Poprawny montaż klimatyzatora typu split
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Aero7 nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Aero7

32

Poprawny montaż klimatyzatora typu split

Autor: Aero7, publikacja: 2020-10-30

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w branży klimatyzacyjnej są klimatyzatory typu split. Składają się z dwóch podstawowych części – jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej. Są one połączone miedzianą instalacją rurową. Tego rodzaju zamknięty układ chłodniczy jest najczęściej stosowany w mieszkaniach, zwłaszcza tych niewielkich, gdzie właścicielowi zależy na optymalnych warunkach termicznych w salonie.

Montaż klimatyzatora

Większość oferowanych obecnie rozwiązań typu split to klimatyzatory dwufunkcyjne – pracują w trybie chłodzenia i grzania. Dodatkowo mogą również filtrować klimatyzowane powietrze. Podstawą prawidłowego działania tego rodzaju urządzeń są przede wszystkim odpowiedni dobór mocy, dobrze wykonany montaż i regularna konserwacja.

Należy pilnować, aby montaż klimatyzatora wykonywały wyłącznie osoby posiadające Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych z zawartością substancji kontrolowanych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne typu E, które potwierdza uprawnienia i kompetencje do zajmowania się urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi o napięciu mniejszym niż 1 kV. Muszą to bowiem być osoby znające budowę i zasadę działania klimatyzacji.

Klimatyzatory typu split – zasady montażu

Lokalizacja

Wybór właściwego miejsca powinien zaczynać proces montażu klimatyzatora. Lokalizacja jednostki wewnętrznej powinna zapewniać równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu i gwarantować komfort samym użytkownikom. Co to znaczy? Nie mogą pojawiać się przeciągi w strefie, w której przebywają ludzie – w ten sposób unikamy niepotrzebnych problemów zdrowotnych.

Miejsce, w którym będzie zamontowany klimatyzator, powinno dawać dostęp serwisowy do urządzenia. Dzięki temu czyszczenie filtrów, dezynfekcja parownika czy ewentualne naprawy przebiegną szybciej.

Jak prawidłowo zamontować jednostkę zewnętrzną?

W tym przypadku musimy dostosować się do zastanych warunków, należy jednak postarać się, by jednostka zewnętrzna była jak najbliżej jednostki wewnętrznej. Może zostać przymocowana do konstrukcji wsporczej typu L, która będzie przytwierdzona do ściany zewnętrznej, ale istnieje możliwość umiejscowienia jej bezpośrednio na konstrukcji nośnej – na dachu lub wylewce betonowej na gruncie.

Klimatyzatory typu split z pompą ciepła muszą mieć jednostkę zewnętrzną zamontowaną ok. 30-50 cm nad gruntem, by możliwy był odpływ i gromadzenie kondensatu z procesu odszraniania.

Agregat potrzebuje miejsca dobrze wentylowanego. Tutaj również istotne znaczenie ma dostęp do prac serwisowych. Zwróć uwagę także na hałas, który będzie emitowała jednostka – nie montuj jej w miejscu, które go potęguje, bo może przeszkadzać zarówno Tobie, jak i sąsiadom. Nie zalecamy również montażu w pobliżu drzwi i okien.

Montaż jednostki wewnętrznej

Po wybraniu lokalizacji i zaakceptowaniu jej przez inwestora można rozpocząć montaż jednostki wewnętrznej. Najpierw niezbędne jest zamontowanie stelaża.

Należy wyznaczyć na ścianie środek jego położenia, wypoziomować i mocno przytwierdzić. Następnie niezbędne jest wywiercenie otworu o średnicy 65 mm w miejscu, które będzie zakrywał klimatyzator, by przeprowadzić przez niego instalację freonową, elektryczną oraz odprowadzenie skroplin. Otwór powinien mieć delikatny spadek na zewnątrz. Można go zabezpieczyć od wewnątrz specjalną tuleją, natomiast od strony zewnętrznej dobrze jest zamontować osłaniającą rozetę.

Montaż i serwis klimatyzacji

Specjalnej uwagi wymaga odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej – powinien być wykonany w sposób grawitacyjny. Rurę należy przeprowadzić ze spadkiem ok. 3%. Nie zalecamy rozwiązań z pompką skroplin, bo to element mechaniczny, który zwiększa ryzyko awarii. Konieczne jest sprawdzenie wykonania instalacji odpływu skroplin – wystarczy wlać ok. 1-2 litrów wody do tacy ociekowej. Klimatyzatory całoroczne powinny mieć również kabel grzejny w rurze odpływowej.

Zanim jednostka wewnętrzna klimatyzatora zostanie powieszona na ścianie, konieczne jest jeszcze podłączenie instalacji chłodniczej. Starannie wykonaj kielich, który zapewni jej szczelność. Połączenie kielichowe skręcane musi być trwałe. Użyj pasty, która zapewni poślizg i zapobiegnie skręceniu kielicha podczas dokręcania wszystkich śrubunków – nałóż ją na zewnętrzną powierzchnię kielicha.

Montaż jednostki zewnętrznej

Jeśli montaż jednostki zewnętrznej zdecydowałeś się wykonywać na konstrukcji wsporczej typu L, zwróć szczególną uwagę na wypoziomowanie konstrukcji. Zastosuj gumowe podkładki antywibracyjne. Warto także wybrać specjalną stalową rurę osłonową, która chroni instalację przed uszkodzeniem.

Jednostkę zewnętrzną należy zamontować w takiej odległości od ściany, by były możliwe swobodny przepływ powietrza przez skraplacz i późniejsza konserwacja czy czyszczenie urządzenia. Nie można zapomnieć także o izolacji śrubunków na rurociągu gazowym i cieczowym obok agregatu – w ten sposób zabezpieczysz się przed wykraplaniem wilgoci i powstawaniem zacieków na ścianie.

Systemy klimatyzacji Hoval

Podłączenie instalacji chłodniczej

Gdy obie jednostki są już zamontowane, należy przejść do podłączenia instalacji chłodniczej do agregatu. Konieczne jest zaślepienie rurociągów chłodniczych, by podczas przeprowadzania instalacji przez przegrody budowlane nie doszło do ich zanieczyszczenia.

Jeśli różnica pomiędzy jednostkami przekracza 5 mb, należy również pamiętać o syfonowaniu instalacji, by powstały tzw. pułapki olejowe, które dają możliwość powrotu oleju do sprężarki. Poprawny montaż klimatyzatora typu split wymaga także przestrzegania zarówno długości instalacji, jak i różnic poziomów dopuszczalnych przez producenta w specyfikacji danego modelu.

Próba szczelności

Aby upewnić się, że montaż rurociągów przebiegł prawidłowo, konieczne jest wykonanie nadciśnieniowej próby szczelności instalacji chłodniczej. W tym celu wykorzystuje się azot techniczny. To szczególnie istotne dla instalatorów z niewielkim doświadczeniem, którzy muszą upewnić się, czy połączenia kielichowe zostały dobrze wykonane – w czasie próby zostaną wykryte wszystkie nieszczelności, które w przyszłości mogłyby powodować emisję czynnika chłodniczego R32 do atmosfery.

Do sprawdzenia szczelności wystarczy roztwór mydlany z wodą – można wykorzystać nawet odrobinę płynu do mycia naczyń. Należy spryskać nim miejsca połączeń skręcanych. Instalatorzy mają do swojej dyspozycji również bardziej zaawansowane rozwiązania. Specjalne detektory służą wykrywaniu nieszczelności w miejscach trudno dostępnych.

Próżnia w układzie klimatyzacyjnym i połączenia elektryczne

Po pozytywnym przejściu próby szczelności do wykonania pozostało jeszcze kilka kroków. Najpierw konieczne jest wykonanie próżni w układzie chłodniczym. W tym celu potrzebna będzie pompa próżniowa usuwająca powietrze i obniżająca w nim ciśnienie. Pamiętaj, że podczas próżniowania znaczenie ma czas i temperatura na zewnątrz – im jest zimniej, tym czas próżni będzie dłuższy. Przyjmuje się, że układ o instalacji nie dłuższej niż 10 mb potrzebuje co najmniej 60 minut próżni. Chodzi bowiem nie tylko o to, by uzyskać podciśnienie, ale utrzymać je dłużej celem odparowania wilgoci. To bardzo ważne dla żywotności montowanego klimatyzatora, bowiem w układzie chłodniczym może dojść do wytworzenia się kwasów na skutek reakcji wilgoci z olejem. Ta sytuacja natomiast może doprowadzić do zniszczenia sprężarki lub przymarznięcia elementu rozprężnego.

W czasie wykonywania próżni można podjąć się wykonania podłączeń elektrycznych w obu jednostkach. Warto upewnić się, czy klimatyzator podłączony jest do oddzielnego zabezpieczenia elektrycznego typu C. Zapoznaj się dokładnie ze schematem, który znajdziesz w instrukcji danego modelu lub bezpośrednio na obudowie jednostki wewnętrznej.

Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym

Montaż klimatyzatora typu split kończy się napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym. Jednostki wewnętrzne są napełnione nim fabrycznie – producenci dbają o odpowiednią ilość względem długości rurociągu cieczowego. Jeśli więc przygotowany układ jest dłuższy niż ten przez niego określony, przed otwarciem zaworów w jednostce wewnętrznej dopełnić go właściwą dla tej długości ilością czynnika (zależna od wydajności całego układu, a więc od średnicy rurociągu). Następnie można otworzyć zawory odcinające w jednostce zewnętrznej i podjąć się pierwszego uruchomienia klimatyzacji.

Pierwsze uruchomienie klimatyzatora typu split

Klimatyzator typu split należy uruchomić za pomocą pilota zdalnego – pierwszym trybem powinno być chłodzenie. Należy kontrolować wskazania ciśnień na manometrach, które muszą być podłączone do zaworu serwisowego urządzenia – to ciśnienie ssania. Prawidłowo powinno wynosić ok. 7,5 bara. Dobrze jest także kontrolować temperaturę powietrza nawiewanego – powinna być ok. 10°C niższa niż powietrza wpływającego do parownika.

Poprawny montaż klimatyzatora typu split sprawia, że z urządzenia można korzystać przez naprawdę kilka lat. Aby cieszyć się jego długą żywotnością, należy bezwzględnie przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji obu jednostek. Są ważne także dla zdrowia użytkowników. Ich częstotliwość zależy od wielu czynników, w tym m.in. lokalizacji obiektu, zanieczyszczenia powietrza czy intensywności eksploatacji urządzenia.

Opracowanie:
Aero7

Klimatyzacja - gdzie kupić?

Poniżej przedstawiamy ranking 18 347 Dostawców Klimatyzatorów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o klimatyzacji