Pomoc prawna Cudzoziemcom, Krosno - Oferta nr153848 - Oferteo.pl
 

Pomoc prawna Cudzoziemcom, Krosno


Cena do uzgodnienia

Obejmuje w szczególności pomoc prawną w sprawach dotyczących m.in.:

zatrzymania w przypadku nielegalnego pobytu na terytorium RP;
osadzenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie dla cudzoziemców;
legalizacji pobytu na terytorium RP;
uzyskania pozwolenia na pracę na terytorium RP;
wniosków o pobyt czasowy i osiedlenie się (karta czasowego oraz stałego pobytu) na terytorium RP;
uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE; uzyskania obywatelstwa polskiego;
wykreślenia danych osobowych zawartych w wykazie i Systemie Informacji Schengen;
sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych m.in. odmawiających cudzoziemcom prawa czasowego albo stałego pobytu w Polsce;

oraz reprezentację cudzoziemców przed właściwymi organami, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.

Podkarpackie, Krosno
 
 


Liczba wyświetleń strony: 50