RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY, Warszawa - Oferta nr143728 - Oferteo.pl
 

RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY, Warszawa


Cena brutto: 300.00 PLN

(Cena za 1 osobę netto)
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
- blok samokształcenia,
- blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych.
Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy.
Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Przed kursem, każdy uczestnik otrzymuje poradnik (pdf), w którym przedstawiono wszystkie treści kształcenia wraz z pełnymi prezentacjami poszczególnych umiejętności ratowniczych oraz ponad 200 zdjęć dydaktycznych.

Mazowieckie, Warszawa
przelew
 
 


Liczba wyświetleń strony: 132