doradca kredytowy wyjaśnia warunki umowy kredytu hipotecznego klientowi - w 2023

Kredyt hipoteczny krok po kroku – jak wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny krok po kroku – jak wziąć kredyt hipoteczny?

Planujesz zrealizować inwestycję mieszkaniową za pomocą kredytu hipotecznego? Krok po kroku zobacz, jak wnioskować o finansowanie do banku i jakie dokumenty przygotować, by móc przyspieszyć wydanie decyzji odnośnie do kredytu hipotecznego. Przeprowadzimy cię przez kolejne etapy poszukiwania odpowiedniego zobowiązania oraz wnioskowania o niego. Dzięki temu uzyskanie kredytu hipotecznego będzie dużo łatwiejsze!

author box img

Ewelina Zdancewicz-Pękala

Zaktualizowano: 25 lipca 2022 25.07.2022 Czas lektury: 7min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 9137 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych blisko Ciebie

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny, ale nie wiesz, od czego zacząć? Dowiedz się, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku oraz poznaj etapy, jakie trzeba przejść od wnioskowania, przez otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej, aż po podpisanie umowy kredytowej. Proces jest znacznie bardziej złożony niż ten, który obowiązuje przy innych kredytach i pożyczkach, ale dla wielu osób to jedyna szansa na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu czy domu. Sprawdź i znajdź od razu dobrą ofertę!

Krok pierwszy: ocena zdolności kredytowej

Jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku? Pierwszy etap to ocena zdolności kredytowej, która polega na oszacowaniu możliwości klienta do spłaty potencjalnego zadłużenia. Można ją przeprowadzić w banku lub u doradcy. Oceniając twoją zdolność kredytową, specjalista hipoteczny weźmie pod uwagę:

 • wysokość dochodu oraz jego stabilność,
 • źródło zarobków (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, emerytura),
 • okres uzyskiwania dochodu (najkrócej, bo 3 miesiące, wystarczy przy umowie o pracę na czas nieokreślony),
 • koszty gospodarstwa domowego,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • inne kredyty i pożyczki.

Przed udzieleniem kredytu banki sprawdzają również scoring BIK. Jest to ocena punktowa, która pomaga ocenić ryzyko. Może przyjmować wartości od 1 do 100. Wyższy scoring oznacza większe szanse na kredyt hipoteczny.

Krok drugi: wybór nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się kredyt hipoteczny, krok po kroku w pierwszej kolejności musisz zweryfikować swoją zdolność kredytową, a następnie wybrać konkretną nieruchomość i podpisać umowę. Bardzo ważne jest, że nie na każdej bank będzie chciał się zabezpieczyć! Dlatego należy sprawdzić szereg różnych dokumentów, w zależności od tego, czy jest to dom czy mieszkanie, w tym księgę wieczystą nieruchomości oraz wypis i wyrys z rejestru gruntu. Niektóre z tych dokumentów można otrzymać od ręki, inne będą wymagać wizyty w urzędzie.

Krok trzeci: wybór oferty kredytu hipotecznego

Przy wyborze kredytu powinieneś:

 • zastanowić się, jakiej kwoty kredytu potrzebujesz i jakie nieruchomości cię interesują,
 • oszacować, jaki wkład własny możesz wnieść, biorąc zobowiązanie,
 • poszukać konkretnej oferty nieruchomości,
 • porównać dostępne oferty kredytów (sprawdź, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania).
Biuro Wsparcia Finansowania Biznesu Sp. z o.o.

Tomasz Żółtowski

Biuro Wsparcia Finansowania Biznesu Sp. z o.o.

Na etapie wyboru kredytu mieszkaniowego warto skorzystać z usług doradcy kredytowego, który poprowadzi klienta krok po kroku przez cały proces i dopilnuje każdego etapu uzyskania kredytu na dom lub mieszkanie.

Jak porównać oferty kredytu na dom lub mieszkanie? Przede wszystkim zwróć uwagę na:

 • marżę - im niższa, tym niższe będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego (oprocentowanie kredytu obciążonego hipoteką to WIBOR + marża banku; na wysokość stawki WIBOR nie mamy wpływu),
 • wysokość wkładu własnego,
 • ubezpieczenia kredytu hipotecznego (w tym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wkładu własnego,
 • konieczność skorzystania z innych produktów bankowych (np. z karty kredytowej),
 • rodzaj spłacanych rat (raty równe lub malejące).
Pamiętaj!

Zakup domu lub mieszkania bądź budowa domu wymagają odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz wkładu własnego. Im wyższy będziesz mieć ten wkład i im lepszą zdolność kredytową, tym więcej ofert będzie dla ciebie dostępnych.

Przydatny poradnik: Kredyt hipoteczny – warunki

W jakim banku najlepiej wziąć kredyt hipoteczny?

Specjalista Oferteo.pl

Specjalista Oferteo.pl

Specjalista Oferteo.pl

Przy wyborze banku moi Klienci sugerują się m.in. ceną, czyli marżą, ale też szybkością działania danego banku, ilością produktów dodatkowych, wysokością miesięcznych opłat (całościowych, nie tylko samej raty kapitałowo-odsetkowej). Dość często też Klienci kierują się przyzwyczajeniem czy opiniami innych osób, najczęściej znajomych lub rodziny.

Ze swojego doświadczenia mogę tylko delikatnie przestrzec, że oferta dla naszego znajomego może być zupełnie inna niż dla nas, nawet w tym samym banku - wystarczy, że znajomy będzie dysponował większym wkładem własnym i otrzyma ofertę na lepszych warunkach niż my. W takiej sytuacji okazać się może, że inny bank będzie miał dla nas rozwiązanie bardziej odpowiednie.

Kredyt hipoteczny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 9 137 Specjalistów od Kredytów Hipotecznych najlepszych w 2023 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Wszystkie miasta i firmy

Krok czwarty: kompletowanie dokumentów do kredytu hipotecznego

Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć szereg pism i zaświadczeń.

Rodzaj dokumentów Lista dokumentów
Dokumenty osobowe Kopia dowodu osobistego oraz kopia innego dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy.
Dokumenty finansowe
 • W przypadku umowy o pracę: zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, deklaracja PIT-37 z poprzedniego roku;
 • W przypadku umowy o dzieło / umowy zlecenia: rachunki z tytułu umowy o dzieło / umowy zlecenie, wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, deklaracja PIT-37 z poprzedniego roku;
 • W przypadku własnej działalność gospodarczej: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący i poprzedni rok (dla działalności gospodarcza z KPIR), zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące (dla działalności gospodarczej z ryczałtem ewidencjonowanym), PIT z poprzedniego roku, zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek nadanie numerów REGON i NIP oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG;
 • W przypadku świadczenia przedemerytalnego / świadczenia emerytalnego / renty: ostatni odcinek emerytury / renty lub wyciąg z konta bankowego oraz decyzja o przyznaniu świadczenia i jego ostatniej waloryzacji.
Dokumenty dotyczące nieruchomości
 • Przy zakupie działki: dokument potwierdzający wkład własny, decyzja o warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość rozpoczęcia budowy, wypis z aktualnego planu potwierdzający przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej;
 • Przy budowie domu: projekt domu, pozwolenie na budowę, akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki budowlanej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, operat szacunkowy, odpis z księgi wieczystej, kosztorys, harmonogram prac oraz dziennik budowy;
 • Przy zakupie nowego mieszkania: umowa deweloperska, dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę i zaświadczenie o zakończeniu budowy, zaświadczenie o samodzielności lokalu, rzut nieruchomości wskazujący na jej powierzchnię użytkową, mapa podziałowa działek zawierająca decyzje podziałowe;
 • Przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego: umowa przedwstępna ze zbywcą nieruchomości, dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do danej nieruchomości, wycena nieruchomości, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową, odpis z księgi wieczystej.

Krok piąty: Wnioskowanie o kredyt hipoteczny

doradca oblicza koszt kredytu na dom lub mieszkanie

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku. Można to zrobić w placówce banku lub online. Można też skorzystać z pomocy niezależnego doradcy, który przygotuje wniosek i w naszym imieniu złoży go w wybranych bankach. We wniosku należy podać następujące dane:

 • dane osobowe i dotyczące prowadzonego gospodarstwa domowego, w tym imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres, telefon, e-mail, liczba osób w rodzinie,
 • wysokość dochodów, formę zatrudnienia wraz z typem umowy oraz okresem jej obowiązywania,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • numer konta do obsługi kredytu,
 • dane dotyczące kredytowanej nieruchomości,
 • dane dotyczące wkładu własnego.

Krok szósty: otrzymanie decyzji kredytowej i podpisanie umowy kredytu zabezpieczonego hipoteką

Po złożeniu wniosku bank zwykle od razu lub w ciągu kilku dni wydaje wstępną decyzję kredytową. Następnie należy poczekać na ostateczną opinię. Decyzja banku o przyznaniu kredytu powinna zostać podjęta w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Jeśli jest pozytywna, można podpisać umowę. Przed złożeniem podpisu koniecznie należy dokładnie zapoznać się z warunkami. Umowę kredytu hipotecznego podpisuje się w oddziale banku.

Krok siódmy: Akt notarialny i wpis nieruchomości do księgi wieczystej

W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego, po podpisaniu umowy kredytowej, należy wraz ze sprzedającym udać się do notariusza celem przeniesienia własności nieruchomości. Jeśli budowa domu lub mieszkania nie została jeszcze zakończona, na notarialny akt własności należy poczekać do jej zakończenia.

Notariusz poza sporządzeniem aktu notarialnego za dodatkową opłatą składa również wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej (do IV działu księgi wieczystej). W urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania należy też opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC-3.

Krok ósmy: Uruchomienie kredytu hipotecznego i jego spłata

Na uruchomienie kredytu należy poczekać zazwyczaj kilka dni. Maksymalny czas na wypłatę środków jest zawarty w umowie. Jeśli nieruchomość nie jest ukończona, bank będzie wypłacać kredyt w transzach. Do momentu otrzymania całej kwoty płaci się jedynie odsetki od pożyczonych środków finansowych. Później zaś już całe kwoty rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem.

Teraz już wiesz, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku. Planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Zadbaj o swoją zdolność kredytową, wnioskuj o potrzebną kwotę i czekaj na decyzję banku oraz podpisanie umowy kredytowej!

Dodano: 9 września 2021 Zaktualizowano: 25 lipca 2022

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco