Szkolenia dla firm, Poznań


Cena do uzgodnienia

Na życzenie klienta Kancelaria udziela porad prawnych w formie szkoleń dla pracowników oraz kadry zarządzającej firmy, obejmujących następujące zagadnienia:

Istota stosunku pracy, różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia (przyczyny, procedura, terminy)
Zakaz konkurencji w relacji pracodawca-pracownik, w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu
Ochrona prywatności pracownika (m.in. RODO w stosunku pracy, przetwarzanie danych osobowych pracownika i kandydata do pracy, monitoring zakładu pracy oraz poczty elektronicznej, przeszukania, dress-code, wizerunek pracownika, dane biometryczne)
Nierówne traktowanie, dyskryminacja, molestowanie, mobbing – charakterystyka, konsekwencje, odpowiedzialność pracodawcy i sposoby zapobiegania
Odpowiedzialność kadry zarządzającej za długi spółki
Odpowiedzialność kadry zarządzającej za szkodę wyrządzoną spółce
Kontrakty handlowe – rodzaje, sposoby zawarcia, podstawowe elementy, odpowiedzialność za naruszenie kontraktu
Inne kwestie, po indywidualnym uzgodnieniu
Szkolenia mają charakter praktyczny, ilustrowane są przykładami faktycznych zdarzeń będących podstawą orzeczeń Sądu Najwyższego. Prowadzone są w sposób interaktywny, angażujący uczestników, w szczególności poprzez rozwiązywanie przez nich case’ów przedstawianych przez prowadzącego.

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 149