Dział spadku – u notariusza czy w sądzie?
Otrzymaj oferty od specjalistów jak DKK Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Chachlowska nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

DKK Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Chachlowska

439

Dział spadku – u notariusza czy w sądzie?

Autor: DKK Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Chachlowska, publikacja: 2021-04-14

W momencie śmierci spadkodawcy osoby, które dziedziczą po nim na mocy testamentu albo przez dziedziczenie ustawowe, zazwyczaj nabywają udziały w masie spadkowej. Stają się wtedy współwłaścicielami całego spadku. Dopiero dział spadku pozwala przypisać spadkobiercom poszczególne składniki majątku. Aby móc go dokonać, potrzebne będzie potwierdzenie statusu spadkobierców za pomocą aktu poświadczenia dziedziczenia albo stwierdzenia nabycia spadku, o czym była mowa w poprzednim artykule.

Dział spadku u notariusza

Działu spadku można dokonać albo na drodze sądowej, albo poprzez umowę zawartą między spadkobiercami, a więc pozasądowo. Taka umowa może być sporządzona w dowolnej formie (ale jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomości, konieczna będzie wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego). Umowa musi być zawarta między wszystkimi spadkobiercami.

Nie trzeba dzielić całego spadku, można podzielić go w części (np. dzieląc pozostawione przez spadkodawcę na rachunku bankowym środki pieniężne, a nie decydując o podziale bądź przyznaniu któremuś ze spadkobierców na wyłączną własność domu rodzinnego).

Dział spadku w sądzie

Dział spadku można też przeprowadzić przed sądem. Ta droga przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy nie ma zgody między spadkobiercami w kwestii podziału spadkuWniosek o dział spadku składa się w sądzie rejonowym miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Podlega on opłacie.

Sąd może podzielić spadek na trzy sposoby: podzielić między spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów w spadku, przyznać poszczególne składniki majątku jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych albo zarządzić sprzedaż majątku spadkowego i rozdzielić kwotę z niej uzyskaną pomiędzy spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych.

Notariusz - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 842 Notariuszy najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o czynnościach notarialnych