Producenci Urządzeń i Maszyn dla Budownictwa w Warszawie, 2018