Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej a zgłoszenia do OSD i PSP
Otrzymaj oferty od specjalistów jak PPHU SOLPAX Adam Rółkowski nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

PPHU SOLPAX Adam Rółkowski

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej a zgłoszenia do OSD i PSP

Autor: Adam Rółkowski, PPHU SOLPAX, publikacja: 2021-05-11

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wiąże się z szeregiem procedur zróżnicowanych głównie w zależności od jej mocy. W każdym z wypadków, jeśli zapada decyzja o rozbudowie, trzeba liczyć się z koniecznością poinformowania o tym fakcie swojego operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Rozbudowa instalacji PV a zgłoszenia do OSD i OSP

Kiedy składamy wniosek o określenie warunków przyłączenia?

Jeśli zwiększamy moc, powyżej wartości naszej mocy przyłączeniowej, wtedy jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz podpisania nowej umowy. Najlepiej działania te skorelować ze zwiększeniem mocy mikroinstalacji, tak aby wszelkie zmiany, które mogą zajść na przykład w przypadku stawki bilansowania (systemu opustów), były ujęte w nowej umowie.

Należy również pamiętać, że zwiększenie mocy przyłączeniowej wiąże się z opłatami na rzecz lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej – OSD. Kwota ta jest ustalana indywidualnie i jej poziom jest zależny od różnicy ilości kilowatów (kW) mocy przyłączeniowej, którą posiadamy dotychczas względem tej, o którą wnioskujemy.

Zgłoszenie dotyczące rozbudowy mikroinstalacji należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian. Brak poinformowania swojego OSD o tym fakcie w ciągu 14 dni grozi naliczeniem kary w wysokości 1000 zł.

Czytaj też: Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej? Dobór instalacji PV

Kiedy należy zawiadomić organy PSP?

Dodatkowo należy pamiętać o fakcie, że gdy instalacja fotowoltaiczna przekracza moc 6,5 kWp, należy ją odpowiednio zabezpieczyć, uwzględniając jej dotychczasowy kształt, uzgodnić ją z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych oraz złożyć zawiadomienie do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Co może mieć wpływ na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej?

Trzeba również pamiętać o technicznych możliwościach rozbudowy w oparciu o dotychczas funkcjonujący sprzęt oraz zabezpieczenia, przekroje przewodów. To często pomijany aspekt, a może przysporzyć inwestorowi zarówno dużo oszczędności, jak i problemów.

Bezwzględnie należy zweryfikować istniejący kształt instalacji pod kątem możliwości podłączenia nowej mocy w zastanej konfiguracji. Często moduły fotowoltaiczne, które zostały zainstalowane kilka lat wcześniej, nie występują już na rynku w tym samym wariancie mocowym, a niekiedy i modelowym. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi związanymi z dopasowaniem elektrycznym.

Aspekt dotyczący potencjalnych różnic w odcieniach czy wymiarach modułów niejednokrotnie ma decydujący głos w podjęciu decyzji o rozbudowie.

Więcej ciekawych informacji na naszym blogu: https://www.solpax.pl/blog-fotowoltaika/

Polecamy: Jakie panele fotowoltaiczne wybrać? Jaka fotowoltaika jest najlepsza?

Fotowoltaika - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 20 973 Sprzedawców Paneli Fotowoltaicznych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o fotowoltaice