Ostateczne wezwanie do zapłaty. W ten sposób możesz odzyskać dług!
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Look Pożyczka sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Look Pożyczka sp. z o.o.

1

Ostateczne wezwanie do zapłaty. W ten sposób możesz odzyskać dług!

Autor: Look Pożyczka, publikacja: 2019-10-22

Zastanawiasz się, co zrobić, gdy kontrahent unika kontaktu i zwleka z uregulowaniem należności? Wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty to najprostsze i najmniej kosztowne rozwiązanie, z którego powinien skorzystać każdy przedsiębiorca mierzący się z problemem nieuregulowanych w terminie faktur.

Zdjęcie nr 1

Ostateczne wezwanie do zapłaty - czym jest?

W najprostszym ujęciu wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, które kierowane jest do dłużnika. Jego podstawowym celem jest przypomnienie o istnieniu zobowiązania oraz wymuszenie na dłużniku jego spłaty. To prosta i wygodna forma dochodzenia roszczeń z pominięciem konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Warto wiedzieć: Przedsiębiorcy narażeni na pracę z wyjątkowo trudnymi klientami. Powinni mieć świadomość tego, że w świetle znowelizowanych przepisów prawnych, wystosowanie wezwania do zapłaty stało się konieczne przed skierowaniem sprawy do sądu.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Polski system prawny nie nakłada na wierzyciela konieczności dostosowania się do sztywnych norm i wytycznych dotyczących budowy tego pisma. Dokument można sporządzić samodzielnie, warto jednak pamiętać o tym, by dostosować się do ogólnie przyjętych zaleceń.

By zmaksymalizować skuteczność dokumentu, wezwanie do zapłaty powinno zawierać możliwie najbardziej precyzyjne informacje pozwalające (w szybki sposób) zidentyfikować podstawę zadłużenia.

Za pośrednictwem ostatecznego wezwania do zapłaty wierzyciel powinien poinformować dłużnika o 4 najistotniejszych kwestiach:

  • wysokości zobowiązania,
  • oczekiwanym terminie oraz formie spłaty zadłużenia,
  • sankcjach związanych z niezastosowaniem się do wystosowanego żądania.

W piśmie warto zawrzeć również informacje dotyczące:

  • daty sporządzenia dokumentu,
  • danych podmiotu żądającego uregulowania należności,
  • podstawy zadłużenia (dokładnego numeru zaległej faktury),
  • wartości odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak je wysłać?

Przepisy nie regulują w sposób jednoznaczny, w jaki sposób wezwanie do zapłaty powinno dotrzeć do dłużnika. Z teoretycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by wierzyciel dostarczył je w sposób osobisty. W praktyce takie rozwiązanie należy jednak do rzadkości. Najczęściej wykorzystywaną praktyką jest wystosowanie pisma w formie listu poleconego wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Warto również wzmocnić przekaz poprzez wystosowany równolegle komunikat mailowy, SMS-owy lub telefoniczny.

Czy wezwanie musi być podpisane przez prawnika?

Sporządzenie wezwania do zapłaty przez kancelarię prawną (z teoretycznego punktu widzenia) nie jest konieczne. Należy mieć jednak świadomość tego, że podpis kancelarii prawnej (lub firmy windykacyjnej) w sposób znaczący zwiększa potencjał perswazyjny takiego dokumentu. Zmniejsza tym samym ryzyko, że pismo zostanie zignorowane przez dłużnika.

Z uwagi na stosunkowo wysoki koszt indywidualnej pomocy prawnej, przed ostatecznym podjęciem decyzji warto rozważyć skorzystanie z możliwości oferowanych przez zyskujące na popularności platformy windykacyjne. Nierzadko za ich pośrednictwem możliwe jest zlecenie utworzenia i wysłania spersonalizowanego wezwania do zapłaty przez kancelarię prawną. Z uwagi na to, że cała procedura ma charakter online, wystosowane w ten sposób wezwanie do zapłaty staje się znacznie tańszą, a równie skuteczną alternatywą.


Opracował:
Łukasz Kociołek
Look Pożyczka sp. z o.o.

Windykacja - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 105 Specjalistów od Windykacji najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o windykacji