Koronawirus a kontakty z dzieckiem
Otrzymaj oferty od specjalistów jak JKKLAW.PL - Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Koleśnik-Kijewska nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

JKKLAW.PL - Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Koleśnik-Kijewska

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Autor: JKKLAW.PL - Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Koleśnik-Kijewska, publikacja: 2021-03-30

Kontakty rodzica z dzieckiem wynikają wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, określone zostały nie tylko jako uprawnienie rodzica, ale także jako jego obowiązek. Panująca obecnie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia ograniczeniami ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie rodziców żyjących w rozłączeniu, a w szczególności na możliwość i sposób kontaktowania się z małoletnimi dziećmi. Niestety, ale niekiedy taki stan bardzo sprzyja rodzicom, pod których opieką pozostaje dziecko (do alienowania go od drugiego rodzica). Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja.

Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Koleśnik-Kijewska

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację kontaktów rodzica z dzieckiem

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pandemia jest podstawą ograniczenia kontaktu rodzicowi z dzieckiem, niezamieszkującemu na co dzień z nim. Każdy przypadek jest indywidualny i niewątpliwie wymaga ze strony obojga rodziców elastycznego podejścia. Tym bardziej że sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie, a obecnie zostało wprowadzonych szereg obostrzeń, chociażby w zakresie zasad swobodnego przemieszczania się.

Wniosek o egzekucję kontaktów rodzica z dzieckiem

Nie ulega wątpliwości, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdy uspokoi się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i gdy powoli zaczniemy wracać do normalności, sądy zasypią wnioski o egzekucję kontaktów. Pamiętać należy, że w każdym przypadku sąd rozpatrujący taki wniosek przede wszystkim musi kierować się dobrem małoletniego. Oczywiście każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie i nie możemy podać prawidłowego rozwiązania.

COVID-19 – ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Jak wpływa psychicznie?

Warto jednak pamiętać, że musimy kierować się zdrowym rozsądkiem – zarówno w ograniczeniach dotyczących naszego życia codziennego, jak i w przypadku kontaktów dziecka z rodzicem. Nie zawsze każdy kontakt z małoletnim będzie stanowił zagrożenie dla jego życia czy też bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym może trwać bardzo długo i ograniczanie kontaktów dziecka z rodzicem przez taki długi okres może wpłynąć na nie bardzo negatywnie.

W mojej ocenie aktualnie nie ma przeszkód, aby rodzic, który ma przyznane kontakty z prawem zabierania dziecka do swojego miejsca zamieszkania, a sam przestrzega wszystkich zalecanych środków ostrożności, zabrał dziecko do swojego miejsca zamieszkania w celu realizacji kontaktów.

Regulacje prawne

W dniu 3 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w tym przedmiocie również swoje oświadczenie. W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Radca prawny - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 2 914 Radców Prawnych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o radcach prawnych