Ekspertyza budowlano-techniczna budynku

 
Region dostawy:

Śląskie

Gliwice

Kategoria:
Kosztorysowanie, ekspertyzy
2011-01-03 do 2011-04-01 23:59
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Zaakceptowałem zapotrzebowanie tego Klienta:

Dane kontaktowe

Klient:
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tel:
E-mail:
xxxxx@xxxxxxxx
Witam.

Przekształcam pomieszczenie gospodarcze w hurtownię.

Potrzebuję:

1. Zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz zdanymi techniczno-użytkowymi, w tym z wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również
danymi technologicznymi.

2. Ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość i układ obciążeń.

3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowanych, istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nie ruchomościach z oznaczeniem części
obiektu budowlanego, w którym zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.

Proszę o przesłanie ceny i co możecie z tego wykonać.

Lokalizacja; Gliwice - Bojków.

Pozdrawiam

Piotr