Kadry i Płace, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Umbrella24 oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu procesów kadrowo - płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowania dokumentów i bieżącej obsługi kadrowej, poprzez naliczenie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac, przygotowania przelewów i raportowania. Wymierną korzyścią dla firm jest gwarancja uszczelnienia obiegu dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń oraz zachowanie ich poufności wewnątrz firmy.Nasza oferta obejmuje:

Pełne zarządzanie wynagrodzeniami

Kompletną administrację kadrową

Przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa

Przygotowywanie raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom Klientów

Przeprowadzanie przeglądu procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami, obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa

Reprezentowanie Klientów podczas kontroli urzędowych, które obsługiwane są przez naszych specjalistów, w naszej siedzibie, przy minimalnym udziale pracowników Klienta.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 8