Krótka historia o tym, jak zarobić na długu
Otrzymaj oferty od specjalistów jak aaa nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

aaa

102

Krótka historia o tym, jak zarobić na długu

Autor: aaa, publikacja: 2020-06-16

Dług - słowo, które w obecnych czasach jest znane każdemu na świecie. Zapoznając się z fachowym, prawnym nazewnictwem, jest to świadczenie, które dłużnik winien spełnić wobec wierzyciela.

jak-zarobic-na-dlugu

Potocznie możemy powiedzieć, że zjawisko długu występuje w momencie, gdy osoba, która pożyczyła pieniądze, musi je zwrócić pożyczkodawcy.

Dług również występuje w chwili, gdy dokonując zakupu towaru, nie zapłacimy za niego, a znajdzie się on w naszym posiadaniu - sytuacje takie występują przy wystawieniu faktury za towar lub usługę z terminem płatności.

W ramach ciekawostki: biorąc pod uwagę dane z końca 2019 roku, zadłużenie 2,8 miliona Polaków szacowano na kwotę 77,7 mld złotych.

Powszechnie wiadomo, że odzyskanie całości należności w niektórych przypadkach jest niemożliwe. Jednak dzięki coraz bardziej zaostrzonemu prawu oraz szerszemu działaniu instytucji powołanych do odzyskania długu, sytuacji tych jest coraz mniej.

Co w tym momencie z wierzycielami? Czy czekając na odzyskanie długu, mogą jeszcze na tym zarobić?

Zapraszam do lektury, w której wszystkiego się dowiecie.

Niestety nie jest tak pięknie, mogłoby się wydawać. Rekompensata za nieterminową opłatę za usługę bądź towar może przysługiwać jedynie przedsiębiorcy, osobie pracującej w wolnym zawodzie, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub przedstawicielstwu firmy zagranicznej.

Aby o takową rekompensatę się starać, muszą być spełnione następujące warunki:

  • wierzyciel winien podjąć działania windykacyjne w stosunku do dłużnika (mowa tu o telefonicznym lub pocztowym wezwaniu do zapłaty),
  • niezapłacona została należność wynikająca z warunków umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami,
  • płatność nie została uregulowana lub uregulowano ją po terminie.

Wyżej wymienione przypadki kwalifikują wierzyciela do podjęcia działań na rzecz otrzymania rekompensaty za opóźnienia w spłacie zobowiązania przez dłużnika.

Każdy, kto do tego momentu zapoznał się z artykułem, ma w głowie jedno pytanie: „Ile ja, jako przedsiębiorca, mogę na tym zarobić?”.
Rachunek zysków przedstawia się następująco:

W sytuacji, gdy dług nie przekracza 5000 zł jako rekompensata należy się kwota 40 euro. Kiedy dług przewyższa 5000 zł, ale zatrzymuje się przed magiczną wartością 50 000 zł - w tej sytuacji rekompensata kwalifikuje się na poziomie 70 euro.
Należność przekraczającą kwotę 50 000 zł opiewa rekompensata w wysokości 100 euro.
Wszystko oczywiście przewiduje kodeks handlowy. Niemniej jednak oprócz wymienionej rekompensaty wierzyciel może ubiegać się o zapłatę należnych mu odsetek oraz kosztów związanych z odzyskaniem należności.

Gdzie znaleźć pomoc w odzyskaniu długu oraz otrzymaniu rekompensaty?

Na polskim rynku widnieje wiele firmy windykacyjnych zajmujących się odzyskiwaniem długów. Są te bardziej i mniej skuteczne. Najlepszym sposobem na przekonanie się, czy dana działalność windykacyjna radzi sobie na rynku, jest zasięgnięcie o niej opinii w internecie oraz sprawdzeniu informacji zawartych na jej stronie internetowej.
Jedną z nich jest firma Norden Polska, która w swoim dość młodym życiu na rynku windykacji może pochwalić się sporymi osiągnięciami w dziedzinie ściągania długów. Dzięki swoim skutecznym działaniom aż 94% dłużników objętych skrzydłami firmy spłaciło swój dług.

Czy w wyżej wymienionych sytuacjach dłużnik może w jakikolwiek sposób ustrzec się przed rekompensatą oraz odsetkami?

Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak. Najprostszym rozwiązaniem jest uiszczenie należności lub spłacenie ich w terminie. W momencie gdy przyszły potencjalny dłużnik zawczasu wie, że spłata nie będzie możliwa w określonych w umowie bądź na fakturze terminach, może podjąć dialog z wierzycielem, dzięki czemu istnieje szansa na polubowne załatwienie sprawy.


Opracowanie:
Norden Polska Sp. z o.o.

Windykacja - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 087 Specjalistów od Windykacji najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o windykacji