NADZORY BUDOWLANE - KIEROWNIK BUDOWY, Wrocław - Oferta nr130882 - Oferteo.pl
 

NADZORY BUDOWLANE - KIEROWNIK BUDOWY, Wrocław


Cena brutto: 0.00 PLN

PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO ORAZ BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Oferujemy objęcie funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na budowach budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych jak i użyteczności publicznej, ale także hal przemysłowych i magazynowych. Rola Kierownika Budowy oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

Jako przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
- zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Pierwsze czynności wykonywane przez Kierownika Budowy to:
- złożenie oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia
o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
- wpis do dziennika budowy;
- przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.

Współpraca z nami zaczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z Projektem Budowlanym, następnie doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz wyjaśniamy ewentualne wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub roboty zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.

Głównymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:
- odbiór podłoża fundamentowego po wykonaniu wykopów pod fundamenty;
- kontrola zbrojenia fundamentów;
- kontrola izolacji przeciwwilgociowych;
- kontrola zbrojenia stropów;
- kontrola zbrojenia schodów;
- kontrola zbrojenia wieńcy i trzpieni ścian kolankowych;
- kontrola więźby dachowej konstrukcji dachu;
- zakończenie budowy.

Podczas kontroli poszczególnych etapów budowy wszelkie nieprawidłowości są od razu zgłaszane do Państwa oraz do Wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w Dzienniku Budowy lub w oddzielnym protokole wraz z wyznaczeniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wizyt na budowie Dziennik Budowy jest na bieżąco uzupełniany.


CENA USŁUGI

Cena do uzgodnienia w zależności od lokalizacji, wielkości projektu i stopnia skomplikowania budowy, czasu trwania inwestycji oraz oczekiwań klienta.

KONTAKT
Nr telefonu: 697 320 553
E-mail: krzysztofszum@wp.pl

Dolnośląskie, Wrocław
 
 


Liczba wyświetleń strony: 255