odwiert pionowy pod gruntową pompę ciepła

Odwierty pod pompy ciepła – cena, pozwolenie, zgłoszenie

Odwierty pod pompy ciepła – cena, pozwolenie, zgłoszenie

Odwierty pod pompy ciepła to otwory, w których montowane są sondy gruntowe (elementy gruntowej pompy ciepła). Wiercenia pod pompy mogą być poziome lub pionowe. Ich wybór zależy od możliwości technicznych terenu, z którego będzie pobierane ciepło. Czy potrzebujesz pozwolenia na wykonanie wierceń? Jaka jest głębokość odwiertu dla gruntowej pompy ciepła? Przygotowaliśmy odpowiedzi na te pytania!

author box img

Marta Białek

Zaktualizowano: 29 września 2022 29.09.2022 Czas lektury: 10min

Z poradnika dowiesz się

Ponad 24367 Sprzedawców Pomp Ciepła blisko Ciebie

Co to są odwierty pod pompy ciepła?

Jeśli zdecydowałeś się na montaż gruntowego urządzenia grzewczego, musisz zrobić odwierty pod pompę ciepła. To specjalne wnęki w ziemi, w których montuje się sondy gruntowe (rury najczęściej wypełnione roztworem glikolowym, który odbiera ciepło z gruntu).

Odwierty pod pompy ciepła (w zależności od ich rodzaju omówionego poniżej) może wykonać specjalista od pomp ciepła lub osoba, która potrafi obsłużyć koparkę.

Najważniejsze jest jednak to, że odwierty pod ogrzewanie pompami ciepła należy zrobić w odpowiedniej odległości od budynku, który chcesz ogrzać. Odległość od jego fundamentu nie może być mniejsza niż 1,5 m (wytyczne PORT PC – wydanie 01/2013 oraz wytyczne niemieckiego stowarzyszenia inżynierów VDI 4640). Taka sama odległość musi być zachowana od innych sieci zaopatrzenia.

W przypadku montażu kilku sond pionowych musisz zachować następujące odległości:

 • 6 m odstępu pomiędzy sondami o długości powyżej 70 m,
 • 7 m odstępu pomiędzy sondami o długości 70-100 m,
 • minimum 8% głębokości odwiertu pomiędzy sondami o długości powyżej 100 m.

Rury w odwiertach poziomych muszą leżeć w odległości 50-70 cm od siebie. Zagęszczenie sond spowoduje zmniejszenie efektywności działania pompy.

Co istotne, sondy gruntowe możesz zainstalować pod budynkiem. Nie mogą one jednak naruszać jego konstrukcji. Ponadto odległość instalacji podziemnej pod gruntowe pompy ciepła musi być oddalona o minimum 3 m od sąsiedniej działki.

Z jednej strony gruntowa pompa ciepła w porównaniu z powietrzną pompą ciepła jest najtrudniejszym w montażu rodzajem urządzenia grzewczego, z drugiej – działa efektywnie w każdych warunkach atmosferycznych. Temperatura ziemi jest stała, dlatego nawet przy minusowych temperaturach pompa nie zmniejsza swojej produktywności.

Pompy ciepła - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 24 367 Sprzedawców Pomp Ciepła najlepszych w 2024 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Odwierty pod pompy ciepła – rodzaje

Wybór rodzaju odwiertów pod sondy gruntowe zależy od przestrzeni pod elementy instalacji grzewczej. Istnieją odwierty:

 • poziome,
 • pionowe.
Infografika przedstawiająca rodzaje odwiertów pod pompę ciepła gruntową

W tabeli poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice między kolektorem poziomym a pionowym.

Cecha
Kolektor poziomy
Kolektor pionowy
Działka
Potrzebujesz większej działki (nawet kilkaset m²), ponieważ sondy montowane są w układzie horyzontalnym. Teren pod montaż sond poziomych nie może być obsadzony, zabetonowany ani utwardzony.
Potrzebujesz niewielkiej działki (wystarczy kilkadziesiąt m²). Sondy montowane są w pionie. Musisz jedynie pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości między rurami. Teren pod montaż sond pionowych możesz dowolnie zagospodarować.
Sprzęt
Wystarczy koparka oraz osoba, która potrafi ją obsługiwać.
Potrzebujesz specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych osób do jego obsługi.
Wydajność
Wydajność zależna od rodzaju gruntu oraz warunków panujących na działce.
Duża wydajność przez cały rok niezależnie od rodzaju gruntu oraz warunków panujących na działce.
Koszt inwestycji
Tańszy niż w przypadku odwiertów pionowych, droższy w porównaniu z innymi rodzajami pomp ciepła.
Najdroższy ze wszystkich dostępnych rodzajów pomp ciepła, droższy od kolektora pionowego.

Producenci pomp ciepła radzą, abyś sprawdził stan wszystkich elementów ogrzewania po ich dostarczeniu na działkę. Uszkodzone sondy zamontowane w odwierty do pomp ciepła będą nieprawidłowo działały. Efektywność ogrzewania spadnie.

Często czytany poradnik: Jak dobrać pompę ciepła?

Pozwolenie na wiercenia pod pompy ciepła

Bez względu na to, czy decydujesz się zamontować pompę ciepła, czy gaz, nie musisz mieć na to pozwolenia. Mówi o tym art. 30.1. Prawa budowlanego, który brzmi:

„Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a; Art. 29 ust. 1 pkt 20 określa, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.”

Istnieje też ustawa Prawo geologiczne i górnicze, która zawiera informacje dotyczące instalacji pomp ciepła. Według niej gruntowe poziome pompy ciepła nie wymagają zgłoszenia prac we właściwym oddziale. Dlaczego? Ponieważ podczas montażu gruntowych pomp ciepła z odwiertami poziomymi ingerencja w ziemię jest niewielka. Dobrze jednak, jeśli zamiar instalacji sond gruntowych zgłosisz:

 • staroście,
 • wójtowi,
 • prezydentowi miasta (właściwym dla miejsca wykonywania prac).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • datę rozpoczęcia prac,
 • zakres robót,
 • rodzaj robót,
 • sposób wykonania odwiertów pod pompy ciepła.

Art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego mówi, że jeśli w ciągu 30 dni starosta nie sprzeciwi się takiemu działaniu, możesz rozpocząć pracę.

Sprawa jest skomplikowana w przypadku odwiertów pionowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odwierty do pomp ciepła o głębokości do 30 m nie podlegają przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Rzadko jednak wykonuje się tak płytkie wiercenia w ziemi. Im głębiej, tym temperatura ziemi jest wyższa i nie ma wahań. Dlatego, jeśli chcesz wykonać odwierty powyżej 30 m (ale nie więcej niż 100 m), musisz mieć projekt robót geologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska należy zgłosić go staroście. Jeśli w ciągu 30 dni nie wyda on sprzeciwu, możesz rozpocząć pracę.

Kiedy starosta może zgłosić sprzeciw do wykonania odwiertów pod pompy ciepła?

 1. Jeśli roboty zagrażają środowisku naturalnemu.
 2. Jeśli projekt nie spełnia wymagań prawnych.

Odwierty o głębokości powyżej 100 m wymagają wykonania planu ruchu Zakładu Górniczego i jego zaakceptowania przez Okręgowy Urząd Górniczy (właściwy dla miejsca wykonywania prac). W tym przypadku również brak sprzeciwu w ciągu 30 dni oznacza akceptację projektu i możliwość rozpoczęcia prac.

Wiercenie pod pompy ciepła – przebieg

Wykonanie odwiertów pod pompy ciepła ma na celu wprowadzenie na wskazaną głębokość sondy. Ma ona kształt litery „U” i określoną średnicę (najczęściej stosuje się rury o średnicy DN 32 lub DN 40).

Odwierty pod pompy ciepła możesz zrobić kilkoma metodami:

 • okrętną,
 • obrotową,
 • udarową,
 • obrotowo-udarową.

Przed rozpoczęciem wiercenia specjalista robi rozeznanie terenu. Na jego podstawie wybiera metodę wiercenia, średnicę wiertła oraz głębokość odwiertów pod pompę ciepła. Gdy zgromadzi wszystkie informacje, a także wykona odwiert próbny celem weryfikacji poziomu energetycznego ziemi w danym miejscu, przystępuje do pracy.

W powstałe odwierty pod gruntową pompę ciepła należy wprowadzić sondy. Jeśli w odwiercie znajduje się woda, sondę również należy uzupełnić płynem. Pozwoli to na sprawniejszą aplikację rury w odwiercie. Jeżeli nie ma w nim wody, montuje się pustą sondę. Następnie wypełnia się ją roztworem niezamarzającym i izoluje się przestrzeń wokół sondy.

Aplikacja sondy z wodą w suchy odwiert pod pompę doprowadzi do zgniecenia rury.

Wiercenie pod pompy ciepła musi być wypełnione. Służą do tego specjalne mieszanki. Muszą one:

 • przewodzić ciepło (współczynnik λ min. 1 W/(mK), a najlepiej ok. 2 W/(mK)),
 • być nieszkodliwe dla środowiska naturalnego (zgodnie z Dyrektywą UE 2003/53/WE),
 • nie zawierać bentonitu (skała osadowa, która podczas wysuszania kurczy się, oddaje wodę i powoduje powstawanie pustych przestrzeni),
 • mieć niski współczynnik przepuszczalności wody (kf < 1×10-9 m/s),
 • szybko krzepnąć,
 • być mrozoodporne.

Wypełnienie odwiertów pod pompę ciepła gwarantuje trwałe i stabilne połączenie sondy z gruntem. Po wykonaniu próby ciśnieniowej można podłączyć pozostałe elementy systemu grzewczego.

Głębokość odwiertu pod pompę ciepła

jaka powinna być głębokość odwiertów pod gruntową pompę ciepła

Wiercenia pod pompy ciepła mają określoną głębokość. Wynika ona z doboru projektowego dolnego źródła ciepła. Ten zabieg z kolei uzależniony jest od:

 • wielkości terenu pod odwierty,
 • ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku,
 • możliwości technicznych,
 • środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poziome odwierty pod pompy ciepła robi się na głębokość 80-150 cm. Pionowe sondy montuje się nawet do 150-200 m pod poziomem gruntu. Wykonanie jednego wiercenia na głębokość 100 m będzie tańsze niż wykonanie 10 pojedynczych odwiertów sięgających 10 m. Z 1 m odwiertu uzyskasz nawet 30-70 kW energii cieplnej.

Odwierty do pomp ciepła – ceny

Koszt odwiertów do pomp ciepła wynosi od ok. 90 zł brutto za metr bieżący wiercenia. Cena zależy od firmy wykonawczej, a także od regionu wykonywania prac. Ceny wykonania usługi wahają się od 70 zł do 130 zł za metr, decydując się na odwierty pod pompy ciepła w Warszawie. Weź pod uwagę również fakt, że im większe zapotrzebowanie energetyczne budynku, tym prawdopodobnie będziesz musiał zrobić więcej odwiertów.

Cena wykonania odwiertu geotermalnego pod pompę ciepła uzależniona też będzie od tego, czy firma realizująca usługę sama zapewnia wszystkie niezbędne materiały i sondę, czy też nie. Nie bez znaczenia pozostają warunki gruntowe panujące na twojej działce.

Jeśli chodzi o odwiert pod pompę ciepła bez sondy, przy dobrych warunkach gruntowych, to w największych miastach w Polsce obowiązują następujące stawki (ceny za 1 mb brutto):

 • 85 zł – Jelenia Góra,
 • 90 zł – Legnica,
 • 95 zł – Wrocław,
 • 110 zł – Bydgoszcz,
 • 100 zł – Toruń,
 • 100 zł – Chełm,
 • 120 zł – Lublin,
 • 100 zł – Zamość,
 • 90 zł – Gorzów Wielkopolski,
 • 90 zł – Zielona Góra,
 • 100 zł – Łódź,
 • 90 zł – Piotrków Trybunalski,
 • 105 zł – Kraków,
 • 90 zł – Nowy Sącz,
 • 100 zł – Tarnów,
 • 91 zł – Zakopane,
 • 130 zł – Warszawa,
 • 90 zł – Płock,
 • 90 zł – Radom,
 • 80 zł – Nysa,
 • 90 zł – Opole,
 • 100 zł – Krosno,
 • 70 zł – Przemyśl,
 • 80 zł – Rzeszów,
 • 77 zł – Tarnobrzeg,
 • 90 zł – Białystok,
 • 80 zł – Suwałki,
 • 100 zł – Gdańsk,
 • 100 zł – Gdynia,
 • 99 zł – Malbork,
 • 99 zł – Sopot,
 • 95 zł – Słupsk,
 • 74 zł – Bytom,
 • 85 zł – Cieszyn,
 • 90 zł – Częstochowa,
 • 100 zł – Gliwice,
 • 110 zł – Katowice,
 • 90 zł – Kielce,
 • 88 zł – Sandomierz,
 • 90 zł – Elbląg,
 • 80 zł – Olsztyn,
 • 80 zł – Kalisz,
 • 110 zł – Leszno,
 • 90 zł – Poznań,
 • 80 zł – Koszalin,
 • 90 zł – Szczecin.

Wyższe ceny są w przypadku odwiertów pod pompy ciepła wraz z kosztami materiałów i sondą, przy dobrych warunkach gruntowych. Widełki za koszty materiałów i sondę wahają się od 130 zł do 190 zł za metr, decydując się na za wykonanie odwiertów pod pompy ciepła w Bytomiu.

 • 145 zł – Jelenia Góra,
 • 150 zł – Legnica,
 • 160 zł – Wrocław,
 • 155 zł – Bydgoszcz,
 • 150 zł – Toruń,
 • 140 zł – Chełm,
 • 160 zł – Lublin,
 • 150 zł – Zamość,
 • 160 zł – Gorzów Wielkopolski,
 • 160 zł – Zielona Góra,
 • 150 zł – Łódź,
 • 130 zł – Piotrków Trybunalski,
 • 160 zł – Kraków,
 • 140 zł – Nowy Sącz,
 • 150 zł – Tarnów,
 • 175 zł – Zakopane,
 • 180 zł – Warszawa,
 • 140 zł – Płock,
 • 150 zł – Radom,
 • 150 zł – Nysa,
 • 160 zł – Opole,
 • 130 zł – Krosno,
 • 140 zł – Przemyśl,
 • 160 zł – Rzeszów,
 • 140 zł – Tarnobrzeg,
 • 150 zł – Białystok,
 • 140 zł – Suwałki,
 • 150 zł – Gdańsk,
 • 160 zł – Gdynia,
 • 175 zł – Malbork,
 • 155 zł – Sopot,
 • 150 zł – Słupsk,
 • 190 zł – Bytom,
 • 130 zł – Cieszyn,
 • 140 zł – Częstochowa,
 • 150 zł – Gliwice,
 • 160 zł – Katowice,
 • 150 zł – Kielce,
 • 160 zł – Sandomierz,
 • 155 zł – Elbląg,
 • 140 zł – Olsztyn,
 • 140 zł – Kalisz,
 • 150 zł – Leszno,
 • 160 zł – Poznań,
 • 150 zł – Koszalin,
 • 170 zł – Szczecin.

Średnie ceny w poszczególnych miastach i województwach w Polsce usługi odwiertu pod pompę ciepła z materiałem i sondą gruntową są często dwukrotnie wyższe niż w przypadku tej samej usługi bez materiału i sondy zapewnionych przez wykonawcę odwiertu. Zważywszy na fakt, że odwierty dokonywane są nawet na 100 m w głąb ziemi, koszty realizacji zlecenia mogą być bardzo wysokie. Zapytaj o wycenę Twojego zlecenia specjalistów od pomp ciepła z Krakowa lub innego miasta bliżej Ciebie.

Pamiętaj, że możesz uzyskać dofinansowanie na montaż pompy ciepła. Nie ma znaczenia, czy jest to pompa gruntowa, czy wysokotemperaturowa pompa ciepła. Wystarczy, że spełnisz kilka warunków. To dobry sposób na obniżenie kosztów inwestycji.

Dodano: 25 sierpnia 2020 Zaktualizowano: 29 września 2022

Jak oceniasz ten poradnik?

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści

Co moglibyśmy poprawić lub dodać?
Jak działa Oferteo?
Odpowiedz na kilka pytań

Powiedz nam czego potrzebujesz, abyśmy dostarczyli Ci właściwe oferty

Otrzymaj oferty

Poznaj dopasowane oferty specjalistów z Twojej okolicy

Wybierz najlepszą

Porównaj oferty i zadawaj pytania, bezpłatnie i niezobowiązująco