Podany adres e-mail nie jest powiązany
z żadnym zapytaniem.
zbliżenie na klucze do nieruchomości przekazywane do ręki drugiej osobie

Leasing nieruchomości – na czym polega? Czy warto wziąć nieruchomość w leasing?

Leasing nieruchomości – na czym polega? Czy warto wziąć nieruchomość w leasing?

Leasing nieruchomości jest jednym ze sposobów sfinansowania ich nabycia. Stanowi alternatywę dla kredytu bankowego, ale i dla kupna lokalu czy nieruchomości za gotówkę. Sprawdź, na czym polega leasing nieruchomości i kto może z niego skorzystać.

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 15 maja 2023 15.05.2023 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 4376 Firm Leasingowych blisko Ciebie

Leasing jest formą zewnętrznego finansowania i najczęściej kojarzony jest z samochodami. Jednak nie tylko one mogą być przedmiotem umowy, czego dowodzi leasing nieruchomości.

Leasing nieruchomości to skuteczny sposób na zapewnienie swojej firmie jednorazowego zastrzyku gotówki. To możliwe, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z leasingu zwrotnego, a do tego posiadasz lokal użytkowy lub biurowy, hotel, magazyn albo inny budynek. Możesz wybrać także leasing operacyjny lub finansowy, gdy dopiero poszukujesz lokalu. Sprawdź, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla finansów twojej firmy. Na czym właściwie polega leasing nieruchomości?

Leasingu nieruchomości – na czym polega?

Leasing jest formą finansowania nabycia lub używania danego przedmiotu, którym może być zarówno ruchomość, jak i nieruchomość. Pozwala na rozłożenie kosztów inwestycji w czasie, bez względu na to, czy mamy do czynienia z nieruchomością, pojazdem czy dowolnym urządzeniem. Dodatkowo umożliwia zaoszczędzenie niemałych sum podatku dochodowego dzięki korzystnym dla przedsiębiorcy możliwościom rozliczenia kosztów leasingu nieruchomości w 2023 roku.

Podstawą korzystania z leasingu nieruchomości jest umowa, której zasady zawierania zostały uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. Artykuł 7091 wskazuje, że przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i następnie oddać ją korzystającemu (leasingobiorcy). Ten zaś może jej używać lub używać i pobierać pożytki przez czas oznaczony. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się płacić finansującemu raty. Po zakończeniu umowy możliwe jest przeniesienie prawa własności na korzystającego.

Nieruchomości mogą być przedmiotem umowy leasingu, skoro w myśl obowiązujących przepisów są to środki trwałe podlegające amortyzacji. Mimo to takie finansowanie nieruchomości nie cieszy się aż taką popularnością jak chociażby leasing pojazdów mechanicznych.

Leasing nieruchomości jest szczególnie popularny wśród dużych przedsiębiorców. Bierze się to stąd, że niektóre firmy kładą nacisk na wartość umowy – musi ona wynosić minimum np. 2 mln zł. Nie jest to sztywna zasada, sumy mogą różnić się w zależności od podmiotu, a leasingobiorca ma możliwość wnioskowania o mniejsze kwoty.

Ważne:
Rata leasingowa nie powinna przekraczać ¼ miesięcznych przychodów firmy. Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów leasingu, również przy nieruchomościach nie zawsze trzeba mieć wkład własny.

Do zawarcia umowy leasingowej potrzeba:

 • wypełnionego wniosku,
 • wyceny nieruchomości,
 • oraz pełnej dokumentacji urzędowej przedmiotu leasingu.
Leasing - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 4 376 Firm Leasingowych najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Leasing nieruchomości – komu się opłaca?

Leasing nieruchomości może być wykorzystywany teoretycznie zarówno przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przez przedsiębiorców. Jednak głównie mowa jest o leasingu nieruchomości dla firm – małych, średnich lub dużych. Leasing nieruchomości dla firm jest odpowiedni dla tych podmiotów, które nie mają wysokiej zdolności kredytowej, pozwalającej na zaciągnięcie kredytu, ani budżetu, który mogłyby przeznaczyć na nabycie nieruchomości bez finansowania zewnętrznego.

Na ogół leasing nieruchomości w 2023 roku uznawany będzie za dobrą propozycję dla dużych i stabilnych firm szukających sposobu nie tylko na sfinansowanie kosztów nabycia nieruchomości, ale również na optymalizację podatkową lub chcących wygospodarować gotówkę na inne cele.

Leasing nieruchomości dla osób fizycznych

W przypadku leasingu dla osób fizycznych można mówić o alternatywie dla najmu nieruchomości czy zakupu mieszkania albo domu za gotówkę. Na polskim rynku są już oferty na leasing konsumencki mieszkań czy domów. Nie ma ich za wiele, ale jest to rozwojowy rynek. Może być to dobrą propozycją dla osób, które nie chcą lub nie mogą zaciągnąć kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Leasing nieruchomości dla firm

Firmy, głównie te o stabilnej sytuacji finansowej, które mają już staż rynkowy wynoszący co najmniej rok, mogą bez większych przeszkód podpisać umowę na leasing nieruchomości. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, że zwykle są to umowy długoterminowe, obejmujące 10-15 lat okresu opłacania rat. Dlatego ich sytuacja finansowa nie powinna budzić wątpliwości po stronie leasingodawców.

Otrzymaj oferty od najlepszych specjalistów od leasingu z Warszawy lub Twojej okolicy.

Rodzaje leasingu nieruchomości

W ramach leasingu nieruchomości można skorzystać z leasingu operacyjnego lub finansowego. Ponadto istnieje jeszcze leasing zwrotny nieruchomości czy leasing konsumencki, przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, który pod wieloma względami przypomina najem i kredyt.

Czym jest leasing operacyjny nieruchomości? Jakie są różnice pomiędzy nim a leasingiem finansowym nieruchomości?

Leasing operacyjny nieruchomości

Każdy leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że właścicielem przedmiotu branego w leasing – w tym przypadku lokalu lub nieruchomości – jest leasingodawca. On jest odpowiedzialny za odpisy amortyzacyjne. W koszty uzyskania przychodu możemy jednak wliczyć pierwszą ratę, prowizje, opłaty miesięczne, koszty użytkowania i ubezpieczenia.

W leasingu operacyjnym przedmiotem oddawanym w użytkowanie nie może być grunt. Dlatego, jeżeli zależy ci na nieruchomości z gruntem, trzeba zawrzeć osobno umowę na leasing finansowy.

Podsumujmy podstawowe cechy leasingu nieruchomości:

 • umowa zawierana jest na minimum 5 lat,
 • po upływie 5-letniego okresu leasingu cena wykupu wynosi 67% ceny zakupu określonej w umowie sprzedaży, po 10 latach – 46%,
 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku finansującego,
 • do kosztów uzyskania przychodów wliczają się: pierwsza rata, prowizje, raty miesięczne, koszty eksploatacji,
 • VAT płatny jest łącznie z ratami leasingowymi,
 • dotyczy jedynie nieruchomości, nigdy gruntu.

Leasing finansowy nieruchomości

W leasingu finansowym, inaczej niż w leasingu operacyjnym, właścicielem lokalu staje się leasingobiorca. Dlatego też na nim spoczywa obowiązek odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku VAT opłacamy z góry przy pierwszej racie leasingowej.

Nie ma tu również określonego minimalnego czasu trwania umowy, dlatego jest to rozwiązanie dobre dla tych przedsiębiorców, którym zależy na jak najkrótszym okresie użytkowania lokalu.

Leasing dotyczy nieruchomości razem z gruntem albo samego gruntu.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

 • umowę zawiera się na czas określony, nie ma ustalonego minimalnego czasu jej trwania,
 • przedmiot leasingu jest własnością korzystającego i jest przez niego amortyzowany,
 • do kosztów uzyskania przychodów zalicza się części odsetkowe rat leasingowych, amortyzację naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji,
 • VAT płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia,
 • dotyczy zarówno nieruchomości z gruntem, jak i samego gruntu.

Leasing zwrotny nieruchomości

Leasing zwrotny to szczególna forma umowy. Dostawca przedmiotu leasingu i leasingobiorca to ta sama osoba. Załóżmy, że posiadasz budynek biurowy. Sprzedajesz go firmie leasingowej, dzięki czemu zyskujesz środki finansowe. Następnie bierzesz tę nieruchomość w leasing, a po wygaśnięciu umowy – wykupujesz ją.

Dzięki tym zaletom leasing zwrotny nieruchomości cieszy się większą popularnością niż leasing operacyjny, a leasing finansowy również nie jest przy tym zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. To rozwiązanie daje firmie zastrzyk gotówki, który może być wykorzystany w dowolny sposób. Przedsiębiorstwo nie traci przy tym lokalu – po zakończeniu umowy może odkupić nieruchomość.

Zasady leasingu nieruchomości nie odbiegają w dużym stopniu od leasingu innych przedmiotów. Wiążą się z pewnymi ograniczeniami – chociażby z wartością lokalu branego w leasing. W tym przypadku polscy przedsiębiorcy cenią sobie szczególnie leasing zwrotny. Jest to rozwiązanie dla tych firm, które już posiadają własny budynek lub lokal. Jeżeli jednak potrzebujesz nowej nieruchomości dla firmy, możesz zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy. To dobre rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy przerażające wydają się formalności i duży wkład własny związany z kredytem.

Leasing nieruchomości czy kredyt hipoteczny – co bardziej się opłaca?

kobieta wylicza opłacalność leasingu nieruchomości w porównaniu do kredytu hipotecznego

Czy leasing nieruchomości jest korzystniejszym rozwiązaniem w porównaniu z kredytem hipotecznym? Teoretycznie tak, ale warto przyjrzeć się szczegółom obu ofert, by to obiektywnie ocenić. Przy zawieraniu umowy leasingowej klient musi dopełnić znacznie mniej formalności w porównaniu z wnioskowaniem o kredyt hipoteczny w banku. Nie musisz mieć zdolności kredytowej, by móc skorzystać z leasingu nieruchomości. Zabezpieczeniem umowy jest sama nieruchomość, a nie wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, jak przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Jednak leasing nie ma samych zalet w porównaniu z kredytem. Leasingodawca musi zgodzić się na stosunkowo długi okres trwania umowy i na to, że będzie musiał amortyzować nieruchomość. Z tego względu musisz liczyć się z tym, że leasing nieruchomości w 2023 roku może być droższą opcją w porównaniu z kosztem kredytu hipotecznego. Zwłaszcza że musisz jako leasingobiorca ponieść z własnych środków opłatę wstępną (czynsz inicjalny), pokryć koszty opłat notarialnych i sądowych, a także usługę rzeczoznawcy majątkowego czy wymagane audyty.

O ile leasing nieruchomości nie jest przeszkodą w późniejszym zaciąganiu kredytów – inwestycyjnych czy obrotowych, o tyle już zaciągnięcie kredytu hipotecznego rzutuje na zdolność kredytową klienta i jest wpisywane do BIK-u.

Nie można powiedzieć, by leasing nieruchomości w każdym przypadku był bardziej opłacalny w porównaniu z kredytem hipotecznym. To zależy. O ile umowa leasingowa może nie wymagać zaangażowania własnych środków, o tyle kredyt hipoteczny wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 10-20 proc. wartości nieruchomości, choć wszystko tu zmienia rządowy program „Kredyt bez wkładu własnego”, dostępny jednak tylko dla osób fizycznych. Leasing ma ten atut, że daje przedsiębiorcom większe możliwości dotyczące optymalizacji podatkowej i odliczania kosztów w porównaniu z kredytem hipotecznym.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze specjalistą od leasingu z Wrocławia lub innego miasta, bliżej Ciebie.

Zalety i wady leasingu nieruchomości

Jeśli zastanawiasz się, czy w twojej sytuacji warto skorzystać z leasingu nieruchomości, pomocą może być porównanie zalet i wad, jakie przypisywane są tej formie finansowania jej nabycia. W tabeli poniżej zgromadziliśmy plusy i minusy tego rozwiązania.

Leasing nieruchomości
Zalety
Wady
 • Brak obniżenia zdolności kredytowej
 • Brak skrupulatnego sprawdzania historii kredytowej i zdolności do spłaty długu
 • Brak konieczności posiadania własnych środków na zakup nieruchomości
 • Możliwość zaliczenia większości opłat do kosztów uzyskania przychodów (dot. przedsiębiorców)
Wady
 • Zwykle jest konieczność poniesienia czynszu inicjalnego, czyli opłaty startowej, o wysokości podobnej jak wkład własny przy kredycie hipotecznym
 • Wysokie koszty
 • Długi okres trwania umowy leasingowej
 • Wiele formalności do dopełnienia
 • Konieczność poniesienia opłat wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, opłat sądowych i notarialnych czy audytów

Leasing nieruchomości pomimo wielu zalet nie jest całkowicie wolny od wad. Jeśli je akceptujesz, a w ogólnym rozrachunku w porównaniu do nabycia za gotówkę czy na kredyt albo do najmu wypada dla ciebie korzystnie, spróbuj z niego skorzystać.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco