specjalista zarządza pracą pompy ciepła za pomocą tabletu

Dofinansowanie do pompy ciepła. Jak dostać i ile wynoszą dotacje?

Dofinansowanie do pompy ciepła. Jak dostać i ile wynoszą dotacje?

Instalacja pompy ciepła to duży wydatek. Korzystając z dotacji i pożyczek, zmniejszysz koszt zakupu oraz montażu urządzenia grzewczego. Możesz też ubiegać się o kredyt na pompę ciepła w banku. Otrzymasz go po spełnieniu kilku warunków. Gdzie wnioskować o dofinansowanie do pompy ciepła na 2023 rok? Jakie są nowości w dofinansowaniach do pomp ciepła w 2023 roku? Komu przysługuje dofinansowanie do pompy ciepła? Z naszego artykułu dowiesz się, ile będzie ono wynosić.

author box img

Ewa Wołowik-Kaczorek

Zaktualizowano: 6 kwietnia 2023 06.04.2023 Czas lektury: 14min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 24538 Sprzedawców Pomp Ciepła blisko Ciebie

Montaż pompy ciepła pozwoli na uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii cieplnej, np. kotłów na paliwa stałe, olej lub gaz. Warto rozważyć taką inwestycję, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów ogrzewania domów. Wydatek związany z zakupem i instalacją pompy ciepła może być wysoki, ale zmniejszysz go, jeśli otrzymasz dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku. Sprawdź warunki jego uzyskania oraz kwotę, o jaką możesz się ubiegać.

Jak dostać dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku?

Coraz więcej osób decyduje się na rozwiązania, które ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki temu na popularności zyskują pompy ciepła. Schemat działania pomp ciepła jest bardzo prosty. Wykorzystują one odnawialne źródła energii do ogrzewania. Cena tego rozwiązania jest stosunkowo wysoka, ale dostępne są różnego rodzaju możliwości dofinansowania do pomp ciepła. 2023 jest rokiem, w którym można skutecznie ubiegać się o tego rodzaju wsparcie finansowe na zakup i montaż urządzenia. Zobacz, jak dostać dofinansowanie do pompy ciepła.

Dopłatę do pomp ciepła możesz uzyskać z:

 • dotacji,
 • pożyczki,
 • kredytu bankowego – preferencyjnego, gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ważne!
Dofinansowanie na instalację pompy ciepła przyznawane jest w ramach nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. Zgodnie z treścią dokumentu na dopłatę mogą liczyć osoby fizyczne. Dofinansowanie pochodzi z budżetu gminy lub powiatu. Warunki przyznawania dopłat do pomp ciepła są różne w zależności od regionu.

Jeśli jesteś dopiero na etapie budowy domu i szukasz ekipy od pomp ciepła, sprawdź, jakie oferty mają dla Ciebie specjaliści od pomp ciepła z Warszawy lub innego miasta.

Jak dostać takie wsparcie finansowe przy budowie nowego domu? Możliwe to jest od kwietnia 2022 roku, dlatego możesz otrzymać również dofinansowanie do pompy ciepła 2023 w nowo budowanym obiekcie mieszkalnym z uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Moje Ciepło”. Program ma budżet rzędu 600 mln zł i będzie realizowany w latach 2022-2027, ale ostatnie umowy mają być podpisywane tylko do końca 2026 roku. Dofinansowanie pomp ciepła w programie „Moje ciepło” jest finansowane z udziałem europejskiego Funduszu Modernizacyjnego.

Istnieją też od lat możliwości uzyskania dofinansowania do pompy ciepła w budynku już istniejącym. W takim przypadku dopłaty wypłacane są na zakup i montaż. Można je uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz „Czyste Powietrze Plus”, w zakresie prefinansowania planowanych przedsięwzięć. Nie są to jednak jedyne programy, które umożliwią pozyskanie pieniędzy z przeznaczeniem na zakup i instalację pompy ciepła.

Pompy ciepła - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 24 538 Sprzedawców Pomp Ciepła najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku – nowe dotacje

Jakie nowości w programach dofinansowań do pomp ciepła przygotowano w 2023 roku? Wszelkie zmiany w zasadach dofinansowań skupiają się przede wszystkim na uproszczeniu procesu ubiegania się o dofinansowanie.

Można uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku w programie „Czyste Powietrze” – najpopularniejszym z programów tego typu w naszym kraju – są liczne udogodnienia w zakresie składania wniosków i dokumentacji. Uproszczono przed rokiem m.in. sam format wniosków, schemat rozpatrywania, a dodatkowo większość niezbędnych dokumentów można teraz zastąpić oświadczeniami.

Poza tym dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną oraz całą gamą innych programów dostępnych w poszczególnych gminach. Przykładem jest program „Stop Smog”. Dodatkowo od 2023 roku nie są wspierane inwestycje w kotły węglowe – zgodnie z reformami zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Ładzie (takie było też oczekiwanie Komisji Europejskiej).

Warto też odnotować start programu „Moje Ciepło” (od 29 kwietnia 2022 roku) – bardzo podobnego w swoich zapisach do programu „Mój Prąd” (dofinansowanie na fotowoltaikę). Dopłaty dotyczą zakupu oraz montażu w nowych domach – ale tylko tych o podwyższonym standardzie energetycznym. W ramach programu można otrzymać dotację do 30% kosztów – w zależności od rodzaju pompy ciepła (dofinansowanie do pompy ciepła powietrznej w 2023 r. to maksymalnie 7 tys. zł; dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła w 2023 r. to maksymalnie 21 tys. zł). Natomiast osoby fizyczne, które mają Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać dotację do 45% kosztów kwalifikowanych, ale z tymi samymi granicznymi kwotami dofinansowania. Warunki ich wypłaty są natomiast takie same.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 – lista dotacji

Każdego roku podczas sezonu grzewczego ważnym tematem poruszanym w świecie jest smog. Między innymi po to, aby z nim walczyć, rząd uruchamia kolejne programy oferujące dofinansowanie do pompy ciepła i fotowoltaiki czy dotacje na ogrzewanie geotermalne. Jakie dofinansowanie do pomp ciepła możesz uzyskać w roku 2023?

Dofinansowanie do pompy ciepła – tabela programów ogólnopolskich

W 2023 roku można ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących ogólnopolskich programów:

 • „Czyste Powietrze”,
 • „Czyste Powietrze Plus”,
 • „Ciepłe Mieszkanie”,
 • „Stop Smog”,
 • „Agroenergia”,
 • „Moje Ciepło”,
 • „Energia Plus”.

Szczegóły programów dopłat do pomp ciepła poniżej:

Nazwa programu Komu przysługuje dopłata Maksymalna kwota dotacji Termin składania dokumentów Co podlega dofinansowaniu
Czyste Powietrze Właściciele starych budynków (modernizowanych) Do 99 000 zł w przypadku przedsięwzięcia z instalacją PV Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, koniec programu planowany na 31.12.2027 r. Zakup i montaż pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
„Czyste Powietrze Plus” (Prefinansowanie) Właściciele starych budynków (modernizowanych) Do 99 000 zł w przypadku przedsięwzięć z instalacją PV Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, koniec programu planowany na 31.12.2027 r. Zakup i montaż pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. – prefinansowanie z wypłatą części dotacji dla wykonawcy, a nie beneficjenta
„Ciepłe Mieszkanie” Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Dotacja podstawowa do 17 500 zł, dotacja 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania Zakończenie realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem nie może przekroczyć 31.12.2025 roku Przedsięwzięcia dotyczące wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe
„Stop Smog” Osoby fizyczne 70% kosztów (do 53 tys. zł) Nabór prowadzono od 31.03.2021 r. Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, np. pompy ciepła
„Agroenergia” Rolnicy Do 20% kosztów, nie więcej niż 15 000 zł przy instalacjach o mocy od 10 do 30 kW oraz do 13% kosztów, nie więcej niż 25 000 zł przy mocy instalacji od 30 do 50 kW Wnioski przyjmowane od 1.10.2021 r. do 30.09.2025 r. Zakup i montaż pompy ciepła – moc od 10 kW do 50 kW
„Moje Ciepło” Właściciele nowo budowanych domów Do 30% kosztów (maksymalna kwota: pompa ciepła powietrzna – 7000 zł, gruntowa – 21 000 zł) oraz do 45% kosztów dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny Nabór wniosków do 31.12.2026 r. Zakup i montaż pompy ciepła powietrznej lub gruntowej
„Energia Plus” Przedsiębiorcy Do 85% kosztów – w formie pożyczki na kwotę od 0,5 mln zł do 500 mln zł Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym od 1.02.2023 do 13.12.2024 r. Zakup i montaż pompy ciepła

Regionalny Program Operacyjny dla województw

Dofinansowanie na pompę ciepła w Toruniu lub Twoim mieście możesz uzyskać również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego swojego województwa. Dokument zakłada przyznanie środków finansowych organom województwa, które chce podjąć działania rozwojowe w regionie w ramach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest stworzenie konkurencyjnych warunków dla województwa poprzez wykorzystanie potencjału jego lokalizacji oraz ochrona zagrożonych obszarów, gospodarowanie odnawialnymi zasobami i dążenie do spójności terytorialnej.

Z regionalnego programu mogą skorzystać:

 • jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki naukowe.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 dla nowych domów

pompa ciepła dla nowego domu

Dofinansowanie do pomp ciepła w 2023 roku dla nowych domów umożliwia program „Moje Ciepło”. Przeznaczony jest dla indywidualnych inwestorów – osób fizycznych. Celem programu „Moje Ciepło” jest przyczynienie się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnym źródłem ciepła, wykorzystującym paliwa kopalne. Ma on prowadzić także do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagować odnawialne źródła energii jako takie.

„Moje Ciepło” umożliwia uzyskanie współfinansowania inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła – powietrznych i gruntowych, wykorzystywanych do celów związanych z zapewnieniem komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu może polegać na udzieleniu dotacji na zakup lub montaż:

 • gruntowych pomp ciepła – pomp grunt–woda, woda–woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • pomp ciepła typu powietrze–powietrze – w systemie centralnym obsługujący cały budynek, z osprzętem;
 • pompy ciepła typu powietrze–woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

Kiedy nie można ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła? Warunki są takie, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się źródło ogrzewania na paliwo stałe, także w okresie tzw. trwałości inwestycji. 

Program „Moje Ciepło” dysponuje budżetem w kwocie do 600 000 000 zł.

Beneficjentami programu mogą zostać:

 • Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Chodzi o budynek, w przypadku którego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu wznoszenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nie mogło dojść do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie czy też złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, czy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym samym terminie.
 • Osoby wskazane w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Osoby wskazane jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. 

Zaplanowano dofinansowanie w programie „Moje Ciepło” w formie dotacji do 30 lub 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Jego wysokość będzie uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła – 21 000 zł do pompy gruntowej i po 7000 zł na pozostałe typy pomp. Beneficjenci korzystają z dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych lub 45%, jeśli mają Kartę Dużej Rodziny.

Wnioski o dotację można składać w trybie ciągłym w terminie od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania wyznaczonej puli środków.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 w starym domu

O dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu możesz ubiegać się w ramach programu „Czyste Powietrze” i prefinansowania „Czyste Powietrze Plus”. W obu przypadkach istnieje możliwość uzyskania środków w ramach ustalonych limitów, w jednej z dwóch opcji przeznaczonych dla beneficjentów planujących takie inwestycje.

Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie przyznawane jest na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła, stąd też jest to dofinansowanie na pompę ciepła. Warunki programu wskazują, że może ono wynieść:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla każdego z poziomów dofinansowania pomp ciepła – ich zakupu i montażu beneficjentom przysługuje dotacja w wysokości do 1200 zł na audyt energetyczny.

Regionalne dotacje na pompy ciepła 2023

Poza ogólnopolskimi programami możesz skorzystać z wielu regionalnych programów dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację. Właściwie każda gmina i region dysponują całym wachlarzem dofinansowań – wszystko to za sprawą przyjęcia przez województwa uchwał antysmogowych, w ramach których zobowiązano się do wymiany pieców, tzw. kopciuchów.

W większości województw takiej zmiany należy dokonać do 2024 roku (wyjątkiem jest woj. lubuskie – tu termin został wydłużony do 2027 roku).

Lista programów dofinansowań do pomp ciepła – programy regionalne:

 1. KAWKA Plus, Wrocław (Dofinansowanie wymiany pieca na paliwo stałe na pompę ciepła – obecnie obowiązuje dofinansowanie w kwocie do 10 000 zł. W 2024 roku będzie to już tylko 8000 zł.
 2. EKO – KLIMAT: Woda, powietrze, ziemia, woj. kujawsko-pomorskie (Dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii).
 3. Dotacja warszawska, woj. mazowieckie (Dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła) – nabór rozpocznie się dopiero 1 września 2023 roku.
 4. Wymiana kopciucha w Warszawie (Dofinansowanie na pompy ciepła – gruntowe i powietrzne).
 5. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Fundusz udziela pożyczek zasadniczych oraz pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Działalność dotacyjna polega z kolei na umorzeniu pożyczek oraz dopłatach do ich oprocentowania).

To oczywiście nie jest pełna lista programów dofinansowań do pomp ciepła – w każdym województwie cały czas ogłaszane są nowe inicjatywy (więcej informacji o programach w swoim regionie uzyskasz w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska).

Dofinansowanie do pompy ciepła to nie jedyna możliwość – sprawdź ulgę termomodernizacyjną!

Poza dotacjami i pożyczkami na pompy ciepła możliwe jest jeszcze uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej. To ulga podatkowa, która została wprowadzona 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Sprawdź, co to jest termomodernizacja budynku.

Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych i decydują się na termomodernizację swojego domu. Ulga dotyczy jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które są już oddane do użytku.

Abyś mógł skorzystać z ulgi w podatku, w rocznym zeznaniu podatkowym musisz przedstawić koszty poniesione na realizację ekologicznego przedsięwzięcia. Może to być:

 • zmiana źródeł energii na odnawialne (np. zamiana kotła grzewczego na pompę ciepła monoblok lub urządzenie grzewcze typu split),
 • zastosowanie kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni),
 • ulepszenie zmniejszające zużycie energii elektrycznej w budynku mieszkalnym,
 • rozwiązanie zmniejszające zapotrzebowanie na energię cieplną oraz służące do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej.

Z ulgi termomodernizacyjnej, np. na zakup pompy ciepła powietrze-woda, mogą skorzystać osoby opodatkowane:

 • podatkiem liniowym,
 • na zasadach ogólnych,
 • ryczałtem od przychodów opodatkowanych, które poniosły koszty na termomodernizację własnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jeśli przedsięwzięcie modernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek z tym związany).

W ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Dofinansowanie czy kredyt na pompę ciepła w 2023 roku?

Ogrzewanie pompami ciepła jest nie tylko modne, ale przede wszystkim ekologiczne. Dlatego oprócz dotacji czy pożyczek na zakup urządzeń grzewczych ograniczających zanieczyszczenie środowiska możesz również skorzystać z bogatej oferty kredytowej.

Dodatkowe pieniądze na wymianę instalacji grzewczej, ocieplenie domu czy montaż paneli fotowoltaicznych oferują m.in.: Bank Ochrony Środowiska, SGB Bank, Pekao SA, Velo Bank, Alior Bank czy Santander Bank Polska, GBS Polska.

Kredyt na pompę ciepła w 2023 roku możesz uzyskać, spełniając wymagania banku. Kluczowym wymogiem jest zdolność kredytowa. Warunki uzyskania dopłaty do pomp ciepła są inne w każdym banku. Na zakup pompy ciepła możesz otrzymać nawet 100 000 zł.

Dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła 2023

Montaż pompy ciepła w domu idealnie zgrywa się z inwestycją w fotowoltaikę. Oba te rozwiązania mogą efektywnie współpracować, przyczyniając się dzięki temu do oszczędzania na rachunkach za ogrzewanie oraz prąd.

W większości przypadków wydatki poniesione na fotowoltaikę oraz montaż pompy ciepła można znacząco obniżyć dzięki dotacjom i programom, dodatkowo stosując ulgę termomodernizacyjną. Istnieje też opcja odliczenia kosztów termomodernizacji budynku od podatku dochodowego. Firmy od instalacji fotowoltaicznych często pomagają w załatwieniu formalności.

Ponadto w wybranych programach regionalnych oraz w ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” kwotę dofinansowania można zwiększyć dzięki współgraniu pompy ciepła z fotowoltaiką. Przykładowo: w ramach programu „Czyste Powietrze” maksymalna kwota dotacji na kompleksową termomodernizację, obejmującą np. zakup i montaż pompy ciepła oraz instalacji PV, może wynieść 135 000 zł. Dzięki temu inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną współpracującą z pompami ciepła jest jeszcze bardziej opłacalna.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowania do pompy ciepła

Dodano: 25 sierpnia 2020 Zaktualizowano: 6 kwietnia 2023

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco