doradca kredytowy wyjaśnia warunki umowy kredytu hipotecznego klientowi

Kredyt hipoteczny krok po kroku – jak wziąć kredyt hipoteczny?

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny, ale nie wiesz, od czego zacząć? Dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku oraz poznaj etapy, jakie trzeba przejść podczas wnioskowania. Proces jest znacznie bardziej złożony niż ten, który obowiązuje przy innych kredytach i pożyczkach, ale dla wielu osób to jedyna szansa na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu czy domu. Sprawdź, jak wziąć kredyt hipoteczny i znajdź od razu dobrą ofertę!

Kredyt mieszkaniowy krok po kroku od czego zacząć?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem celowym, który można spożytkować na zakup lub budowę nieruchomości. W tym przypadku umowę z bankiem podpisuje się nawet na 35 lat. Jak wziąć kredyt hipoteczny? Od czego zacząć?

 1. Po pierwsze: zastanów się, jakiej kwoty potrzebujesz? Jakie nieruchomości Cię interesują? Ile wynosi średnia cena za 1m2 takiej nieruchomości?
 2. Po drugie: oszacuj swój wkład własny. Im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki kredytowania.
 3. Po trzecie: poszukaj konkretnej oferty nieruchomości. Jeśli chcesz wybudować dom, potrzebujesz projektu wraz z kosztorysem. Do banku składasz wniosek na zakup konkretnej nieruchomości. Konieczne będzie wskazanie wszystkich informacji na jej temat, w tym ceny czy ostatecznej liczby PUM (powierzchni użytkowej mieszkania).
 4. Po czwarte: porównaj dostępne oferty kredytów i wybierz najlepszą dla siebie. Patrz na dostępne promocje (np. kredyt bez prowizji), oprocentowanie oraz inne warunki, które finalnie wpłyną na koszt kredytu. Warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który objaśni oferty wszystkich banków i przeprowadzi przez cały proces kredytowy.

Na etapie wyboru kredytu mieszkaniowego warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który poprowadzi klienta krok po kroku przez cały proces i dopilnuje każdego etapu starania się o kredyt hipoteczny – potwierdza Tomasz Żółtowski z firmy Biuro WFB.

To tylko wstępne działania, jakie musisz podjąć, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Uzyskanie kredytu mieszkaniowego to złożony proces – poniżej prezentujemy poradnik krok po kroku.

Pamiętaj!
Zakup domu lub mieszkania bądź budowa domu wymagają odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz wkładu własnego. Im wyższy będziesz mieć wkład własny i im lepszą zdolność kredytową, tym więcej ofert będzie dla Ciebie dostępnych.
Przydatny poradnik: Kredyt hipoteczny – warunki
Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 8 341 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Jak wziąć kredyt hipoteczny? Etapy wnioskowania

Jakie etapy musi przejść kredytobiorca, który ubiega się o kredyt hipoteczny?

 1. Ocena zdolności kredytowej.
 2. Wybór nieruchomości.
 3. Wybór oferty kredytu hipotecznego.
 4. Kompletowanie dokumentów do kredytu hipotecznego.
 5. Wnioskowanie o kredyt hipoteczny.
 6. Otrzymanie decyzji kredytowej i podpisanie umowy kredytu mieszkaniowego.
 7. Akt notarialny i wpis nieruchomości do księgi wieczystej.
 8. Uruchomienie kredytu hipotecznego.

Po uruchomieniu kredytu pamiętaj o regularnych spłatach. Możesz również nadpłacić raty lub dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego.

Krok pierwszy: ocena zdolności kredytowej

doradca oblicza koszt kredytu hipotecznego dla domu

Ocena zdolności kredytowej jest oszacowaniem możliwości spłaty potencjalnego zadłużenia. Można ją przeprowadzić w banku lub u eksperta kredytowego. Podczas badania zdolność kredytowej doradca lub specjalista hipoteczny wezmą pod uwagę:

 • wysokość dochodu oraz jego stabilność,
 • źródło dochodu (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, emerytura),
 • okres uzyskiwania dochodu (najkrócej, bo 3 miesiące, wystarczy przy umowie o pracę na czas nieokreślony),
 • koszty gospodarstwa domowego,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • inne kredyty i pożyczki.

Przed udzieleniem kredytu banki sprawdzają również scoring BIK. Jest to ocena punktowa, która pomaga ocenić ryzyko kredytowe. Może przyjmować wartości od 1 do 100. Wyższy scoring oznacza większe szanse na kredyt.

Obecnie trudność z otrzymaniem kredytu hipotecznego mogą mieć osoby pracujące w branży restauracyjnej i transporcie osobowym – mówi Pan Mateusz, Ekspert z firmy BENGOLD kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe.

Krok drugi: wybór nieruchomości

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się kredyt hipoteczny, należy wybrać konkretną nieruchomość i podpisać umowę. Bardzo ważne jest, że nie na każdej nieruchomości bank będzie chciał się zabezpieczyć! Dlatego należy sprawdzić szereg różnych dokumentów, w zależności od tego, czy jest to dom czy mieszkanie, w tym księgę wieczystą nieruchomości oraz wypis i wyrys z rejestru gruntu. Niektóre z tych dokumentów można otrzymać od ręki, inne będą wymagać wizyty w urzędzie.

Krok trzeci: wybór oferty kredytu hipotecznego

Kolejnym etapem jest porównanie ofert kredytu hipotecznego. Można skonfrontować oferty samodzielnie lub poprosić o pomoc eksperta kredytowego, który przedstawi oferty dopasowane do zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Jak porównać oferty kredytu hipotecznego? Przede wszystkim zwróć uwagę na:

 • marżę kredytu - im niższa jest marża, tym niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego (oprocentowanie kredytu obciążonego hipoteką to WIBOR + marża banku; na wysokość stawki WIBOR nie mamy wpływu),
 • wysokość wkładu własnego,
 • ubezpieczenia kredytu hipotecznego (w tym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wkładu własnego,
 • konieczność skorzystania z innych produktów bankowych (np. z karty kredytowej)
 • rodzaj spłacanych rat (raty równe lub malejące).
Warto przeczytać: Koszt kredytu hipotecznego

W jakim banku najlepiej wziąć kredyt hipoteczny?

Przy wyborze banku moi Klienci sugerują się m.in. ceną, czyli marżą, ale też szybkością działania danego banku, ilością produktów dodatkowych, wysokością miesięcznych opłat (całościowych, nie tylko samej raty kapitałowo-odsetkowej). Dość często też Klienci kierują się przyzwyczajeniem i zdarza się tak, że procesujemy kredyt w banku, w którym Klient ma konto osobiste z uwagi właśnie na wygodę i zaufanie Klienta do danej marki. Niektórzy Klienci sugerują się w swoich wyborach opiniami innych osób, najczęściej znajomych lub rodziny.

Ze swojego doświadczenia mogę tylko delikatnie przestrzec, że oferta dla naszego znajomego może być zupełnie inna niż dla nas, nawet w tym samym banku - wystarczy, że znajomy będzie dysponował większym wkładem własnym i otrzyma ofertę na lepszych warunkach niż my. W takiej sytuacji okazać się może, że inny bank będzie miał dla nas rozwiązanie bardziej odpowiednie.

To co pragnę podkreślić to to, że to Klient wybiera bank, z którym się zwiąże kredytem. My jako eksperci finansowi w zdecydowanej większości nie świadczymy dla Klientów usług doradczych (które są odrębnie określone w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami), natomiast staramy się zawsze najbardziej rzetelnie przedstawić Klientom warunki każdego z banków tak, by Klient miał podstawy do dokonania świadomego, racjonalnego wyboru – mówi Monika Bakinowska, Ekspert ds. kredytów hipotecznych z firmy PARTNERZY Nieruchomości.

Krok czwarty: kompletowanie dokumentów do kredytu hipotecznego

Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć szereg pism i zaświadczeń. Pośród nich znajdują się:

 1. Dokumenty osobowe, w tym kopia dowodu osobistego oraz kopia innego dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy.
 2. Dokumenty finansowe:
  • umowa o pracę: zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, deklaracja PIT-37 z poprzedniego roku;
  • umowa o dzieło / umowa zlecenie: rachunki z tytułu umowy o dzieło / umowy zlecenie, wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, deklaracja PIT-37 z poprzedniego roku;
  • własna działalność gospodarcza: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący i poprzedni rok (dla działalności gospodarcza z KPIR), zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące (dla działalności gospodarczej z ryczałtem ewidencjonowanym), PIT z poprzedniego roku, zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek nadanie numerów REGON i NIP oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG;
  • świadczenie przedemerytalne / świadczenie emerytalne / renta: ostatni odcinek emerytury / renty lub wyciąg z konta bankowego oraz decyzja o przyznaniu świadczenia i jego ostatniej waloryzacji.
 3. Dokumenty dotyczące nieruchomości:
  • kredyt hipoteczny na zakup działki: dokument potwierdzający wkład własny, decyzja o warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość rozpoczęcia budowy, wypis z aktualnego planu potwierdzający przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej;
  • kredyt hipoteczny na budowę domu: projekt domu, pozwolenie na budowę, akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki budowlanej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, operat szacunkowy, odpis z księgi wieczystej, kosztorys, harmonogram prac oraz dziennik budowy;
  • kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego (gotowe mieszkanie): umowa deweloperska, dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę i zaświadczenie o zakończeniu budowy, zaświadczenie o samodzielności lokalu, rzut nieruchomości wskazujący na jej powierzchnię użytkową, mapa podziałowa działek zawierająca decyzje podziałowe;
  • kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego: umowa przedwstępna ze zbywcą nieruchomości, dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do danej nieruchomości, wycena nieruchomości, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową, odpis z księgi wieczystej.

Krok piąty: Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku. Wniosek można złożyć w placówce banku lub online (należy osobiście stawić się w placówce w celu weryfikacji danych). Można też skorzystać z pomocy niezależnego doradcy kredytowego, który przygotuje wniosek i w naszym imieniu złoży go w wybranych bankach. We wniosku należy podać następujące dane:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania i zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
 • dane dotyczące rodziny (liczba osób na utrzymaniu),
 • wysokość dochodów, formę zatrudnienia wraz z typem umowy oraz okresem jej obowiązywania,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • numer konta do obsługi kredytu,
 • dane dotyczące kredytowanej nieruchomości (rynek wtórny czy pierwotny, mieszkanie czy dom, budowa czy remont, wartość nieruchomości),
 • dane dotyczące wkładu własnego (jego wysokość lub wycena działki lub innej nieruchomości, jeśli stanowią one wkład własny).

Krok szósty: otrzymanie decyzji kredytowej i podpisanie umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką

Po złożeniu wniosku kredytowego bank w ciągu 1-2 tygodni wydaje wstępną decyzję kredytową. Przy składaniu wniosku o kredyt w kilku bankach to najlepszy moment, aby wybrać ostateczną ofertę.

Następnie należy poczekać na ostateczną decyzję kredytową. Jeśli decyzja kredytowa jest pozytywna, można podpisać umowę kredytu hipotecznego. Przed złożeniem podpisu koniecznie należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Na tym etapie należy też zadecydować o wyborze bądź rezygnacji z produktów dodatkowych, takich jak karta kredytowa. Umowę kredytu hipotecznego podpisuje się w oddziale banku.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o kredyt?

Decyzja banku o przyznaniu kredytu powinna zostać podjęta w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Tak wynika z ustawy o kredycie hipotecznym. W ciągu wymaganych ustawowo 21 dni klient otrzymuje wstępną decyzję kredytową, która jest później potwierdzona przez bank bądź nie.

Krok siódmy: Akt notarialny i wpis nieruchomości do księgi wieczystej

W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego, po podpisaniu umowy kredytowej, należy wraz ze sprzedającym udać się do notariusza celem przeniesienia własności nieruchomości. Jeśli budowa domu lub mieszkania nie została jeszcze zakończona, na notarialny akt własności należy poczekać do jej zakończenia.

Notariusz poza sporządzeniem aktu notarialnego za dodatkową opłatą składa również wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej (do IV działu księgi wieczystej). Można też samodzielnie dokonać wpisu do hipoteki: w sądzie rejonowym właściwym dla księgi wieczystej kupowanej nieruchomości (koszt - 200 zł). W urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania należy też opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Krok ósmy: Uruchomienie kredytu hipotecznego

Ile się czeka na kredyt hipoteczny? Na uruchomienie kredytu należy poczekać zazwyczaj kilka dni. Maksymalny czas na wypłatę środków z kredytu hipotecznego jest zawarty w umowie.

Jeśli nieruchomość nie jest ukończona, bank będzie wypłacać kredyt w transzach. Do momentu otrzymania całej kwoty płaci się jedynie odsetki od pożyczonych środków finansowych.

Jak skutecznie wziąć kredyt hipoteczny?

Twoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego zwiększą:

 • wysoki wkład własny,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • wysokie zarobki,
 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy (wszelkie błędy będą skutkować jego odrzuceniem).

Procedurę kredytową można przejść samodzielnie, ale najlepiej jest skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Taki specjalista wspiera Cię na każdym etapie wnioskowania, co pomaga uniknąć podstawowych błędów.

Szanse na kredyt wzrastają, jeśli wnioskujesz o niego z drugą osobą posiadającą umowę o pracę na czas nieokreślony w stabilnej branży. Co ważne, nie musi to być współmałżonek ani nawet ktoś z rodziny.

Kredyt hipoteczny mogą wziąć dowolne osoby fizyczne – nie muszą być one spokrewnione. Zatem kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości może wziąć zarówno małżeństwo, jak i osoby żyjące w nieformalnym związku, a także np. syn z matką, córka z ojcem, koleżanka z koleżanką itd. Ważne by te osoby posiadały zdolność kredytową. W niektórych bankach istnieje ograniczenie liczby kredytobiorców dla jednej transakcji (najczęściej są to 4 osoby). Należy też pamiętać, że jeśli jesteśmy w związku małżeńskim i nie posiadamy tzw. rozdzielności majątkowej to do kredytu przystąpić muszą obie osoby – mówi Krzysztof Kiljański z firmy KAMILA GÓRSKA EKSPERT KREDYTOWY.

Więcej poradników o kredytach hipotecznych

Jak działa Oferteo?

Odpowiedz na kilka pytań
Powiedz nam czego potrzebujesz,
abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty
Otrzymaj oferty
Poznaj dopasowane oferty
specjalistów z Twojej okolicy
Wybierz najlepszą
Porównaj oferty i zadawaj pytania,
bezpłatnie i niezobowiązująco

Porównaj oferty