Komunikaty o zmianach Regulaminu Oferteo.pl


Komunikaty o zmianach Regulaminu Oferteo.pl


  2019-11-15: Zmiana w Załączniku nr 2 (Polityka ochrony prywatności) Regulaminu Oferteo.pl
 1. Zmieniliśmy treść punktu III z

  Usługodawca oświadcza, że używa Inspectlet, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i poprawiać wygodę korzystania ze swoich usług. Inspectlet to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć doświadczenia Użytkowników (np. ile czasu spędzają na stronach, które linki klikają, co robią i czego nie lubią itp.), a to pozwala prowadzić usługi w oparciu o feedback Użytkowników. Inspectlet wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach Użytkowników i ich urządzeniach, rozmiarze ekranu urządzenia, typie urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj).

  Inspectlet jest w pełni zgodny z RODO. Wszystkie dane są szyfrowane podczas transmisji, a zebrane dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu szyfrowania AES. Jeśli Klient włączył anonimizację adresu IP, ostatnie dwa oktety adresu IP zostaną usunięte i nie będą dostępne dla Inspectlet. Kopie zapasowe gromadzonych danych są rutynowo wykonywane i od czasu do czasu testowane w celu weryfikacji funkcjonalności procedury przywracania. Wszystkie dane są fizycznie przechowywane tylko w centrach danych AWS spełniających wymagania normy ISO 27001.

  Ani Inspectlet, ani Usługodawca nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych Użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Inspectlet, klikając ten link.

  Każdy użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez Inspectlet, odwiedzając stronę rezygnacji.


  na

  Usługodawca oświadcza, że używa HotJar, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i poprawiać wygodę korzystania ze swoich usług. HotJar to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć doświadczenia Użytkowników (np. ile czasu spędzają na stronach, które linki klikają, co robią i czego nie lubią itp.), a to pozwala prowadzić usługi w oparciu o feedback Użytkowników. HotJar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach Użytkowników i ich urządzeniach, rozmiarze ekranu urządzenia, typie urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj).

  HotJar jest w pełni zgodny z RODO. Wszystkie dane są szyfrowane podczas transmisji, a zebrane dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu szyfrowania AES. Jeśli Klient włączył anonimizację adresu IP, ostatnie dwa oktety adresu IP zostaną usunięte i nie będą dostępne dla HotJar. Kopie zapasowe gromadzonych danych są rutynowo wykonywane i od czasu do czasu testowane w celu weryfikacji funkcjonalności procedury przywracania. Wszystkie dane są fizycznie przechowywane tylko w centrach danych AWS spełniających wymagania normy ISO 27001.

  Ani HotJar, ani Usługodawca nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych Użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności HotJar, klikając ten link.

  Każdy użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez HotJar, odwiedzając stronę rezygnacji.

  2019-10-30: Zmiany Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XIV
 1. Dodaliśmy nowy punkt XIV.2 o treści:

  Użytkownik obowiązany jest korzystać z Oferteo.pl zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami.

 2. Dodaliśmy nowy punkt XIV.3 o treści:

  Użytkownik korzystający z Oferteo.pl obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych i etycznych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Dla uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Użytkowników.

 3. Punkt XIV.2 otrzymał numer XIV.4,
  punkt XIV.3 otrzymał numer XIV.5,
  punkt XIV.4 otrzymał numer XIV.6,
  punkt XIV.5 otrzymał numer XIV.7,
  punkt XIV.6 otrzymał numer XIV.8,
  punkt XIV.7 otrzymał numer XIV.9.
  2019-10-08: Zmiany Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XI
 1. Dodaliśmy nowy punkt XI.18 o treści:

  Dostawca ma prawo skorzystać z usługi Automatycznego Doładowania Konta po wyczerpaniu punktów przeznaczonych na Odkrywanie danych Pytającego.

  • a) Wyczerpanie oznacza obniżenie salda posiadanych punktów na Odkrywanie danych Pytającego poniżej ceny najdroższego kontaktu wśród kategorii branżowych Użytkownika.
  • b) Jeśli Użytkownik godzi się na tę opcję, płatność za każdorazowe doładowanie konta będzie automatycznie pobierana z karty użytkownika.
  • c) Rabat za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta wynosi 10% względem standardowych cen pakietów.
  • d) Opcję Automatycznego Doładowania konta można wyłączyć każdej chwili w zakładce Płatności / Aktualne Saldo.
  • e) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatu za skorzystanie z Automatycznego Doładowania Konta w każdej chwili. Zmiana wysokości rabatu jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
  • f) Ta metoda jest dostępna jedynie przy płatności kartą dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie za pośrednictwem system Dotpay.
  • g) Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony e-mailem o fakcie obciążenia karty i możliwości dalszego Odkrywania danych Pytającego.

  2019-09-19: Zmiana w Załączniku nr 2 (Polityka ochrony prywatności) Regulaminu Oferteo.pl
 1. Zmieniliśmy treść punktu III z

  Usługodawca oświadcza, że używa Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i poprawiać wygodę korzystania ze swoich usług. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć doświadczenia Użytkowników (np. Ile czasu spędzają na stronach, które linki klikają, co robią i czego nie lubią itp.), a to pozwala prowadzić usługi w oparciu o feedback użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach Użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani Usługodawca nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych Użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar, klikając ten link.

  Użytkownik może zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania danych Hotjar na temat korzystania z witryny Usługodawcy i korzystania ze śledzenia plików cookie na innych stronach internetowych Hotjar, korzystając z tego linku rezygnacji.


  na

  Usługodawca oświadcza, że używa Inspectlet, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i poprawiać wygodę korzystania ze swoich usług. Inspectlet to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć doświadczenia Użytkowników (np. ile czasu spędzają na stronach, które linki klikają, co robią i czego nie lubią itp.), a to pozwala prowadzić usługi w oparciu o feedback Użytkowników. Inspectlet wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach Użytkowników i ich urządzeniach, rozmiarze ekranu urządzenia, typie urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj).

  Inspectlet jest w pełni zgodny z RODO. Wszystkie dane są szyfrowane podczas transmisji, a zebrane dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu szyfrowania AES. Jeśli Klient włączył anonimizację adresu IP, ostatnie dwa oktety adresu IP zostaną usunięte i nie będą dostępne dla Inspectlet. Kopie zapasowe gromadzonych danych są rutynowo wykonywane i od czasu do czasu testowane w celu weryfikacji funkcjonalności procedury przywracania. Wszystkie dane są fizycznie przechowywane tylko w centrach danych AWS spełniających wymagania normy ISO 27001.

  Ani Inspectlet, ani Usługodawca nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych Użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Inspectlet, klikając ten link.

  Każdy użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych przez Inspectlet, odwiedzając stronę rezygnacji.

  2019-07-31: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XIX
 1. Zmieniliśmy treść punktu XIX.1 z

  Reklamacje związane z usługami Oferteo.pl powinny być zgłaszane przez Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@oferteo.pl.

  na

  Reklamacje dotyczące zapytań ofertowych wykonywane są za pomocą formularza zwrotów znajdującego się w „Moje Oferteo”. Zasady zwrotów kontaktów opisane są na stronie zwrotów https://www.oferteo.pl/zwroty-kontaktow

 2. Zmieniliśmy treść punktu XIX.2 z

  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.

  na

  Reklamacje pozostałych usług bądź nienależytego wykonania/świadczenia usług powinny być zgłaszane przez Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@oferteo.pl.

 3. Zmieniliśmy treść punktu XIX.3 z

  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

  na

  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację oraz adres e-mail aktualnie używany w Oferteo.pl.

 4. Zmieniliśmy treść punktu XIX.4 z

  W sprawie zwrotu kontaktów prosimy o skorzystanie z formularza zwrotów znajdującego się w “Moje Oferteo”. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwrotów wejdź na stronę https://www.oferteo.pl/zwroty-kontaktow.

  na

  Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

  2019-06-12: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie I, III, IV, VI, VII, XI, XX, XXII
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.4 z

  Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.

  na

  Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.

 2. Zmieniliśmy treść punktu I.5 z

  Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.

  na

  Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.

 3. Zmieniliśmy treść punktu I.11 z

  Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w wizytówce Dostawcy lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  na

  Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 4. Zmieniliśmy treść punktu I.14 z

  Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą będącym Zarejestrowanym Użytkownikiem, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:

  (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, w tym będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,

  na

  Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:

  (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,

 5. Zmieniliśmy treść punktu III z

  PRZESYŁANIE ZAPYTANIA

  na

  PRZESYŁANIE ZAPYTANIA, ZAŁOŻENIE KONTA

 6. Zmieniliśmy treść punktu III.1 z

  Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.

  na

  Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 7. Zmieniliśmy treść punktu III.3 z

  Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

  na

  Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa i zakładane jest Konto Użytkownika.

 8. Punkt III.3 otrzymał numer III.4,
  punkt III.4 otrzymał numer III.3,
  punkt III.5 otrzymał numer III.7,
  punkt III.6 otrzymał numer III.8.
 9. Dodaliśmy nowy punkt III.5 o treści

  Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.

 10. Dodaliśmy nowy punkt III.6 o treści

  Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.

 11. Dodaliśmy nowy punkt III.9 o treści

  Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

 12. Dodaliśmy nowy punkt III.10 o treści

  Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

 13. Dodaliśmy nowy punkt III.11 o treści

  Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.

 14. Dodaliśmy nowy punkt III.12 o treści

  Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

 15. Zmieniliśmy treść punktu IV z

  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

  na

  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA JAKO DOSTAWCY, ZAŁOŻENIE KONTA

 16. Zmieniliśmy treść punktu IV.1 z

  Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja Konta Użytkownika przeznaczona jest dla Dostawców. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji. Zarejestrowany Dostawca może jednak także występować w roli Pytającego w przypadku gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Oferteo.pl.

  na

  Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl jako Dostawca, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi zarejestrować w Serwisie Konto oraz zalogować się do Serwisu. Zarejestrowany Dostawca może jednak także występować w roli Pytającego w przypadku, gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Oferteo.pl.

 17. Zmieniliśmy treść punktu IV.3 z

  Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

  na

  Rejestracja Konta Dostawcy odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

 18. Zmieniliśmy treść punktu IV.4 z

  W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.

  na

  W trakcie rejestracji jako Dostawca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.

 19. Punkt IV.2 otrzymał numer IV.5,
  punkt IV.3 otrzymał numer IV.2,
  punkt IV.4 otrzymał numer IV.3,
  punkt IV.5 otrzymał numer IV.4.
 20. Zmieniliśmy treść punktu VI.1 z

  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem:
  a) po wykonaniu przez Dostawcę specjalnej operacji zwanej Odkryciem i/lub,
  b) gdy Oferteo zaproponowało Pytającemu w wiadomości e-mail oraz na specjalnej stronie w Serwisie kontakt z danym Dostawcą i Pytający wyraził chęć kontaktu z nim poprzez wyświetlenie danych kontaktowych tego Dostawcy wybierając odpowiedni przycisk na stronie Serwisu zgodnie z informacjami na niej zawartymi – w tym momencie następuje przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie

  na

  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem.

 21. Zmieniliśmy treść punktu VI.5 z

  W przypadkach określonych w ust. 4 Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

  na

  W przypadkach określonych w ust. 8 Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

 22. Usunęliśmy punkt VI.2.
 23. Punkt VI.3 otrzymał numer VI.7,
  punkt VI.4 otrzymał numer VI.8,
  punkt VI.5 otrzymał numer VI.9.
 24. Dodaliśmy nowy punkt VI.2 o treści

  Dane Pytającego przekazywane są Dostawcy po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.

 25. Dodaliśmy nowy punkt VI.3 o treści

  Odkrycie następuje gdy:
  a) Dostawca zdecyduje o dokonaniu Odkrycia danych Pytającego.
  b) Pytający wyrazi chęć kontaktu z Dostawcą poprzez wyświetlenie jego danych kontaktowych, wysłanie wiadomości przez czat lub złożenie Zapytania Ofertowego temu konkretnemu Dostawcy.

 26. Dodaliśmy nowy punkt VI.4 o treści

  Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich Zapytań, jakie zostaną złożone w danej kategorii branżowej oraz lokalizacji i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Szybki kontakt”). Odkrycia w ramach usługi „Szybki kontakt” wykonywane są automatycznie do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania punktów na koncie Dostawcy w ramach Serwisu.

 27. Dodaliśmy nowy punkt VI.5 o treści

  Dostawca może być polecany Użytkownikom, którzy szukają Dostawcy w danej kategorii branżowej i lokalizacji (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Automatyczne polecanie”). Odkrycie następuje, gdy Pytający wykonał czynność z punktu 3.b i Dostawca posiada odpowiednią liczbę punktów na koncie. Dostawca może wyłączyć usługę Automatycznego polecania w danej kategorii lub lokalizacji, bądź zmienić tygodniowy limit Odkryć.

 28. Dodaliśmy nowy punkt VI.6 o treści

  Odkrycie powoduje pobranie punktów z konta Dostawcy. Cena kontaktu zależy między innymi od gotowości Klienta do zakupu, kategorii, lokalizacji, wielkości i wartości zlecenia.

 29. Zmieniliśmy treść punktu VII.1 z

  Zarejestrowany użytkownik może dodawać w Oferteo.pl swoje oferty.

  na

  Użytkownik posiadający Konto może dodawać w Oferteo.pl swoje oferty sprzedaży.

 30. Zmieniliśmy treść punktu VII.2 z

  Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy oraz na liście Ofert w Serwisie.

  na

  Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy i/lub na liście Ofert w Serwisie.

 31. Zmieniliśmy treść punktu XI.4 z

  Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika po zalogowaniu się do Serwisu pod adresem cennik.html..

  na

  Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika pod adresem cennik.html..

 32. Zmieniliśmy treść punktu XI.10 z

  Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika oraz formularza płatności.

  na

  Dane do faktury pobierane są z konta Użytkownika oraz formularza płatności.

 33. Zmieniliśmy treść punktu XX.3 z

  Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego

  na

  Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.

  2019-06-12: Zmiana w Załączniku nr 2 (Polityka ochrony prywatności) Regulaminu Oferteo.pl
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.5 z

  Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Oferteo - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  na

  Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Oferteo - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 2. Zmieniliśmy treść punktu III z

  Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych usług Oferteo używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

  na

  Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych usług Oferteo używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

  Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu tzw. powiadomień "wypychanych" (ang. push notifications), dzięki którym dostarcza informacje do Użytkowników Oferteo.pl w postaci krótkich komunikatów wyświetlanych np. na ekranie w formie okienka typu pop-up lub na belce powiadomień systemu operacyjnego. Mechanizm ten uruchamiany jest wyłącznie po zgodzie użytkownika - poprzez akceptację stosownego komunikatu - wydanej na konkretnym urządzeniu i konkretnej przeglądarce Użytkownika. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień “wypychanych” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

  Usługodawca oświadcza, że używa Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników i poprawiać wygodę korzystania ze swoich usług. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga lepiej zrozumieć doświadczenia Użytkowników (np. Ile czasu spędzają na stronach, które linki klikają, co robią i czego nie lubią itp.), a to pozwala prowadzić usługi w oparciu o feedback użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach Użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani Usługodawca nigdy nie użyje tych informacji do identyfikacji poszczególnych Użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych dotyczących pojedynczego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar, klikając ten link.

  Użytkownik może zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania danych Hotjar na temat korzystania z witryny Usługodawcy i korzystania ze śledzenia plików cookie na innych stronach internetowych Hotjar, korzystając z tego linku rezygnacji.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.

  2018-12-12: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XIX
 1. Dodaliśmy nowy punkt XIX.4 o treści

  W sprawie zwrotu kontaktów prosimy o skorzystanie z formularza zwrotów znajdującego się w “Moje Oferteo”. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwrotów wejdź na stronę zwroty

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.

  2018-08-17: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach I i VI
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.1 z

  Administrator – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl

  na

  Administrator, Oferteo – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl

 2. Zmieniliśmy treść punktu VI.1 z

  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem, po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.

  na
  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem:
  • a) po wykonaniu przez Dostawcę specjalnej operacji zwanej Odkryciem i/lub,
  • b) gdy Oferteo zaproponowało Pytającemu w wiadomości e-mail oraz na specjalnej stronie w Serwisie kontakt z danym Dostawcą i Pytający wyraził chęć kontaktu z nim poprzez wyświetlenie danych kontaktowych tego Dostawcy wybierając odpowiedni przycisk na stronie Serwisu zgodnie z informacjami na niej zawartymi – w tym momencie następuje przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie
 3. Zmieniliśmy treść punktu VI.2 z

  Dostawca samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych dla niego Zapytań. Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich dostępnych w danej kategorii branżowej Zapytań i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających.

  na
  Dostawca samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych dla niego Zapytań. Dostawca może zdecydować:
  • a) o ręcznym Odkryciu pojedynczego Zapytania.
  • b) o Odkryciu wszystkich Zapytań, jakie złożone zostaną w danej kategorii branżowej i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Szybki kontakt). Odkrycia w ramach usługi „Szybki kontakt” wykonywane są automatycznie do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania środków na koncie Dostawcy w ramach Serwisu
  • c) o Odkryciu danych kontaktowych tych Pytających, którzy wyrazili chęć kontaktu z poleconym im przez Oferteo Dostawcą (w ramach Serwisu ten sposób określany jest jako usługa „Automatyczne Polecanie”). Odkrycia w ramach usługi „Automatyczne Polecanie” wykonywane są w ramach tygodniowego budżetu, który ustawiony został przez Dostawcę oraz do czasu wyłączenia tej usługi przez Dostawcę lub do wyczerpania środków na koncie Dostawcy w ramach Serwisu

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.

  2018-05-23: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w zwiąku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.2 z

  Oferteo.pl (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.

  na

  Oferteo.pl (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.oferteo.pl.

 2. Zmieniliśmy treść punktu I.9 z

  Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć towar lub usługę, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub które publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową.

  na

  Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub który publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową lub którego Administrator poleca Użytkownikowi jako dostawcę usługi lub produktu.

 3. Zmieniliśmy treść punktu I.10 z

  Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi danych adresowych Pytającego, który złożył Zapytanie.

  na

  Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie.

 4. Dodaliśmy nowy punkt I.13 o treści

  Partner - Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim Oferteo.pl, a następnie został zaakceptowany przez Administratora.

 5. Punkty od I.13 do I.20 otrzymały kolejno numery I.14, I.21
 6. Zmieniliśmy treść nowego punktu I.14 z

  Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych, w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku.

  na

  Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą będącym Zarejestrowanym Użytkownikiem, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:

  • (ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, w tym będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,
  • (ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie - w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach umowy Administrator prowadzi także Konto Użytkownika w Serwisie,
  • (ad. c) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usług umożliwiających mu uczestnictwo w Programie Partnerskim Oferteo.pl, albo
  • (ad. d) udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe

 7. Usunęliśmy treść dawnego punktu I.22 o treści

  Partner - przedsiębiorca mający dostęp do ofert handlowych zamieszczanych na stronie Serwisu na podstawie zawartej z nim umowy.

 8. Zmieniliśmy treść punktu III.1 z

  Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  na

  Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.

 9. Dodaliśmy nowy punkt III.3 o treści

  Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

 10. Punkty od III.3 do III.5 otrzymały kolejno numery III.4, III.6
 11. Zmieniliśmy treść punktu III.4 z

  W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.

  na

  W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 12. Zmieniliśmy treść punktu III.6 z

  Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  na

  Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 13. Zmieniliśmy treść punktu IV.1 z

  Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu.

  na

  Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Oferteo.pl, a w szczególności z Odkrywania danych Pytającego, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja Konta Użytkownika przeznaczona jest dla Dostawców. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji. Zarejestrowany Dostawca może jednak także występować w roli Pytającego w przypadku gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Oferteo.pl

 14. Zmieniliśmy treść punktu IV.3 z

  Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.

  na

  Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

 15. Zmieniliśmy treść punktu IV.4 z

  W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.

  na

  W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.

 16. Zmieniliśmy treść punktu IV.6 z

  Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

  na

  Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

 17. Zmieniliśmy treść punktu V.2 z

  Dostęp do danych kontaktowych Pytającego (tzw. Odkrycie danych Pytającego) wymaga wcześniejszej rejestracji.

  na

  Dostęp do danych kontaktowych Pytającego (tzw. Odkrycie danych Pytającego) wymaga wcześniejszej rejestracji Dostawcy.

 18. Zmieniliśmy treść punktu VI.1 z

  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom, po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.

  na

  Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem, po wykonaniu specjalnej operacji zwanej Odkryciem.

 19. Zmieniliśmy treść punktu VI.2 z

  Zarejestrowany użytkownik samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych Zapytań. Zarejestrowany użytkownik może zdecydować o Odkryciu wszystkich dostępnych w danej kategorii branżowej Zapytań.

  na

  Dostawca samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych dla niego Zapytań. Dostawca może zdecydować o Odkryciu wszystkich dostępnych w danej kategorii branżowej Zapytań i wtedy drogą mailową, wraz z treścią tych Zapytań, otrzymuje dane kontaktowe podane przez Pytających.

 20. Zmieniliśmy treść punktu VI.4. b) z

  po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Serwis świadczy usługi.

  na

  po rozwiązaniu Umowy.

 21. Zmieniliśmy treść punktu VI.4. b) z

  Oferta dodana i aktywowana widoczna jest w wizytówce Dostawcy dla wszystkich użytkowników Serwisu.

  na

  Dodana Oferta widoczna jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu na wizytówce Dostawcy oraz na liście Ofert w Serwisie.

 22. Zmieniliśmy treść punktu VI.4. b) z

  Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.

  na

  Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe. Umowa o korzystanie z systemu opinii jest zawierana z chwilą wypełnienia i wysłania formularza opinii przez Użytkownika.

 23. Dodaliśmy nowy punkt VII.2 o treści

  Administrator w ramach Umowy z Dostawcą na jego zlecenie pozyskuje także opinie od wskazanych przez niego klientów celem ich prezentowania w Serwisie.

 24. Punkty od VII.2 do VII.18 otrzymały kolejno numery VII.3, VII.19
 25. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.7 z

  Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę.

  na

  Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę, którego dotyczy opinia Użytkownika.

 26. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.9 z

  Pytający, którego dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni użytkownicy mogą wyrazić o Dostawcy opinię pozytywną.

  na

  Pytający, którego dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni użytkownicy mogą wyrazić za pomocą systemu opinii w Serwisie o Dostawcy jedynie opinię pozytywną.

 27. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.10 z

  Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych) są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Oferteo.pl.

  na

  Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych opiniującego) są widoczne dla wszystkich Użytkowników serwisu Oferteo.pl.

 28. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.16 z

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.

  na

  Administrator w granicach przewidzianych przez przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.

 29. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.17 z

  Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:

  na

  Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:

 30. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.18 z

  Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.

  na

  Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.

 31. Zmieniliśmy treść nowego punktu VII.18 z

  Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej.

  na

  Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej – bez wpływu jednak na jej merytoryczne znaczenie.

 32. Zmieniliśmy treść nowego punktu IX.1.a) 1) z

  otrzymała pozytywne opinie, które zostały zaakceptowane przez serwis Oferteo.pl i w nim opublikowane,

  na

  otrzymała pozytywne opinie, które zostały zaakceptowane przez Administratora i opublikowane w Serwisie,

 33. Zmieniliśmy treść nowego punktu IX.12 z

  Oferteo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.

  na

  Oferteo nie ponosi w granicach przewidzianych prawem żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.

 34. Zmieniliśmy punkt XII z

  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

  na

  POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 35. Zmieniliśmy treść nowego punktu IX.1 z

  Zasady bezpieczeństwa Serwisu Oferteo.pl zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

  na

  Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

 36. Zmieniliśmy treść nowego punktu IX.2 z

  Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem bezpieczenstwo.html.

  na

  Polityka ochrony prywatności znajduje się pod adresem polityka-ochrony-prywatnosci.

 37. Zmieniliśmy treść nowego punktu XV.3 z

  Zapytania zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.

  na

  3. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.

 38. Dodaliśmy nowy punkt XVI.5 o treści

  Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 39. Zmieniliśmy treść nowego punktu XVII.10 z

  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.

  na

  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie "Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

 40. Zmieniliśmy treść nowego punktu XVII.11 z

  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.

  na

  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Oferteo.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 41. Zmieniliśmy treść nowego punktu XVII.12 z

  Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik wyraża zgodę na:

  • a) przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez Oferteo.pl i Partnerów;
  • b) przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Oferteo.pl i Partnerów.
  • c) przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowej w rozumieniu przespiów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  na

  Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:

  • a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
  • b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych
 42. Zmieniliśmy treść nowego punktu XVIII.2 z

  Nazwa i logo Oferteo.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.

  na

  Nazwa i logo Oferteo.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.

 43. Zmieniliśmy punkt XX z

  USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY

  na

  USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY

 44. Zmieniliśmy punkt XX.3 z

  Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

  na

  Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 45. Zmieniliśmy punkt XX.4 z

  Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

  na

  Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 46. Punkt XX.6 otrzymał numer XX.8
 47. Dodaliśmy nowy punkt XX.6 o treści

  Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@oferteo.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

 48. Dodaliśmy nowy punkt XX.7 o treści

  W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Pytającego, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, Partnera lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres biuro@oferteo.pl.

 49. Zmieniliśmy punkt XXI.3 z

  Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

  na

  Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

 50. Zmieniliśmy nazwę załącznika z

  Załącznik nr 2 - Polityka bezpieczeństwa

  na

  Załącznik nr 2 - Polityka ochrony prywatności

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2017-06-21: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach I i III
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.7 z

  Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Oferteo.pl.

  na

  Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Oferteo.pl celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.

 2. Zmieniliśmy treść punktu III.4 z

  Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Oferteo.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

  na

  Administrator przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Oferteo.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2015-05-28: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XXIV
 1. Dodaliśmy nowy punkt XXIV.3 o treści

  Załącznik nr 3 - Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl

 2. Dodaliśmy załącznik do Regulaminu Oferteo.pl stanowiący Regulamin Programu Partnerskiego Oferteo.pl

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2015-04-09: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach I, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.18 z

  Komentarz – subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.

  na

  Opinia – subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.

 2. Dodaliśmy nowy punkt I.23 o treści

  Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program – organizowany przez Administratora program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.

 3. Dodaliśmy nowy punkt I.24 o treści

  Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania.

 4. Dodaliśmy nowy punkt I.25 o treści

  Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat – Certyfikat wydawany przez Oferteo, który potwierdza, że firma przeszła Certyfikację i spełnia wymagania Programu.

 5. Dodaliśmy nowy punkt I.26 o treś

  Widget lub Baner – zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie

 6. Zmieniliśmy treść punktu VIII z

  VIII. KOMENTARZE

  1. Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system komentarzy, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
  2. Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
  3. Komentarz może być pozytywny, neutralny lub negatywny. Komentarz składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
   1. jakość;
   2. komunikatywność;
   3. dotrzymanie uzgodnień.
  4. Komentarz dotyczy pojedynczego Dostawcy i jest wystawiony przez Użytkownika Oferteo.pl, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
  5. Dostawca ma możliwość wystawienia komentarza zwrotnego i wyrażenia swojej opinii na temat komentarza otrzymanego od Użytkownika.
  6. Komentarz zwrotny może być wystawiany wyłącznie przez Dostawcę.
  7. Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte. Komentarze powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
  8. Pytający, którego dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę, może wyrazić o nim opinie za pomocą komentarza typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego.
   Inni użytkownicy mogą wyrazić o Dostawcy opinię pozytywną.
  9. Po złożeniu Zapytania ofertowego Pytający może wystawić komentarz maksymalnie trzem Dostawcom, którzy odkryli jego dane kontaktowe.
  10. Komentarze (za wyjątkiem danych kontaktowych) są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Oferteo.pl.
  11. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania komentarza są widoczne dla niego samego, adresata komentarza oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego stroną w wystawianym Komentarzu.
  12. Komentarze mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
  13. Komentarze nie mogą zawierać:
   1. treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii orz konfliktów między narodami;
   2. adresów stron internetowych;
   3. treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
   4. znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza na stronie internetowej.
  14. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych komentarzy lub podawanie w komentarzach nieprawdziwych ocen.
  15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.
  16. Administrator usuwa lub edytuje komentarz, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować komentarz w przypadkach, gdy:
   1. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
   2. komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
   3. komentarz nie przeszedł poprawnie procesu weryfikacji.
  17. Administrator zastrzega, iż w Serwisie będą zamieszczane jedynie komentarze zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych komentarz zostanie usunięty z systemu.
  18. Administrator zastrzega sobie prawo korekty komentarzy, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej.
  na

  VIII. OPINIE

  1. Oferteo.pl udostępnia Użytkownikom system opinii, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
  2. Każda opinia powinna być wystawiona w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.
  3. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna. Opinia składa się z oceny ogólnej oraz dodatkowo może się składać z trzech ocen szczegółowych:
   1. jakość;
   2. komunikatywność;
   3. dotrzymanie uzgodnień
  4. Opinia dotyczy pojedynczego Dostawcy i jest wystawiona przez Użytkownika Oferteo.pl, który jest identyfikowany co najmniej adresem e-mail.
  5. Dostawca ma możliwość wystawienia opinii zwrotnej i wyrażenia swojej opinii na temat opinii otrzymanej od Użytkownika.
  6. Opinia zwrotna może być wystawiona wyłącznie przez Dostawcę.
  7. Użytkownik wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w niej zawarte. Opinie powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
  8. Pytający, którego dane kontaktowe podane w zapytaniu ofertowym zostały odkryte przez Dostawcę i doszło do transakcji między Pytającym i Dostawcą, może wyrazić o nim opinię typu pozytywnego, neutralnego lub negatywnego. Inni użytkownicy mogą wyrazić o Dostawcy opinię pozytywną
  9. Po złożeniu Zapytania ofertowego Pytający może wystawić opinię maksymalnie trzem Dostawcom, którzy odkryli jego dane kontaktowe.
  10. Opinie (za wyjątkiem danych kontaktowych) są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Oferteo.pl.
  11. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika podczas wystawiania opinii są widoczne dla niego samego, adresata opinii oraz dla Użytkowników, których dane kontaktowe zostały lub zostaną odkryte przez Dostawcę będącego stroną w wystawianej opinii.
  12. Opinie mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Dostawcy, jego usługi lub produktu.
  13. Opinie nie mogą zawierać:
   1. treści wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
   2. adresów stron internetowych;
   3. treści o charakterze promocyjnym i reklamowym;
   4. znaków powodujących problemy z wyświetlaniem opinii na stronie internetowej.
  14. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Dostawców poprzez dodawanie nieprawdziwych opinii lub podawanie w opiniach nieprawdziwych ocen.
  15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.
  16. Administrator usuwa lub edytuje opinię, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować opinię w przypadkach, gdy:
   1. treść opinii jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
   2. opinia narusza zasady określone w niniejszym regulaminie;
   3. opinia nie przeszła poprawnie procesu weryfikacji.
  17. Administrator zastrzega, iż w Serwisie mogą być zamieszczane jedynie opinie zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych opinia może zostać usunięta z systemu.
  18. Administrator zastrzega sobie prawo korekty opinii, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej.
 7. Dodaliśmy nowy punkt IX o treści

  IX. PROGRAM "POLECAJĄ NAS"

  1. Celem Programu Polecają nas jest wspieranie firm, które uczestniczą w Programie przez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie Polecają nas oraz promocja dobrych i etycznych praktyk w obrocie gospodarczym.
  2. Uczestnikiem Programu może zostać firma, która:
   1. Pozytywnie przeszła Certyfikację:
    1. otrzymała pozytywne opinie, które zostały zaakceptowane przez serwis Oferteo.pl i w nim opublikowane,
    2. Przeszła procedurę weryfikacji tożsamości w Serwisie.
    3. Przeszła procedurę weryfikacji danych w Serwisie,
    4. Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,
   2. Zaakceptowała niniejszy regulamin,
   3. Zobowiązała się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz zobowiązała się do załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej ,
  3. Jeśli Oferteo poweźmie informacje uzasadniające odebranie certyfikatu (utrata wiarygodności, problemy płatnicze, negatywne opinie etc.) Serwis zachowuje prawo do wypowiedzenia uczestnictwa wraz z prawem do usunięcia konta bez zachowania okresu wypowiedzenia
  4. W przypadku przerwania uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez Oferteo firma traci prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi związanymi z Programem.
  5. Uczestnik Programu może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  6. Serwis może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  7. Wypowiedzenie umowy przez stronę Kupującą lub jak w pkt 4 – nie daje uczestnikowi uprawnienia do rekompensaty za okres niewykorzystany lub koszt certyfikacji.
  8. Po ustaniu stosunku umownego prawa do korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" za świadome korzystanie ze znaku po utracie tego prawa, Oferteo może zażądać kary umownej w wysokości 5.000 zł wraz z dochodzeniem odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.
  9. Każde ponowne przystąpienie do Programu Polecają nas wymaga ponownej Certyfikacji.
  10. Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie firm uczestniczących w Programie.
  11. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
  12. Oferteo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.
 8. Punkty IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII otrzymały kolejno numery X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV
 9. Zmieniliśmy treść punktu XIII.6 z

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Komentarzy i Artykułów Eksperta.

  na

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii i Artykułów Eksperta.

 10. Zmieniliśmy treść punktu XVII.9 z

  Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XIX. niniejszego Regulaminu.

  na

  Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XX. niniejszego Regulaminu.

 11. Dodaliśmy nowy punkt XX.6 o treści

  Administraor zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta w przypadku, zalegania z płatnością przez Użytkownika wobec Administratora.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2015-02-26: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie X
 1. Dodaliśmy nowy punkt X.16 o treści

  Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Oferteo telefonicznie, za pośrednictwem swojego Doradcy Biznesowego.

 2. Dodaliśmy nowy punkt X.17 o treści

  Za zgodą Dostawcy i Doradcy Biznesowego Doradca Biznesowy może wystawić Dostawcy fakturę z odroczoną płatnością lub fakturę płatną w dniu wystawienia

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2015-02-26: Zmiana w Załączniku nr 1 (Cennik) Regulaminu Oferteo.pl
 1. Zmieniliśmy treść w tabeli z

  Dostęp do danych kontaktowych Klientów w kategoriach niewyróżnionych od 1 do 3 punktów.

  na

  Dostęp do danych kontaktowych Klientów w kategoriach niewyróżnionych od 1 do 50 punktów.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2014-12-24: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach I i XVI
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.1 z

  Administrator – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252.

  na

  Administrator – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252, telefon:+48 71 722 33 28, e-mail kontakt@oferteo.pl

 2. Zmieniliśmy treść punktu XVI.13.b z

  przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Oferteo.pl i Partnerów.

  na

  przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Oferteo.pl i Partnerów.

 3. Dodaliśmy nowy podpunkt XVI.13.c o treści

  przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowej w rozumieniu przespiów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2013-11-28: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.9 z

  Dostawca – przedsiębiorstwo mogące dostarczyć towar lub usługę, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub które publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową.

  na

  Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć towar lub usługę, do którego Oferteo.pl wysyła Zapytanie lub które publikuje w Oferteo.pl swoją ofertę handlową.

 2. Dodaliśmy nowy punkt I.22 o treści

  Partner - przedsiębiorca mający dostęp do ofert handlowych zamieszczanych na stronie Serwisu na podstawie zawartej z nim umowy.

 3. Usuneliśmy punkt III.4 o treści

  Zapytanie przygotowane przez niezalogowanego Użytkownika wymaga potwierdzenia polegającego na akceptacji wiadomości e-mail, która przesyłana jest na adres podany w Formularzu.

 4. Punkty III.5, III.6 otrzymały kolejno numery III.4, III.5
 5. Usuneliśmy punkt III.7 o treści

  Serwis Oferteo.pl uczestniczy w przekazywaniu Ofert od Dostawcy do Pytającego tylko w przypadku wybrania przez Pytającego w czasie składania Zapytania opcji składania ofert za pośrednictwem Oferteo.pl.

 6. Zmieniliśmy treść punktu III.5 z

  Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub żądania uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  na

  Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Zmieniliśmy treść punktu IV.6 z

  Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora , w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.

  na

  Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.

 8. Dodaliśmy nowy punkt VI.2 o treści

  Zarejestrowany Użytkownik samodzielnie decyduje o Odkryciu dostępnych Zapytań. Zarejestrowany Użytkownik może zdecydować o Odkryciu wszystkich dostępnych w danej kategorii branżowej Zapytań.

 9. Wykupione punkty Dostawca powinien wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.

 10. Dodaliśmy nowy punkt VI.4 o treści

  Niewykorzystane punkty przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie:

  1. po upływie okresu ważności wykupionych punktów,
  2. po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Serwis świadczy usługi.
 11. Dodaliśmy nowy punkt VI.5 o treści

  W przypadkach określonych w ust. 4 Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego ani przyznanie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za niewykorzystane punkty w ramach wykupionego pakietu.

 12. Usuneliśmy punkt VII.3 o treści

  Oferta dodana w odpowiedzi na konkretne zapytanie ofertowe jest widoczna tylko dla autora zapytania ofertowego.

 13. Punkt VII.4 otrzymał numer VII.3
 14. Zmieniliśmy treść punktu VII.3 z

  Użytkownik może poprawiać treść swoich ofert.

  na

  Użytkownik może zmieniać treść swoich ofert.

 15. Zmieniliśmy treść punktu VIII.2 z

  Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem portalu.

  na

  Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście transakcji kupna-sprzedaży, do której doszło (lub miało dojść) pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Serwisu.

 16. Zmieniliśmy treść punktu VIII.5 z

  Dostawca ma możliwość wystawienia komentarza zwrotnego do wyrażenia swojej opinii na temat komentarza otrzymanego od Użytkownika.

  na

  Dostawca ma możliwość wystawienia komentarza zwrotnego i wyrażenia swojej opinii na temat komentarza otrzymanego od Użytkownika.

 17. Zmieniliśmy treść punktu VIII.16 z

  Administrator nie ingeruje w treść komentarzy. Administrator może usunąć lub edytować komentarz na wniosek sądu. Administrator może usunąć lub edytować komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

  1. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  2. komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie
  na

  Administrator usuwa lub edytuje komentarz, jeśli został do tego zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator może usunąć lub edytować komentarz w przypadkach, gdy:

  1. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  2. komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie,
  3. komentarz nie przeszedł poprawnie procesu weryfikacji.
 18. Dodaliśmy nowy punkt VIII.17 o treści

  Administrator zastrzega, iż w Serwisie będą zamieszczane jedynie komentarze zawierające: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku pozostawienia niepoprawnych danych komentarz zostanie usunięty z systemu.

 19. Dodaliśmy punkt VIII.18 o treści

  Administrator zastrzega sobie prawo korekty komentarzy, w szczególności: interpunkcyjnej, stylistycznej, gramatycznej.

 20. Zmieniliśmy punkt IX.5 z

  Administrator może wyłączyć subdomenę bez podania przyczyny z trzymiesięcznym uprzedzeniem w postaci listu elektronicznego

  na

  Administrator może zmienić lub wyłączyć subdomenę bez podania przyczyny z trzymiesięcznym uprzedzeniem w postaci listu elektronicznego.

 21. Dodaliśmy nowy punkt X.5 o treści

  Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w Cenniku.

 22. Punkty X.5, X.6, X.7, X.8, X.9, X.10, X.11, X.12, X.13, X.14 otrzymały kolejno numery X.6, X.7, X.8, X.9, X.10, X.11, X.12, X.13, X.14, X.15
 23. Zmieniliśmy treść punktu X.14 z

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili.

  na

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.

 24. Zmieniliśmy treść punktu XII.6 z

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań oraz informacji o Dostawcach.

  na

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Komentarzy i Artykułów eksperckich.

 25. Dodaliśmy nowy punkt XII.7 o treśći

  Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z Serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.

 26. Dodaliśmy punkt XII.8 o treści

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez Użytkownika.

 27. Dodaliśmy nowy punkt XII.9 o treści

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.

 28. Zmieniliśmy treść punktu XII.14 z

  Administrator ma prawo odrzucić artykuł ekspercki w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

  na

  Administrator ma prawo odrzucić artykuł ekspercki w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta.

 29. Dodaliśmy nowy punkt XIII.7 o treści

  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku,
  2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
  3. ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku,
  4. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.
 30. Zmieniliśmy treść punktu XV.3 z

  Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego lub wybrał opcję „Złóż ofertę” zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.

  na

  Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.

 31. Zmieniliśmy treść punktu XVI.5 z

  Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim.

  na

  Zabrania się wykorzystywania Oferteo.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

 32. Usuneliśmy punkt XVI.10 o treści

  Poprzez użytkowanie Serwisu, w szczególności rejestrację lub przesłanie zapytania ofertowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w Zapytaniu lub Ofercie w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach serwisu oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem Serwisu i Polityką Bezpieczeństwa. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

 33. Usuneliśmy punkt XVI.11 o treści

  Na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów Administrator będzie przekazywał dane Użytkowników Serwisu tymże organom.

 34. Dodaliśmy nowy punkt XVI.10 o treści

  Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.

 35. Dodaliśmy nowy punkt XVI.11 o treści

  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.

 36. Dodaliśmy nowy punkt XVI.12 o treści

  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Oferteo.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 37. Dodaliśmy nowy punkt XVI.13 o treści

  Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez Oferteo.pl i Partnerów,
  2. przekazywania Użytkownikowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Oferteo.pl i Partnerów.
 38. Punkt XVI.12 otrzymał numer XVI.14
 39. Dodaliśmy punkt XVII.3 o treści

  Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.

 40. Dodaliśmy punkt XVII.4 o treści

  Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Oferteo.pl.

 41. Dodaliśmy nowy punkt XVII.5 o treści

  Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

 42. Dodaliśmy nowy punkt XVII.6 o treści

  Administrator ma prawo odrzucić artykuł ekspercki w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

 43. Zmieniliśmy treść punktu XVIII.3 z

  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

  na

  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 44. Usuneliśmy punkt XIX.6 o treści

  Usunięcie z serwisu konta użytkownika oraz wszystkich ofert i zapytań ofertowych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 45. Dodaliśmy nowy punkt XX o nazwie KWESTIE TECHNICZNE
 46. Dodaliśmy nowy punkt XX.1

  Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Oferteo.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

 47. Dodaliśmy nowy punkt XX.2

  Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

 48. Dodaliśmy nowy punkt XX.3

  Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 49. Dodaliśmy nowy punkt XX.4

  Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Oferteo.pl.

 50. Dodaliśmy nowy punkt XX.5

  Hasło użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

 51. Punkty XX, XXI, XXII otrzymały kolejno numery XXI, XXII, XXIII
 52. Zmieniliśmy treść punktu XXI.3 z

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany.

  na

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.

 53. Zmieniliśmy treść punktu XXI.4 z

  W przypadku zmiany regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę.

  na

  Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

 54. Usuneliśmy punkt XXII.1 o treści

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 55. Punkt XXII.2 otrzymał numer XXII.1
 56. Zmieniliśmy treść punktu XXII.1 z

  W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.

  na

  W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2012-01-12: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach VI i X
 1. Zmieniliśmy tytuł punktu VI z

  ODKRYCIE DANYCH

  na

  ODKRYCIE DANYCH PYTAJĄCEGO

 2. Zmieniliśmy treść punktu X.3 z

  Abonament na dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został opisany w cenniku.

  na

  Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został określony w cenniku.

 3. Zmieniliśmy treść punktu X.6 z

  Zakupione na wybrany okres usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.

  na

  Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.

 4. 4. Zmieniliśmy treść punktu X.12 z

  Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz serwisu.

  na

  Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-11-22: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punktach I i X
 1. Dodaliśmy nowy punkt I.20 o treści

  Kategoria wyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Dostawcą.

 2. Dodaliśmy nowy punkt I.21 o treści

  Kategoria niewyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.

 3. Punkty X.2, X.3, X.4, X.5, X.6, X.7, X.8, X.9, X.10, X.11, X.12 otrzymały kolejno numery X.4, X.5, X.6, X.7, X.8, X.9, X.10, X.11, X.12, X.13, X.14
 4. Dodaliśmy nowy punkt X.2 o treści

  Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.

 5. Dodaliśmy nowy punkt X.3 o treści

  Abonament na dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został opisany w cenniku.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-10-07: Zmiana Regulaminu Oferteo.pl w punkcie XVI
 1. Zmieniliśmy treść punktu XVI.4 z

  Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.

  na

  Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.

 2. Zmieniliśmy treść punktu XVI.10 z

  Poprzez użytkowanie Serwisu, w szczególności rejestrację lub przesłanie zapytania ofertowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem serwisu i Polityką Bezpieczeństwa. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

  na

  Poprzez użytkowanie Serwisu, w szczególności rejestrację lub przesłanie zapytania ofertowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w Zapytaniu lub Ofercie w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach serwisu oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem serwisu i Polityką Bezpieczeństwa. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-06-09: Dodanie punktu o artykułach Ekspertów Oferteo.pl
 1. Dodaliśmy nowy punkt XII.11 o treści

  Administrator ma prawo odrzucić artykuł ekspercki w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-05-31: Dodanie punktu o przesyłaniu faktur VAT drogą elektroniczną
 1. Zmieniliśmy treść punktu X.8 z

  Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.

  na

  Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 2. Punkt X.9 otrzymał numer X.10
 3. Punkt X.10 otrzymał numer X.11
 4. Punkt X.11 otrzymał numer X.12
 5. Dodaliśmy nowy punkt X.9 o treści

  Użytkownik serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-05-11: Zmiana nazwy oraz adresu siedziby prowadzonej działalności

Firma zmieniła nazwę oraz adres swojej siedziby, w związku z tym wprowadziliśmy 1 zmianę w Regulaminie:

 1. Zmieniliśmy treść punktu I.1 z

  Administrator – QSolutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Strońskiej 22/4C o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252.

  na

  Administrator – Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-04-13: Zmiany Regulaminu Oferteo.pl w punktach I, XVI, XX
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.1 z

  Administrator – QSolutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Strońskiej 22/4C o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878

  na

  Administrator – QSolutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Strońskiej 22/4C o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252

 2. Punkt XVI.10 otrzymał numer XVI.11
 3. Punkt XVI.11 otrzymał numer XVI.12
 4. Dodaliśmy nowy punkt XVI.10 o treści:

  Poprzez użytkowanie Serwisu, w szczególności rejestrację lub przesłanie zapytania ofertowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem serwisu i Polityką Bezpieczeństwa. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

 5. Zmieniliśmy treść punktu XX.3 z

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji

  na

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2011-01-29: Zmiany Regulaminu Oferteo.pl w punktach I, III, VII, IX, X, XII, XXII
 1. Zmieniliśmy treść punktu I.11 z

  Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w zakładce Oferty firm lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  na

  Oferta – oferta publikowana w Oferteo.pl w wizytówce Dostawcy lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 2. Zmieniliśmy treść punktu III.7 z

  Oferteo.pl nie uczestniczy w przekazywaniu odpowiedzi lub Oferty od Dostawcy do Pytającego.

  na

  Serwis Oferteo.pl uczestniczy w przekazywaniu Ofert od Dostawcy do Pytającego tylko w przypadku wybrania przez Pytającego w czasie składania Zapytania opcji składania ofert za pośrednictwem Oferteo.pl.

 3. Zmieniliśmy treść punktu VII.2 z

  Oferta dodana i aktywowana w zakładce Oferty firm jest widoczna dla wszystkich użytkowników portalu.

  na

  Oferta dodana i aktywowana widoczna jest w wizytówce Dostawcy dla wszystkich użytkowników portalu.

 4. Zmieniliśmy treść punktu VII.6 z

  Użytkownik może dezaktywować swoją ofertę, przez co oferta przestanie być widoczna dla innych użytkowników serwisu, dotyczy to ofert publikowanych w sekcji Oferty firm.

  na

  Użytkownik może dezaktywować swoją ofertę, przez co oferta przestanie być widoczna dla innych użytkowników serwisu, dotyczy to ofert publikowanych w wizytówce Dostawcy.

 5. Zmieniliśmy treść punktu IX.1 z

  Subdomeny mają nazwy wybierane przez Dostawców. Nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:

  • nazwa subdomeny nie może one być słowami nieprzyzwoitymi, obraźliwymi, wulgaryzmami, znakami zastrzeżonymi,
  • odpowiedzialność za zgodność nazwy subdomeny z obowiązującym prawem ponosi Użytkownik,
  • domeny mogą rejestrować wyłącznie firmy,
  • jedna firma może mieć wyłącznie jedną subdomenę

  Subdomeny mają nazwy wybierane przez Dostawców. Nazwa subdomeny musi spełniać następujące warunki:

  • nazwa subdomeny nie może one być słowami nieprzyzwoitymi, obraźliwymi, wulgaryzmami, znakami zastrzeżonymi,
  • odpowiedzialność za zgodność nazwy subdomeny z obowiązującym prawem ponosi Użytkownik,
  • subdomeny mogą być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych Dostawców,
  • jeden Dostawca może mieć wyłącznie jedną subdomenę
 6. Zmieniliśmy treść punktu IX.4 z

  Użytkownik nie jest właścicielem subdomeny. Nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Dostawcy, który domenę zarejestrował.

  na

  Użytkownik nie jest właścicielem subdomeny. Nie może zatem jej sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Subdomena może być wykorzystywana tylko na potrzeby Dostawcy, który ją zarejestrował.

 7. Zmieniliśmy treść punktu X z

  1. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
  2. Cennik znajduje się pod adresem cennik.html.
  3. Opłata za pakiet usług jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
  4. Pakiet usług jest uruchamiany po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
  5. Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika.
  6. Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika.
  7. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.
  8. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz serwisu.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili.
  10. Nowy cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie pod adresem cennik.html.
  11. Serwis Oferteo.pl gwarantuje Użytkownikowi niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
  na
  1. Ceny dostępnych dla Użytkownika usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
  2. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika po zalogowaniu się do Serwisu pod adresem cennik.html.
  3. Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
  4. Zakupione na wybrany okres usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu .
  5. Zakup przez Użytkownika abonamentu na kolejny okres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia kończącego okres poprzedni, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli jednostek przeznaczonych na odkrywanie danych kontaktowych do nowego okresu oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu, jednak suma okresów ważności aktywnych abonamentów nie będzie dłuższa niż 12 miesięcy.
  6. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika.
  7. Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika oraz formularza płatności.
  8. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.
  9. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz serwisu.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili.
  11. Nowy cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
 8. Zmieniliśmy treść punktu XII.9 z

  Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym,, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

  na

  Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

 9. Dodaliśmy punkt XXII. ZAŁĄCZNIKI o treści
  1. Załącznik nr 1 - Cennik
  2. Załącznik nr 2 - Polityka bezpieczeństwa

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2010-12-23: Zmiana struktury prawnej prowadzonej działalności

Firma zmienia strukturę prawną prowadzonej działalności, w związku z tym wprowadziliśmy 1 zmianę w Regulaminie:

 1. Zmieniliśmy treść punktu I.1 z

  Administrator – Przedsiębiorstwo QTarget z siedzibą we Wrocławiu, mieszczące się przy ulicy Strońskiej 22/4C o numerze NIP 899-101-65-83 i numerze REGON 020905458.

  na

  Administrator – QSolutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Strońskiej 22/4C o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.


  2010-12-15: Nowy punkt XX.3 w Regulaminie Oferteo.pl

Wprowadziliśmy 2 zmiany w Regulaminie:

 1. Zmieniliśmy numer punktu XX.3 na XX.4
 2. Dodaliśmy nowy punkt XX.3 o treści:

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferteo.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji.

Pozostałe punkty Regulaminu nie zmieniły się.