uścisk dłoni dwóch osób nad umową

Cesja leasingu – co to jest? Czy przejęcie leasingu się opłaca?

Cesja leasingu – co to jest? Czy przejęcie leasingu się opłaca?

Cesja leasingu (inaczej: przejęcie leasingu, odstąpienie leasingu) polega na przekazaniu umowy leasingu nowemu leasingobiorcy. Innymi słowy: pierwotny leasingobiorca (cedent) przekazuje pozostałe zobowiązania w ramach umowy leasingu na rzecz innego podmiotu (cesjonariusz). W efekcie cesjonariusz nabywa prawa do korzystania z dobra obejmującego umowę leasingową. Jak dokonać cesji leasingu? Czy cesja leasingu jest opłacalna? Ile kosztuje cesja leasingu?

author box img

Jacek Krajl

Opublikowano: 16 listopada 2022 16.11.2022 Czas lektury: 9min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 3967 Specjalistów od Leasingu Samochodów blisko Ciebie

Cesja leasingu – co to jest i na czym polega?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym jest leasing. To forma finansowania dóbr, za pomocą której leasingodawca (czyli osoba finansująca) przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z danego przedmiotu. Warunkiem jest podpisanie umowy leasingowej i regularnie spłacany przez leasingobiorcę czynsz leasingowy.

Z kolei cesja to cywilnoprawna umowa zawierana między wierzycielem (cedentem) a nabywcą wierzytelności (czyli cesjonariuszem). Cesja leasingu jest więc umową, na podstawie której cedent przenosi umowę leasingu na nowy podmiot.

Przykładowo: cesja leasingu samochodu (cesja umowy leasingu) sprawi, że osoba spłacająca wcześniej czynsz leasingowy przekazuje obowiązek opłaty (i zakres całej umowy) na rzecz kolejnego leasingobiorcy. Przejęcie leasingu sprawia, że od momentu cesji kto inny korzysta z danego dobra i ma obowiązek spłat wobec firmy leasingowej.

Planujesz leasing samochodu? Dowiedz się, na czym polega leasing samochodu i jakie są korzyści

Czy możliwe jest odstąpienie od leasingu?

Jak łatwo się domyślić – cesja leasingu jest prostym sposobem na pozbycie się zobowiązań finansowych. Pytanie jednak: czy można zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy?

W większości przypadków możliwe jest odstąpienie od leasingu, ale warto pamiętać, że rezygnacja z leasingu (przedwczesne zerwanie umowy leasingowej) naraża leasingobiorcę na negatywne konsekwencje wynikające z umowy. Ponadto, aby odstąpić od leasingu, konieczna jest zgoda firmy leasingowej, dlatego łatwiejszą formą w wielu przypadkach okazuje się cesja leasingu.

Kto powinien zdecydować się na cesję leasingu?

Na cesję leasingu najczęściej decydują się leasingobiorcy, którzy z jakichś przyczyn tracą potrzebę korzystania z danego dobra.

Częste przyczyny cesji leasingu:

 • zamknięcie działalności gospodarczej,
 • restrukturyzacja firmy,
 • utrata płynności finansowej,
 • chęć zmiany przedmiotu leasingu na inny.

Cesja leasingu na osobę prywatną – czy jest możliwa?

Planujesz odstąpienie leasingu i zastanawiasz się, czy możliwa jest cesja leasingu na osobę prywatną? Tak, istnieje opcja przekazania leasingu osobie prywatnej. Są jednak dwa zasadnicze warunki, które należy spełnić:

Po pierwsze: umowa leasingowa nie zabrania przekazania leasingu osobie prywatnej (to szczególnie ważne w przypadku cesji leasingu na osobę prywatną i zmiany leasingu z firmowego na konsumencki),

Po drugie: nowy leasingobiorca przeszedł pozytywnie badanie zdolności kredytowej – wówczas po zgodzie leasingodawcy możliwa jest cesja umowy leasingowej na osobę prywatną.

Kto może przejąć leasing?

W większości umów leasingowych nie ma ograniczeń, czyli leasing od dotychczasowego korzystającego może przejąć każdy. Warunkiem do przeniesienia leasingu jest oczywiście zgoda samego leasingodawcy.

Należy pamiętać, że umowa przekazania leasingu to zawsze umowa trójstronna, czyli ugoda między leasingodawcą, leasingobiorcą oraz nowym leasingobiorcą.

Przykładowo: częstym obiektem cesji leasingu są samochody osobowe lub dostawcze. Jeśli przekazujesz leasing i chcesz dokonać cesji, to wystarczy najczęściej wniosek w ramach procedury uproszczonej.

Jak dokonać cesji leasingu? Jakie warunki trzeba spełnić?

biznesmen podpisuje umowę

Jak dokonać cesji leasingu – krok po kroku:

Krok pierwszy: kontakt z finansującym leasing (leasingodawcą)

Krok drugi: przygotowanie oferty cesji leasingu i wystawienie oferty cesji

Krok trzeci: złożenie wniosku o cesję leasingu do leasingodawcy

Krok czwarty: przekazanie umowy leasingu nowemu leasingobiorcy

Krok piąty: rozliczenie się z leasingodawcą oraz cesjonariuszem (przekazanie przedmiotu leasingu)

Pamiętaj!
Do przygotowania oferty cesji leasingu można skorzystać z gotowych narzędzi (np. wyszukiwarka leasingu, kalkulator leasingowy), ale najlepiej w tym zakresie doradzą eksperci i firmy leasingowe z Mazowsza, leasingodawcy z Wielkopolski czy też innych części kraju.

Warunki do cesji leasingu:

 • zgoda firmy leasingowej (leasingodawcy) na cesję leasingu,
 • cesja leasingu musi być zgodna z warunkami umowy leasingowej,
 • najczęściej warunkiem cesji leasingu jest wniesienie opłaty manipulacyjnej (ok. 1000 zł),
 • nowy leasingobiorca musi mieć odpowiednią do leasingu zdolność kredytową,
 • trzy strony umowy dopełnią formalności związanych z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu.
Leasing samochodu - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 967 Specjalistów od Leasingu Samochodów najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Cesja leasingu bez odstępnego czy z odstępnym?

Czym jest cesja leasingu z odstępnym? To cesja, w ramach której dodatkowo nowy leasingobiorca wypłaca wynagrodzenie dotychczasowemu leasingobiorcy. W niektórych przypadkach odstępne może być zasadne.

Przykład pierwszy – cesja leasingu z odstępnym: jeśli leasing na samochód zakłada, że do końca spłaty zostało niewiele rat, a dotychczasowy leasingobiorca uiścił wysoką wpłatę własną, to zasadne jest obliczenie kwoty nadwyżki – odstępnego, które nowy leasingobiorca wniesie na rzecz poprzedniego

Przykład drugi – cesja leasingu bez odstępnego: kwota pozostała do spłaty leasingu jest nadal znacząca, a nowy leasingobiorca nie zyskuje zbyt wiele w wyniku cesji (przejmuje jedynie leasing) – w takiej sytuacji cesja leasingu z odstępnym nie będzie opłacalna dla nowego leasingobiorcy.

Podpowiedź:
Jeśli w drugim scenariuszu planujesz koniecznie cesję leasingu z odstępnym, to pamiętaj, że znacznie trudniej będzie znaleźć chętnych leasingobiorców.

Czy cesja się opłaca?

Czy i komu opłaca się cesja? Z perspektywy leasingodawcy nie ma to większego znaczenia – cesja leasingu może się wiązać z formalnościami do załatwienia, ale koszty pokryje opłata manipulacyjna. Z kolei w przypadku pierwotnego leasingobiorcy trudno mówić o opłacalności – jeśli ktoś pozbywa się leasingu w sytuacji kryzysu finansowego, to cesja leasingu zakończona sukcesem z pewnością będzie odciążeniem finansowym.

Najwięcej korzyści cesji leasingu może mieć nowy leasingobiorca. Punktem wyjściowym do oceny opłacalności cesji jest zakres umowy. Należy obliczyć sumę opłat związanych z cesją leasingu i umową leasingową – i zestawić tę kwotę z wartością danego dobra.

Przykładowo: jeśli przejmujesz samochód w leasingu z niewielką liczbą rat do spłaty, bez odstępnego i z niską opcją wykupu, to oferta cesji leasingu może być bardzo opłacalna.

Konsekwencje podatkowe cesji i przejęcia leasingu

Skutki podatkowe cesji leasingu warto podzielić na dwie opcje: dla dotychczasowego leasingobiorcy (czyli cedenta – zbywcy praw do umowy leasingu) oraz dla nowego leasingobiorcy (cesjonariusza, nabywcy praw do umowy leasingu).

Dobra wiadomość jest taka, że dla dwóch stron nie ma zbyt wielu konsekwencji i utrudnień podatkowych w przypadku cesji. Warto jednak zapoznać się ze szczegółami – opisanymi w poniższych podpunktach.

Cesja leasingu – skutki dla oddającego leasing

W tym przypadku formalności i konsekwencji podatkowych właściwie nie ma. Dla dotychczasowego leasingobiorcy cesja leasingu nie rodzi żadnych nowych skutków podatkowych. Dotyczy to zarówno PIT, jak i VAT. Nie ma za to konieczności korygowania rozliczeń podatkowych.

Uwaga!
Dodatkowa opłata podatkowa występuje w scenariuszu w cesji leasingu z odstępnym. Dlaczego? W zamian za przekazanie praw do umowy leasingowej nowy leasingobiorca zapłaci wynagrodzenie poprzedniemu. Na tzw. opłatę odstępnego należy wystawić dodatkową fakturę. A co za tym idzie – powstaje konieczność zapłaty VAT (23%) od ceny odstępnego.

Przejęcie leasingu – skutki dla przyjmującego leasing

Skutki podatkowe dla przyjmującego leasing polegają na tym, że nowy podmiot umowy leasingowej zyskuje opcję odliczania VAT od rat leasingu (z opcją odliczenia całego VAT od faktury za odstępne). Innymi słowy: nowy leasingobiorca może zaliczać w koszty uzyskania przychodu kolejne raty leasingowe i odliczyć podatek VAT.

Uwaga!
Warto wiedzieć, że możesz w tym przypadku odliczać VAT od rat w pełnej wysokości, ale pod warunkiem, że przedmiotem leasingu jest np. samochód wykorzystywany wyłącznie na cele służbowe. Jeżeli leasing dotyczy np. auta wykorzystywanego w tzw. trybie mieszanym, to istnieje opcja odliczenia VAT od 50% wysokości raty.

Cesja leasingu – zalety i wady

Cesja leasingu
Zalety
Wady
 • minimum formalności do wykonania cesji leasingu
 • to opcja szybkiego zmniejszenia miesięcznych opłat
 • zazwyczaj niewielkie opłaty manipulacyjne (wynikające z umowy leasingowej)
 • bez kar dla cedenta za przekazanie umowy
Wady
 • dla nowego leasingobiorcy wadą może być kwota odstępnego
 • konieczność uzyskania zgody firmy leasingowej (pozytywna ocena ryzyka cesji)

Ile kosztuje cesja leasingu?

Od tego, ile kosztuje cesja leasingu, zależy kilka czynników. Najważniejszym jest oczywiście zapis umowy leasingowej o ewentualnej cesji umowy.

Zazwyczaj leasingodawcy w umowie zawierają konieczność uiszczenia opłaty manipulacyjnej na wypadek cesji leasingu. W wielu umowach jest to wartość mieszcząca się w przedziale od 0,5 do 3% wartości pozostałej kwoty do zapłaty. W praktyce opłata ta mieści się w przedziale ok. 500-1500 zł.

Kto ponosi koszty cesji leasingu? Najczęściej opłatę ponosi nowy leasingobiorca, czyli osoba, na którą jest przepisywana umowa leasingowa.

Dowiedz się więcej o rodzajach leasingu: Leasing finansowy czy operacyjny? Porównaj ich wady i zalety

Najczęściej zadawane pytania dotyczące cesji leasingu

Czytaj też: Leasing – jak to działa? W poradniku odpowiadamy na 8 kluczowych pytań

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco