Kompleksowa ochrona informacji, Warszawa


Kompleksowa ochrona informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.
Projektujemy oraz wdrażamy skuteczne systemy ochrony informacji.

Doradztwo, szkolenia, outsourcing.

Prawidłowa ochrona informacji to jedno z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań współczesnego biznesu. Wymaga ono nie tylko opracowania i wdrożenia odpowiednich systemów, ale również przeszkolenia pracowników oraz stałej kontroli i nadzoru. W dzisiejszych czasach nie mniej istotne są też przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu czy zapewnienie fizycznego i technicznego bezpieczeństwa w obiektach należących do firmy. Wszystko to wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia, dlatego w zakresie ochrony informacji warto zdać się na ekspertów.
Masza oferta obejmuje m.in.:
- Kompleksową ochronę informacji niejawnych;
- Outsourcing usług w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- Projektowanie i budowanie Kancelarii Tajnych/Niejawnych;
- Projektowanie, montaż i serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń;
- Projektowanie, montaż i serwis zabezpieczeń fizycznych;
- Opracowanie dokumentacji dot. ochrony informacji niejawnych;
- Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
- Doradztwo przy ubieganiu się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
- Bezpieczeństwo osobowe;
- Niejawne systemy teleinformatyczne;
- Informacje „Zastrzeżone” w przedsiębiorstwach;
- Przetargi dla wojska;
- Tajemnicę przedsiębiorstwa;
- Ochronę danych osobowych - RODO;
- ISO/IEC 27001.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 311