Protokoły końcowe w energetyce – kto i w jakim celu wykonuje?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Voolt nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Voolt

91

Protokoły końcowe w energetyce – kto i w jakim celu wykonuje?

Autor: Voolt, publikacja: 2020-10-15

Potrzebujesz nowej instalacji bądź masz do wymiany starą? Nie zapomnij o protokole odbioru! Chcesz wiedzieć, co to takiego i do czego służy? Kto protokół wykonuje i jakie dane w nim się znajdują? Zapoznaj się z naszym artykułem. Znajdziesz w nim odpowiedzi, dzięki którym prace przebiegną zgodnie z prawem i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Voolt – instalacja elektryczna w domu

Protokół odbioru instalacji elektrycznej

Do czego potrzebny?

Tworzenie protokołów ze zgromadzonych pomiarów elektrycznych dla zawodowych elektryków może wydawać się rutynową czynnością, jednak w zawodzie rutyna bywa zgubna. Protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku jest na tyle istotnym dokumentem, iż bez niego nie da się oddać nieruchomości do użytku.

Co zawiera?

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór protokołu odbioru instalacji w nowym budynku, stanowiący podstawę dla przygotowania dokumentacji. Każdy elektryk może wykonać ten dokument w indywidualnym formacie, dlatego wiele firm korzysta z gotowych wzorów lub specjalnych programów generujących protokoły. W każdym przypadku protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku musi zawierać datę i miejsce sporządzania protokołu oraz dane odbiorcy i osoby wypełniającej protokół.

Pomiary zaczynamy oczywiście od oględzin instalacji elektrycznej. Według standardów SEP oględziny mają dać nam odpowiedź, czy zainstalowane punkty elektryczne spełniają zgodne z normami wymagania bezpieczeństwa lub czy zainstalowane wyposażenie nie kłóci się z instrukcją wytwórcy.

Równie istotne elementy dobrego protokołu:

  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  • badanie wyłącznika różnicowoprądowego;
  • pomiary rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej;
  • pomiary uziemienia i rezystancji gruntu.

Po zakończeniu prac firmy wykonawczej powinniśmy otrzymać protokoły badań instalacji, świadectwa jakości wykorzystanych na budowie materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Próby i pomiary pokazują nam, czy zachowane są wymagane parametry techniczne. Oceniają również spełnienie wzmagań podanych w normach dokumentacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Podstawową kwestią jest bezpieczeństwo, dlatego niezbędny jest pomiar rezystancji izolacji czy też sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych.

W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej kontroli i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe, wyłącznik różnicowoprądowy. Warto zatem wiedzieć, kiedy należy sprawdzać instalacje elektryczne, jaki elektryk może podjąć się tego zadania. Pomiary elektryczne należy wykonywać co do zasady w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie oddana do użytku.

Zgodnie z prawem

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości należy stosować się do przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie możemy znaleźć zarówno w prawie budowlanym, ustawie Prawo energetyczne, jak również w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Dnia 19 września 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jest ona szczególnie ważna dla rynku inwestycji fotowoltaicznych. Nowelizacja ta zawiera szereg zmian procesu inwestycyjno-budowlanego wraz ze wzmocnieniem bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pomimo że temat ten już przez dłuższy czas spędza sen z powiek wielu instalatorom, warto do tego się przygotować.

Kto dokonuje odbioru instalacji elektrycznej?

Wybierając firmę, trzeba wiedzieć, że protokół odbioru instalacji elektrycznej budynku nie może być wypełniony przez wszystkich elektryków. W zależności od rodzaju instalacji warto wybrać osobę dysponującą stosownym certyfikatem, np. kwalifikacyjnym grupy G1. 

Decydując się na doświadczoną i rzetelną firmę, chcemy mieć pewność, iż usługa zostanie wykonana zgodnie ze sztuką. Nieodzowna jest tu znajomość przyrządów pomiarowych, typów zabezpieczeń, rodzajów różnicówek czy typów przewodów/kabli.

O czym warto pamiętać?

  1. Cennik usług elektrycznych powinien być znany przed przystąpieniem do prac. Instalator, wypełniając dokumenty odbiorcze, powinien wyszczególnić wszystkie istotne parametry pomiarowe.
  2. Obserwując rynek nieruchomości wielorodzinnych, nie warto zapominać również o badaniach energii biernej, pozwoli to uniknąć późniejszych kar i dodatkowych kosztów eksploatacji.
  3. Na koniec oczywiście warto pamiętać również okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest nawet częstsze sprawdzanie instalacji.
Elektryk - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 45 181 Elektryków najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o elektryce