DOTACJE UE, PUP, ARIMR, LGD, Poznań


Cena do uzgodnienia

Pomagamy w pozyskiwaniu dotacji na terenie całego kraju.

Przygotowujemy kompletną dokumentację która umożliwi Wam pozyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności z następujących źródeł:
- Powiatowe Urzędy Pracy (PUP),
- Lokalne Grupy Działania (LGD),
- Program "Wsparcie w Starcie",
- Dotacje PFRON,
- JEREMIE,
- Fundusze pożyczkowe,
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

Dla istniejących firm oferujemy:
- Programy pożyczkowe (TISE, Fundusz Górnośląski itd.).
- Dotacje na pracownika.

Naszym klientom gwarantujemy:
- Współpracę z legalnie działającym biurem - działamy w oparciu o jasną umowę, wystawiamy rachunki.
- Pomoc w doborze najkorzystniejszego finansowania.
- Ocenę możliwości ubiegania się o wsparcie - nie podejmujemy się realizacji projektów które nie spełniają wymogów formalnych.
- Przygotowanie kompletu dokumentów oraz dodatkowych załączników (deklaracji współpracy, listów intencyjnych, umów użyczenia itd.).
- Indywidualne przygotowanie dokumentów. Nie przygotowujemy dokumentacji metodą "kopiuj-wklej". Każdy przygotowany przez nas biznes plan jest niepowtarzalny.
- Stały kontakt: osobisty, telefoniczny, mailowy. Na każdym etapie przygotowania dokumentów oraz po ich otrzymaniu.
- Doradzamy w kwestiach związanych z przygotowaniem wniosku i rozpoczęciem działalności, takich jak: lista zakupów, dobór kodów PKD, kwestie lokalowe. Staramy się pracować z klientem tak aby zwiększyć ilość uzyskanych punktów.

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 139