Sprawy z zakresu prawa administracyjnego


- reprezentacja i doradztwo przed urzędami i sądami administracyjnymi,
- sporządzanie i opiniowanie pism wszczynających postępowania administracyjne, wniosków o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie nieważności postępowania, środków zaskarżenia i innych,
-udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 451