rudowłosa kobieta zatrudniona w ramach leasingu pracowniczego siedzi przy biurku - w 2023

Leasing pracowniczy – co to jest? Czy warto wynająć pracownika?

Leasing pracowniczy – co to jest? Czy warto wynająć pracownika?

Leasing pracowniczy to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Zamiast zatrudniać pracowników zakład może ich „wypożyczać”. Jak wygląda specyfika leasingu pracowniczego? Co to za usługa i jakie podmioty ją świadczą?

author box img

Szymon Machniewski

Opublikowano: 23 czerwca 2023 23.06.2023 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 5188 Firm Leasingowych blisko Ciebie

W firmach dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest wsparcie ze strony większej liczby pracowników. Nagłe zamówienie złożone przez kluczowego klienta, podpisanie czasowego kontraktu czy okres urlopowy, to najczęstsze sytuacje, przez które w firmie może być za mało specjalistów. W takich przypadkach może przydać się usługa, jaką jest leasing pracowniczy. Sprawdź, na czym polega i jak z niej skorzystać. Z jakimi kosztami się wiąże?

Co to jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to inaczej wypożyczenie lub wynajem pracowników innej firmie. Takie rozwiązanie ma istotne implikacje dla finansów obu stron transakcji - może to być korzystne rozwiązanie, które pozwala na elastyczną optymalizację kosztów. Przedsiębiorcy zawierają umowę, na mocy której jeden z nich „pożycza“ zatrudnionych u siebie pracowników innej firmie. W porozumieniu określają oni warunki dotyczące zatrudnionych osób, takie jak: urlop, stanowisko pracy, obowiązki i wynagrodzenie. Nic nie dzieje się bez wiedzy pracownika – musi on wyrazić pisemną zgodę na taką formę pełnienia obowiązków. Następnie, od swojego pierwszego, „właściwego“ pracodawcy otrzymuje bezpłatny urlop w celu wykonywania zadań w innej firmie.

Pamiętaj, że jako nowy pracodawca powinieneś na czas trwania umowy przejąć opiekę nad zatrudnionym. Do twoich obowiązków należeć będzie skierowanie na badania, udzielanie urlopu oraz wypłata wynagrodzenia.

Leasing pracowników, zwany inaczej outsourcingiem, jest popularny w zakresie usług kadrowo-płacowych czy obsługi systemów informatycznych. Nie należy jednak utożsamiać ze sobą tychże pojęć, ponieważ istnieje wiele różnic między nimi.

W przypadku leasingu pracowników nie rozgranicza się leasingu finansowego i operacyjnego.

Leasing pracowniczy – rodzaje

Wiesz już, jaka jest definicja leasingu pracowniczego. Istnieją różne jego rodzaje. Na czym polegają konkretne typy takich usług? Otóż, masz do dyspozycji dwie formy leasingu pracowników:

 1. Body leasing – dotyczy pojedynczych specjalistów. Twoja firma zyska dzięki niemu eksperckie wsparcie przy prowadzonych projektach.
 2. Team leasing – dotyczy całego zespołu ekspertów. Sprawdzi się w sytuacji, gdy w twojej firmie potrzebne są nowe rozwiązania, albo gdy planujesz działania wymagające zaangażowania co najmniej kilku osób.

Jeżeli jesteś zainteresowany outsourcingiem pracowniczym możesz również nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej, która ma w swojej ofercie takie usługi. Zewnętrzna firma przejmuje wtedy na siebie część obowiązków, takich jak: prowadzenie procesu rekrutacji, zawieranie umowy z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, organizacja szkoleń czy zastępstw. To działanie popularne w dużych korporacjach. W mniejszych firmach rzadziej się sięga po pomoc firm outsourcingowych.

Chcesz skorzystać z leasingu pracowniczego? Na czym polega umowa, na podstawie której możesz to robić? Musisz wypożyczyć ich na podstawie umowy leasingu pracowniczego. Specjalista od pracowniczego leasingu z Warszawy lub innego miasta w Twojej okolicy pomoże Ci w zrozumieniu wszelkich niuansów takiej umowy, co pozwoli Ci skorzystać z niej w najbardziej efektywny sposób.

Umowa jest układem trójstronnym, w którym udział biorą:

 1. Pracownik.
 2. Leasingodawca – firma macierzysta dla pracownika,
 3. Leasingobiorca – firma wypożyczająca pracownika.

Umowa powinna określać: typ pracy, opis zajmowanego stanowiska, określenie zakresu obowiązków czy czas trwania urlopu w firmie macierzystej, z której wynajmowany jest pracownik.

Leasing - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 5 188 Firm Leasingowych najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Kiedy stosuje się leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy może być dobrym rozwiązaniem w sytuacjach, kiedy tymczasowo brakuje w firmie osób do wykonywania bieżących zadań – część pracowników przebywa naurlopie lub zwolnieniu. Może także okazać się, że konieczne jest wykonanie określonej czynności czy rozwiązanie problemów, do których w firmie brakuje uprawnionych czy przeszkolonych osób.

Jeżeli nie są to obowiązki powtarzające się, nie opłaca się wtedy zatrudnianie nowego pracownika na stałe. Dzięki leasingowi zatrudniasz nowe osoby jedynie tymczasowo, do czasu, aż trudna sytuacja w firmie zostanie opanowana. Możesz skorzystać przy tym z pracy wielu osób jednocześnie lub zdecydować się na leasing pracownika – specjalisty. Wszystko zależy od tego, jakie są Twoje potrzeby w tym zakresie.

Leasing pracowniczy – kodeks pracy

Czy można zgodnie z prawem korzystać i oferować leasing pracowniczy? Kodeks pracy nie przewiduje i nie reguluje takiego pojęcia. Na próżno można go szukać w innych aktach prawnych. Znajduje się zatem w pewnej luce prawnej i brakuje przepisów, które zabezpieczałyby w takim przypadku interesy wszystkich stron uczestniczących w leasingu pracowniczym.

Większość agencji pracy, oferujących leasing pracowniczy, w swojej działalności korzysta z przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Leasing pracowniczy a inne formy zatrudnienia – różnice

Leasing pracowniczy różni się od innych, stosowanych form zatrudnienia, takich jak umowy o pracę czy umowy zlecenie. Sprawdź, jakie różnice występują pomiędzy leasingiem pracowniczym a outsourcingiem bądź pracą tymczasową.

Leasing pracowniczy a outsorcing

Pod wieloma względami leasing pracowniczy może przypominać usługę outsourcingu pracowniczego. To pojęcia doskonale znane w świecie zarządzania zasobami ludzkimi. Nic więc dziwnego, że są one często mylone. Jednak istnieją istotne różnice pomiędzy leasingiem pracowniczym a outsourcingiem. Outsourcing polega na zleceniu jakiegoś konkretnego zadania lub zadań wybranym podwykonawcom, np. księgowości, albo sprzątania zakładu firmowego. Oznacza to, że pełna realizacja danej usługi spoczywa po stronie zewnętrznego podmiotu, a przedsiębiorca nie przyjmuje do siebie pracowników z zewnątrz, co ma miejsce w leasingu.

Przy outsourcingu masz do czynienia z umową dwustronną, zawieraną pomiędzy insourcerem, tj. firmą zlecającą wykonanie zadania, a outsourcerem, czyli podmiotem podejmującym się wykonania danego zadania.

Dla odróżnienia leasing pracowniczy jest umową trójstronną, w której firma korzystająca z takiej usługi wypożycza pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inny podmiot – leasingodawcę.

Leasing pracowniczy a praca tymczasowa

Czy można sprowadzić do tego samego pojęcia leasing pracowniczy i pracę tymczasową? I tak, i nie. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa mają wiele punktów wspólnych, ale trzeba podkreślić, że korzystanie przez daną firmę z usług agencji pracy tymczasowej nie jest równoznaczne z leasingiem pracowniczym. W leasingu pracownik dostaje wypłatę od leasingobiorcy, a w przypadku zatrudnionych pochodzących z agencji pracy tymczasowej agencja jest podmiotem zatrudniającym i wypłacającym wynagrodzenie.

Umowa leasingu pracowniczego

Podstawą nawiązania stosunku polegającego na leasingu pracowniczym i wypożyczeniu specjalistów do swojej firmy, jest porozumienie zawarte przez leasingodawcę i leasingobiorcę, które określa wszystkie podstawowe warunki współpracy. W tym celu podpisywana jest umowa leasingu pracowniczego. Wzór umowy powinien zostać przedstawiony do wglądu klientowi korzystającemu z takiego wynajmu pracowników. Dokument musi określać:

 • typ pracy, do jakiej zaangażowany ma być wypożyczany pracownik,
 • opis zajmowanego stanowiska,
 • określenie zakresu obowiązków,
 • czas trwania urlopu w firmie macierzystej,
 • określenie wszystkich trzech stron umowy – pracownika, leasingodawcy i leasingobiorcy.
Uwaga!

Jeśli umowa o leasing pracowniczy jest podpisywana między agencją i tzw. pracodawcą-użytkownikiem, powinna określać warunki leasingu:

 • rodzaj pracy przeznaczonej dla pracownika,
 • okres wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie pracownika,
 • warunki rezygnacji z usług pracownika przez pracodawcę-użytkownika.

Leasing pracowniczy – koszty

uścisk ręki doradcy leasingowego i mężczyzny

Najczęściej wśród głównych zalet dotyczących leasingu pracowniczego wymieniane są niskie koszty takiego rozwiązania w stosunku, np. do zaangażowania do pracownika na podstawie klasycznej umowy o pracę. Ile zatem kosztuje leasing pracowniczy? Kto płaci ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia?

Pełna obsługa kadrowo-płacowa spoczywa po stronie agencji pracy czy podmiotu, który faktycznie zatrudnia, a następnie wynajmuje ich do pracy na podstawie umowy. Trudno jednoznacznie określić, ile płaci leasingobiorca za wypożyczenie specjalisty. To od kilkudziesięciu złotych za godzinę pracy do nawet kilkuset złotych, w przypadku najlepszych ekspertów.

Zapytaj o ofertę doradców do spraw leasingu z Krakowa lub twojego miasta.

Leasing pracowniczy – zalety i wady

Specjalistyczne wsparcie w prowadzeniu niektórych projektów może okazać się niezwykle pomocne. Ciągła rotacja pracowników ma również swoje wady. Przyjrzyjmy się mocnym isłabym stronom leasingu pracowniczego.

Leasing pracowniczy
Zalety
Wady
 • Krótki czas oczekiwania – w prosty sposób możesz pozyskać kompetentnych pracowników bez prowadzenia długiego procesu rekrutacji
 • Obniżenie stałych kosztów pracy
 • Mniejsze ryzyko zwolnień stałych pracowników
 • Kompetentne zastępstwo w firmie, dzięki czemu żaden z projektów nie zostaje wstrzymany, a pracownik po powrocie do pracy nie musi nadrabiać zaległości
 • Minimalizacja ryzyka nadwyżki zatrudnienia – zamiast przyjmować nowe osoby na stałe, wykorzystujesz czasową pomoc pracowników innych firm
Wady
 • Częste zmiany pracowników, rotacje nie mają dobrego wpływu na pracę zespołową i integrację
 • Osoby pracujące dla firmy w ramach leasingu mogą wykazać się mniejszym zaangażowaniem, a przez to mniej wydajnie pracować – nie znają przecież przedsiębiorstwa, jego dokładnych celów i specyfiki pracy
 • Wzrost ryzyka wypłynięcia poufnych informacji

Dobrze zorganizowany leasing pracowniczy może być prawdziwym wsparciem w sytuacji natężenia obowiązków. To jednak chwilowe rozwiązanie i jak każde inne ma swoje wady – nie stosuj go zbyt często, by nie osłabić integracji wśród osób zatrudnionych na stałe. Pamiętaj o tym, że powinieneś zadbać o dobro pracownika. Zatroszcz się, by wporozumieniu zawieranym z drugą stroną zapewniać odpowiednie warunki pracy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące leasingu pracowniczego

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco