Usterki okładzin ceramicznych – przyczyny, skutki i środki zaradcze
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Zakład Usług Budowlanych MURATOR nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Zakład Usług Budowlanych MURATOR

64

Usterki okładzin ceramicznych – przyczyny, skutki i środki zaradcze

Autor: Waldemar Maciejewski, Zakład Usług Budowlanych MURATOR, publikacja: 2020-10-27

Do typowych usterek okładzin ceramicznych można zaliczyć: odspojenia płytek od podłoża, brak równomiernego wypełnienia przestrzeni pomiędzy spodem płytki a podłożem, brak równomiernego wypełnienia spoin, uszkodzenie krawędzi i narożników poszczególnych płytek, nieprawidłowe wykonanie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni. Więcej informacji podanych zostanie w poniższym artykule, dlatego zachęcamy do jego lektury.

Wanna obudowana kafelkami

1. Odspojenia płytek od podłoża

Spowodowane są niewłaściwym przygotowaniem podłoża, niewłaściwym doborem kleju w stosunku do właściwości płytek, niewłaściwą jakością zaprawy klejącej, brakiem lub niewystarczającym gruntowaniem. Szczególnym przypadkiem jest montaż okładziny na podłożu, które już jest odspojone, np. głuchy tynk.

Wykonanie odkrywki pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić przyczyny zaistniałej sytuacji, na przykład jeśli płytki odchodzą z klejem od podłoża, szczególnie z jego pozostałościami, przyczyną może być niewłaściwe przygotowanie podłoża, jeśli zaprawa jest krucha, trzeba sprawdzić sposób gruntowania itd.

Czytaj więcej: Skucie płytek – jak skuwać płytki?

2. Brak równomiernego wypełnienia przestrzeni między spodem płytki a podłożem

W wyniku tego powstają puste, niepodparte klejem fragmenty.

Nieprzyleganie płytki podłogowej całą powierzchnią do podłoża przy jej miejscowym obciążeniu skutkuje odłamywaniem narożników i pękaniem. Podobna sytuacja dotyczy płytek ściennych, ale tam możliwość uszkodzenia podczas eksploatacji jest mniejsza. Tu również odkrywka pozwoli wyjaśnić sytuację.

W przypadku okładzin na zewnątrz budynków pozostawienie wolnych przestrzeni pod płytką może powodować gromadzenie się w tych miejscach wody, która na skutek procesu zamarzania i odmarzania powoduje stopniowe osłabienie połączenia i w konsekwencji odspojenie okładziny. Pozostawienie wolnych przestrzeni to również warunki sprzyjające rozwojowi skażeń biologicznych.

3. Brak równomiernego wypełnienia spoin

Powoduje zwiększoną możliwość penetracji wody pod okładzinę i możliwość gromadzenia się tam wilgoci.

W przypadku okładzin na zewnątrz budynków może to powodować odspajanie okładzin. Są to też potencjalne miejsca, gdzie może powstawać skażenie biologiczne – grzyby, glony, pleśnie.

4. Uszkodzenie krawędzi i narożników poszczególnych płytek

Następuje w wyniku nieprawidłowego położenia płytek, braku zlicowania okładziny.

Pękanie płytek może być spowodowane wieloma przyczynami, spośród których należy podkreślić:

  • zastosowanie zbyt grubej warstwy kleju i związany z tym nadmierny skurcz użytej zaprawy klejącej (dotyczy klejów cementowych),
  • niewłaściwą metodę przyklejania (np. na placki),
  • niezastosowanie dylatacji lub zbyt duże pola dylatacyjne,
  • niestabilne podłoże (np. odkształcające się płyty gipsowo-kartonowe, zbyt cienki podkład na warstwie izolacji termicznej).

Wykonanie odkrywki pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić przyczyny zaistniałej sytuacji.

Uszkodzoną płytkę można odkuć. W miejscu spękań można również wykonać próbny odwiert pozwalający potwierdzić układ i grubość warstw pod płytkami.

Czytaj więcej: Sprawdź, co powinien wiedzieć początkujący glazurnik

5. Uszkodzenia mechaniczne powierzchni

Spowodowane są upadkiem ciężkiego przedmiotu, niewłaściwym użytkowaniem powierzchni.

Czytaj też: Jaka jest cena układania płytek?

Glazurnik - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 75 795 Glazurników najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o układaniu płytek