowych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Nowe progi podatkowe 2022/2023 w Polsce – jakie są?

Kwota wolna od podatku

Pierwszą kwotą dochodu, którą można uznać za próg zero w systemie podatkowym opartym o skalę podatkową do niedawna była kwota 8 000 zł dochodu w rozliczeniu rocznym. Po zmianach w ramach programu Polski Ład – od stycznia 2022 r. – obowiązująca w 2023 nowa kwota to 30 000 zł.

W praktyce oznacza to, że każda osoba, która zarobiła do 30 tys. zł w ciągu roku zwolniona jest z opłaty podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa.

Jak łatwo obliczyć – wcześniejsza wartość kwoty wolnej od podatku w Polsce była bardzo niska i w przybliżeniu oznaczało to, że podatku dochodowego nie zapłacimy, gdy dochody miesięczne wynoszą do 666 zł. Obecnie ten limit zwiększono do dochodów na poziomie 2500 zł miesięcznie.

Pierwszy próg podatkowy (zmiana z 17% do 12%)

Pierwszy próg podatkowy w skali podatkowej dotyczy większości Polaków.

Pierwszy próg podatkowy obowiązuje przy zarobkach zarobki do kwoty 120 000 (wcześniej 85 528 zł) rocznie.

Wartość należnego podatku dochodowego w pierwszym progu jeszcze do 30 czerwca 2022 r. wynosiła 17%. Od 1 lipca 2022 r. to 12%.

Oznacza to, że gdy dochody nie przekraczają tej kwoty, to podatnik mieści się w pierwszym progu podatkowym.

W przybliżeniu oznacza to, że do pierwszego progu podatkowego zaliczane są osoby zarabiające do kwoty ok. 10 000 zł miesięcznie.

Drugi próg podatkowy (32%)

Wysokość drugiego progu podatkowego to zarobki od kwoty 120 000 zł (wcześniej od 85 528 zł) rocznie wzwyż.

W praktyce oznacza to, że jeśli dochód roczny przekracza tę kwotę, oznacza to przekroczenie pierwszego progu podatkowego i zakwalifikowanie do drugiego progu podatkowego.

Wartość należnego podatku dochodowego w drugim progu wynosi 32%.

Ważne:
To częsty błąd przy wyliczeniach: wyższy podatek zapłacisz od nadwyżki ponad pierwszy próg podatkowy.

Przykład: jeśli zarabiasz 150 tys. zł rocznie, to do wartości 120 000 zł zapłacisz 17 proc. podatku, a od różnicy (150 000 - 120 000 = 30 000) zapłacisz 32% podatku.

W przybliżeniu oznacza to, że do drugiego progu podatkowego zaliczane są osoby zarabiające powyżej kwoty ok. 10 000 zł miesięcznie.

Trzeci próg podatkowy (tzw. danina solidarnościowa)

Trzeci próg podatkowy to nazwa potoczna, w istocie oznacza tzw. daninę solidarnościową. Danina solidarnościowa dotyczy najbogatszych Polaków. Wartość należnego podatku dochodowego w trzecim progu wynosi 4%. Wysokość trzeciego progu podatkowego to zarobki od kwoty 1 mln zł rocznie wzwyż.

W praktyce oznacza to, że danina solidarnościowa dotyczy podatnika dopiero, gdy dochody osiągnięte przez niego przekraczają milion rocznie. W tym przypadku również płaci się 4% od nadwyżki powyżej kwoty 1 mln zł.

Przykładowo: jeśli roczne dochody to 1,2 mln zł, to 4% podatek płacony jest dla nadwyżki = od 200 000 zł.

Progi podatkowe 2022 dla małżonków

Wprowadzone w 2022 roku zmiany mają też wpływ na rozliczenia z małżonkiem.

Progi podatkowe dla małżonków w 2022 i 2023 roku – 4 najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć podatnicy korzystający ze wspólnego rozliczenia:

 1. Wzrosła kwota wolna od podatku (do 30 000 zł) – to korzystne szczególnie w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków nie zarabia wcale (lub jego zarobki są bardzo niskie).
 2. Zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku – aby mieć prawo do wspólnego rozliczenia, nie trzeba być małżeństwem cały rok; np. małżeństwo zawarte nawet w grudniu 2022 r. umożliwia wspólne rozliczenie całego roku 2022.
 3. Od 1 lipca 2022 stawka podatku jest obniżona, z 17% do 12% – to ostatnia z największych zmian z ubiegłego roku; warto odnotować, że jednocześnie z systemu podatkowego zniknęła ulga dla klasy średniej.
 4. Wyższy I próg podatkowy – 120 000 zł zamiast 85,528 zł to również duża korzyść dla małżonków (np. jeśli jeden z małżonków zarabia powyżej 120 000 zł, a drugi znacząco mniej, to przy wspólnym rozliczeniu może się okazać, że suma dochodów podzielona przez dwa zwolni dwie osoby z podatku w wysokości 32% na rzecz podatku 12%).

Progi podatkowe 2021 – ile wynosiły przed zmianami Polskiego ładu?

Obowiązujący od stycznia 2022 roku program reform gospodarczych „Polski Ład” wprowadził zmiany w progach podatkowych:

 1. I próg podatkowy po „Nowym Ładzie” = stawka podatku 17% do 120 000 zł dochodu rocznego.
 2. II próg podatkowy po „Nowym Ładzie” = stawka podatku 32% powyżej 120 000 zł.
 3. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z kwoty 8 000 zł do 30 000 zł.

Progi podatkowe – ulgi podatkowe

księgowy oblicza progi podatkowe

W przypadku rozliczenia w oparciu o skalę podatkową można skorzystać z wielu ulg, które obniżą wartość podatku dochodowego. Można skorzystać m.in. z takich ulg, jak:

 • ulga rehabilitacyjna (dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne – przy wydatkach na cele rehabilitacyjne),
 • ulga dla młodych (dla osób do 26. roku życia),
 • ulga badawczo-rozwojowa (dla działalności rozwojowych),
 • rozliczenie kosztów poniesionych na rachunki za internet,
 • rozliczenie wspólne z małżonkiem,
 • ulga dla honorowych dawców krwi.

Skorzystaj z usług biura rachunkowego z Warszawy lub Twojego miasta i dowiedz się, na jakie ulgi możesz liczyć.

Progi podatkowe w innych krajach

Progi podatkowe w Anglii

W Anglii obowiązują 3 progi podatkowe:

 1. Dochody od 12 571 do 50 270 funtów = 20% podatku dochodowego
 2. Dochody od 50 270 do 150 000 funtów = 40% podatku dochodowego
 3. Dochody przekroczą rocznie 150 tys. funtów = 45% podatku

Kwota wolna od podatku w Anglii dotyczy osób zarabiających poniżej 12 571 funtów.

Progi podatkowe w Niemczech

W Niemczech podatek dochodowy zależy od przynależności do jednej z 6 klas podatkowych. Klasyfikacja zależy nie tylko od wysokości zarobków, ale też m.in. stanu cywilnego i liczby dzieci.

Progi podatkowe we Francji

 • przy rocznych zarobkach od 10 064 do 25 659 euro – 11% podatku,
 • dochód od 25 659 euro do 73 369 euro – 30%,
 • dochód od 73 369 euro do 157 806 euro – 41%,
 • dochód powyżej 157 806 euro – 45%.

Kwota wolna od podatku we Francji dotyczy osób zarabiających poniżej 10 064 euro.

Progi podatkowe w Holandii

 • dochody do 68 507 euro – 37,10% podatku,
 • dochody powyżej tej kwoty – 49,5%.

Progi podatkowe a podatek liniowy lub ryczałt

Poza najczęściej wykorzystywaną w systemie podatkowym tzw. skalą podatkową przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych form opodatkowania.

Przykładowo: zamiast podatku wyliczonego na podstawie skali podatkowej mogą wybrać opcję ryczałtu lub płacić podatek liniowy.

Podatek liniowy charakteryzuje się stałą wartością procentową podatku – niezależnie od dochodu wynosi 19%.

Warto jednak pamiętać, że wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania – nie ma już opcji zastosowania wielu ulg podatkowych (jak chociażby rozliczenia się z małżonkiem, dzięki czemu możliwe jest podwojenie kwoty 2. progu do dwukrotności limitu 120 000 zł rocznie x2 = 240 000 zł). Podatek liniowy jest więc dobrą opcją raczej przy wysokich dochodach.

Progi podatkowe 2023 – tabela. Podsumowanie

Wartość progu podatkowego
Limit dochodu w rozliczeniu 2022/2023
Podatek dochodowy – stawka
Metoda liczenia podatku
Kwota wolna od podatku
do 30 000 zł
0%
brak opodatkowania
I próg podatkowy
30 000-120 000 zł
12%
12% minus kwota zmniejszająca podatek
II próg podatkowy
powyżej 120 000 zł
32%
kwota 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podsumowanie – najważniejsze informacje o progach podatkowych:

 • progi podatkowe 2023 zostały zmienione w ramach programu Polski Ład – większość zmian obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku;
 • podniesiono kwotę wolną od podatku – z kwoty 8 000 zł do 30 000 zł;
 • do końca czerwca 2022 r. stawka w pierwszym progu podatkowym wynosiła 17%, od 1 lipca 2022 wynosi 12%;
 • limit w pierwszym progu podatkowym wynosił 85 528 zł, od 1 stycznia 2022 r. to 120 tys. zł;
 • od każdej złotówki do kwoty 120 tys. zł zapłacisz teraz 12 groszy podatku (nie 17 groszy).
Potrzebujesz pomocy podatkowej? Sprawdź: Doradcy podatkowi blisko Ciebie

Najczęstsze pytanie dotyczące progów podatkowych

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco