Kierownik budowy z uprawnieniami, warszawa


Pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie:
- zorganizowanie budowy i całościowe zarządzanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa i wymogami technicznymi
- nadzór, rekrutacja i kontrola podwykonawców (wprowadzenie, odbiory robót i rozliczanie)
- nadzór nad dokumentacją wykonawczą i przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- uprawnienia budowlane nr MAZ/0281/OWOK/07 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- uprawnienia budowlane nr MAZ/0072/WBS/17 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Mazowieckie, warszawa
Do uzgodnienia, wystawiam faktury VAT
Do uzgodnienia
 
 


Liczba wyświetleń strony: 343