sporządzanie pism procesowych, umów i innej dokumentacji prawnej


Cena do uzgodnienia

W zakresie świadczonych usług na indywidualne zlecenia klientów sporządzamy pisma sądowe i przedsądowe tj. m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski, środki odwoławcze - odwołania, zażalenia, apelacje i inne, a także różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. Koszt usługi związanej ze sporządzeniem stosownego pisma bądź umowy ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju pisma bądź umowy oraz nakładu pracy związanego z analizą dokumentacji niezbędnej do ich sporządzenia.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 231