Podany adres e-mail nie jest powiązany
z żadnym zapytaniem.
zbliżenie na rękę spisującą odczyt licznika prądu

Jak odczytać licznik prądu?

Jak odczytać licznik prądu?

W większości domów i mieszkań liczniki prądu montowane są w tzw. skrzynkach elektrycznych. Jak odczytać licznik prądu? To zależy od tego, czy masz licznik indukcyjny czy licznik elektroniczny. Odczytanie licznika prądu indukcyjnego jest proste i polega na odnalezieniu wartości wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) na podanej na liczniku skali. Odczyt z liczników prądu elektronicznych wymaga dodatkowo znajomości odpowiednich kodów OBIS – dla taryfy jedno- i dwustrefowej. Z poradnika dowiesz się, jak odczytać licznik prądu, jakie są kody na liczniku, jak sprawdzić, czy licznik działa prawidłowo i co robić w przypadku awarii?

author box img

Jacek Krajl

Opublikowano: 3 stycznia 2024 03.01.2024 Czas lektury: 10min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 58602 Elektryków blisko Ciebie

Jak odczytać licznik prądu?

Instalacje elektryczne podłączone do sieci elektroenergetycznej powinny posiadać licznik energii elektrycznej. W większości przypadków liczniki prądu montuje wykwalifikowany elektryk z zakładu energetycznego.

Jak odczytać licznik prądu? To stosunkowo prosta czynność, ale odczyt przebiega nieco inaczej w zależności od licznika. Można przyjąć, że odczyt polega na pozyskaniu z licznika danych o zużyciu prądu – wyrażonych w kilowatogodzinach (kWh).

W jakim celu prowadzone są cykliczne odczyty z licznika prądu? Celem odczytów jest pobranie wartości, na podstawie której wystawiany jest rachunek za energię elektryczną. Możliwe opcje to odczyt licznika indukcyjnego, elektronicznego lub zdalny odczyt liczników prądu. W kolejnych akapitach poznasz szczegóły i odpowiedzi na często zadawane pytania o liczniki prądu.

Elektryk - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 58 602 Elektryków najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Odczyt licznika prądu a rodzaj licznika

Zanim przeprowadzisz odczyt licznika prądu, warto wiedzieć, jaki masz rodzaj licznika.

Sprawdzenie rodzaju licznika:

 1. Zlokalizuj skrzynkę elektryczną w domu lub mieszkaniu.
 2. Znajdź licznik w skrzynce elektrycznej (licznik to niewielkie urządzenie z wyświetlaczem).
 3. Zazwyczaj licznik indukcyjny posiada tarczę z liczbami, a elektroniczny – wyświetlacz.
 4. Następnie sprawdź fazy licznika (licznik może być trójfazowy lub jednofazowy).
 5. Jeśli do licznika są podłączone trzy przewody – jest to licznik trójfazowy.
 6. Jeżeli do licznika podłączone są dwa przewody – to licznik jednofazowy.
Uwaga!
Liczniki trójfazowe mierzą zużycie energii elektrycznej w instalacjach trójfazowych – zazwyczaj wykorzystywane są w zakładach przemysłowych. Liczniki jednofazowe montowane są zazwyczaj w domach i mieszkaniach – mierzą zużycie energii elektrycznej w instalacjach jednofazowych. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz porady fachowego elektryka z Warszawy, to wystarczy skorzystać z Oferteo. Możesz oczywiście wyszukać elektryka w dowolnym mieście, blisko siebie (np. polecani elektrycy w Krakowie to lista fachowców z tego miasta – wraz z opiniami).

Jak odczytywać licznik prądu? Kody na liczniku prądu

Odczyt z liczników przebiega nieco inaczej w zależności od rodzaju licznika:

Jak odczytywać licznik prądu indukcyjny?

 1. Na liczniku indukcyjnym znajduje się tarcza.
 2. Tarcza podzielona jest na cyfry i oddzielona kreską.
 3. Znajdź cyfry oznaczające zużycie prądu i wartości kilowatogodzin (czyli: kWh).
 4. Jeśli na liczniku jedna z cyfr odznaczona jest kreską lub przecinkiem, to jest to cyfra po przecinku (np. cyfry 5435 i 3 po przecinku oznacza 5435,3 kWh).

Jak odczytywać licznik prądu elektroniczny?

 1. Na liczniku elektronicznym znajduje się wyświetlacz.
 2. Niektóre z liczników zmieniają cyklicznie wyświetlane parametry co kilka sekund.
 3. Poczekaj na wyświetlenie wartości kWh i spisz wynik.

Dodatkowo liczniki posiadają specjalne identyfikatory rejestrów danych (tzw. kody OBIS).

Kody OBIS są podzielone na trzy grupy:

 • Grupa 0: Dane ogólne
 • Grupa 1: Dane pomiarowe
 • Grupa 2: Dane konfiguracyjne

Poniżej znajdziesz tabele kodów, które mogą być przydatne w czasie odczytu danych z liczników prądu.

Grupa 0: Dane ogólne

Kod
Opis
0.0.0
Numer licznika
0.1.0
Producent licznika
0.2.0
Model licznika
0.3.0
Wersja oprogramowania licznika
0.4.0
Data produkcji licznika
0.5.0
Data ostatniego odczytu
0.6.0
Czas ostatniego odczytu
0.7.0
Status licznika
0.8.0
Typ licznika
0.9.0
Adres licznika

Grupa 1: Dane pomiarowe

Kod
Opis
1.0.0
Data i godzina ostatniego odczytu
1.1.0
Energia czynna pobrana
1.1.1
Energia czynna pobrana w strefie 1
1.1.2
Energia czynna pobrana w strefie 2
1.2.0
Energia czynna oddana
1.2.1
Energia czynna oddana w strefie 1
1.2.2
Energia czynna oddana w strefie 2
1.3.0
Energia bierna pobrana
1.3.1
Energia bierna pobrana w strefie 1
1.3.2
Energia bierna pobrana w strefie 2
1.4.0
Energia bierna oddana
1.4.1
Energia bierna oddana w strefie 1
1.4.2
Energia bierna oddana w strefie 2
1.5.0
Moc chwilowa pobrana
1.5.1
Moc chwilowa pobrana w strefie 1
1.5.2
Moc chwilowa pobrana w strefie 2
1.6.0
Moc chwilowa oddana
1.6.1
Moc chwilowa oddana w strefie 1
1.6.2
Moc chwilowa oddana w strefie 2
1.7.0
Moc maksymalna pobrana
1.7.1
Moc maksymalna pobrana w strefie 1
1.7.2
Moc maksymalna pobrana w strefie 2
1.8.0
Moc maksymalna oddana
1.8.1
Moc maksymalna oddana w strefie 1
1.8.2
Moc maksymalna oddana w strefie 2
1.9.0
Moc średnia pobrana
1.9.1
Moc średnia pobrana w strefie 1
1.9.2
Moc średnia pobrana w strefie 2
1.10.0
Moc średnia oddana
1.10.1
Moc średnia oddana w strefie 1
1.10.2
Moc średnia oddana w strefie 2

Grupa 2: Dane konfiguracyjne

Kod
Opis
2.0.0
Typ konfiguracji
2.1.0
Strefy czasowe
2.2.0
Stawki za energię elektryczną
2.3.0
Ustawienia billingowe
2.4.0
Ustawienia bezpieczeństwa
2.5.0
Ustawienia komunikacji

Jak odczytać licznik prądu dwukierunkowy?

Licznik dwukierunkowy to specyficzny rodzaj licznika prądu, który mierzy nie tylko zużycie, ale też produkcję energii elektrycznej. Tego typu rozwiązanie stosowane jest w instalacjach fotowoltaicznych. Fotowoltaika produkuje prąd z energii odnawialnej – licznik dwukierunkowy podaje dwie wartości w domu: zużycia prądu i uzysku z fotowoltaiki.

Dodatkowo licznik prądu dwukierunkowego może być zastosowany w instalacjach z magazynem energii elektrycznej. W ten sposób można monitorować zarówno wartość energii elektrycznej pobieranej z sieci, jak i energii elektrycznej oddawanej do sieci.

Aby odczytać licznik prądu dwukierunkowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zlokalizuj ekran licznika.
 2. Znajdź pole wskazujące zużycie energii elektrycznej.
 3. Odczytaj wartość zużycia energii elektrycznej.
 4. Następnie znajdź pole wskazujące produkcję energii elektrycznej.
 5. Wartość będzie podana w tym samym formacie – odczytaj wartość wskaźnika produkcji energii elektrycznej.

Jak przepisać licznik prądu?

Jak przepisać licznik prądu? Oto krótka instrukcja:

 1. Sprawdź dostępność online: W niektórych przypadkach możliwe jest przepisanie licznika przez internet, w zależności od dostawców energii.
 2. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta: Jeśli opcja przepisania licznika online nie jest dostępna, udaj się do biura obsługi klienta dostawcy energii.
 3. Przygotuj dokumenty: konieczne będą dokumenty, takie jak akt własności, umowa najmu, dowód osobisty, a także akt zgonu lub postanowienie od spadku, gdy sytuacja tego wymaga.
 4. Licznik przepisze przedstawiciel dostawcy energii elektrycznej.

Ile kosztuje przepisanie licznika prądu?

Nie ma jednej ceny przepisania licznika prądu – koszt zależy od danego dostawcy energii elektrycznej i ustalany jest zazwyczaj indywidualnie. Można przyjąć, że zazwyczaj koszt przepisania licznika prądu mieści się w przedziale od ok. 100 do 350 zł. Jeśli chcesz poznać konkretną cenę, sprawdź aktualny cennik swojego dostawcy prądu.

Uwaga!
Warto wiedzieć, że jeśli chcesz przepisać licznik z powodu zmiany właściciela mieszkania lub domu, to koszt może być pokryty przez nowego właściciela.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika?

Zużycie prądu z licznika łatwo obliczyć:

 1. Odczytaj wartość na liczniku (mierzoną w kilowatogodzinach kWh) w dniu rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.
 2. Następnie odczytaj tę samą wartość w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego.
 3. Odejmij od siebie obie liczby, aby uzyskać zużycie prądu w danym okresie rozliczeniowym.

Wzór: zużycie prądu z licznika = bieżący odczyt - poprzedni odczyt

Jak spisać i zgłosić stan licznika prądu?

Jeśli spiszesz stan licznika prądu, to możesz zgłosić zapisany wynik dostawcy energii elektrycznej. Zazwyczaj dostępne są trzy opcje:

 1. Zgłoszenie stanu licznika prądu osobiście (w siedzibie dostawcy prądu).
 2. Zgłoszenie odczytu przez internet – w panelu klienta dostawcy energii elektrycznej.
 3. Zgłoszenie stanu licznika telefonicznie – poprzez infolinię danego dostawcy.
Uwaga!
Poza samym odczytem zazwyczaj wymagane jest podanie numeru klienta i numeru licznika (numer znajdziesz na obudowie).

Jak sprawdzić, czy licznik prądu dobrze działa?

W zależności od rodzaju licznika sprawdź, czy po podłączeniu urządzeń elektrycznych licznik odnotowuje zmiany w zużyciu prądu. Wskaźniki powinny poruszać się płynnie, bez przestojów i nagłych skoków.

Dodatkowo prostą opcją sprawdzenia, czy licznik prądu doprze działa, jest porównanie odczytów licznika z wartościami na fakturach za prąd. Kolejne dwie opcje wymagają fachowca – elektryk może sprawdzić licznik na dwa sposoby: wykonując kontrolę techniczną urządzenia lub dokonując pomiar dodatkowy zużycia energii z jednoczesnym porównaniem danych odnotowanych w tym czasie na liczniku.

Jedną z metod jest też wyłączenie wszelkich urządzeń w domu i sprawdzenie, czy licznik nadal odnotowuje zużycie prądu.

Awaria licznika energii elektrycznej – co zrobić?

elektryk z kablami elektrycznymi przygotowanymi do naprawy licznika energii elektrycznej

Awarię licznika można zgłosić na kilka sposobów: bezpośrednio w siedzibie dostawcy, internetowo lub za pomocą infolinii. Przygotuj przed rozmową dane:

 • numer klienta,
 • numer licznika,
 • adres,
 • krótki opis awarii.
Pamiętaj!
Nie próbuj naprawiać licznika samodzielnie – zerwanie plomb i zabezpieczeń nie jest dobrym pomysłem, a wystarczy poczekać na interwencję elektryków.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej a licznik prądu

Czy w momencie zmiany dostawcy energii elektrycznej konieczna jest wymiana licznika prądu na nowy – od nowego dostawcy? Nie, przy zmianie dostawcy w większości przypadków licznik pozostaje ten sam, a operator systemu dystrybucyjnego przekaże odczyty ostatniego dnia obowiązywania umowy z aktualnym dostawcą prądu nowemu dostawcy.

Wymiana licznika zlecana jest w kilku wyjątkowych sytuacjach, takich jak uszkodzenie licznika, dostosowania licznika do nowych przepisów czy w przypadku większych zmian w zakresie instalacji elektrycznej.

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco