Kancelaria Ipso Iure Warszawa - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Kancelaria Ipso Iure nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Kancelaria Ipso Iure

O specjaliście

Zakres usług w ramach obsługi prawnej.
1. Udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie bieżącego prowadzenia spraw spółki
drogą telefoniczną i e-mailową, z zakresu prawa:
a) handlowego,
b) cywilnego,
c) administracyjnego,
d) pracy,
e) bankowego,
f) gospodarczego,
g) zamówień publicznych,
h) karnoskarbowego,
i) własności intelektualnej
j) budowlanego,
k) ochrony środowiska.
2. Sporządzenie pisemnych informacji oraz opinii prawnych dotyczących wyżej zaznaczonych
obszarów prawa.
3. Konsultacje i doradztwo prawne dla osób zarządzających firmą Klienta w zakresie powyżej
wskazanym.
4. Uczestniczenie przy szczególnie istotnych negocjacjach i zawieraniu umów pomiędzy
Klientem, a kontrahentami – kwota za obecność.
5. Analiza prawna dokumentacji i stanu faktycznego spraw zleconych przez Klienta.
6. Sporządzanie projektów lub analiza umów handlowych wraz z propozycjami zabezpieczeń
transakcji.
7. Przygotowywanie/dokonywanie zmian w umowach o pracę, umowach zlecenia, o dzieło
innych zawieranych przez spółkę z pracownikami/współpracownikami.
8. Przygotowanie treści wypowiedzeń umów o pracę, zleceń, o dzieło.
9. Opiniowanie umów z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy i funkcjonujących
u Klienta przepisów wewnątrzzakładowych oraz innych czynności prawnych podejmowanych
celem nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, w tym dotyczących zbiorowego
prawa pracy oraz indywidualnych umów o pracę i współpracę.
10. Reprezentacja w sądach pracy w sprawach pracowniczych w I instancji.
11. Wprowadzania koniecznych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w umowie spółki.
12. Windykacja - dochodzenie należności w postępowaniach polubownych oraz sądowych w I
instancji w trybach odrębnych (uproszczonym, upominawczym, nakazowym), a także w
postępowaniu egzekucyjnym w ramach zleceń windykacyjnych (ZW).
13. Reprezentacja w postępowaniach sądowych, przekazanych przez sąd do rozpatrzenia w
trybie zwykłym w ramach prowadzonych przez Kancelarię zleceń windykacyjnych ZW, w I
instancji.
14. Reprezentacja w sporach sądowych, w sprawach, w których Klient jest stroną pozwaną, w I
instancji przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
15. Obsługa w w/w zakresie w języku angielskim.
Ka

Branża

Usługi prawne

Obszar działania

Łódzkie, Mazowieckie, Pomorskie

Opinie

Pozytywna opinia 0 opinii

Jesteś zadowolonym Klientem firmy Kancelaria Ipso Iure?

Dodaj swoje referencje

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Kancelaria Ipso Iure
Opisz czego potrzebujesz:
Uwaga:
Im więcej szczegółów podasz, tym lepsze oferty otrzymasz od firm.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz

Adres

Łomiańska 5a, Warszawa

Osoba kontaktowa

Łukasz Sajewski

Telefon

798******  Pokaż numer