Obsługa kadrowo-płacowa, Nysa


Cena do uzgodnienia

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
 Sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji
 Sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 Prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 Prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 Prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 Prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 Prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 Sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A)
 Sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 Sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Polska, Nysa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 110