Zmiany w podatkach na 2019 rok
Otrzymaj oferty od specjalistów jak You&Tax Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

You&Tax Sp. z o.o.

15

Zmiany w podatkach na 2019 rok

Autor: You&Tax Sp. z o.o., publikacja: 2019-05-14

Zmiany w podatkach w 2019 roku

Zdjęcie nr 1

Zmiany limitu uznania wartości auta w koszty działalności z 20 tys. EUR na 150 tys. zł.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku limit wartości auta, jaki możemy zaliczyć w koszty działalności wynosi 20 tys. EUR. Oznacza to, że przy zakupie auta za 100 tys. złotych, kosztem działalności gospodarczej może być jedynie 20 tys. EUR w przeliczeniu na złotówki po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury na wyżej wspomniane auto.

Od 01.01.2019 roku limit ten ulegnie zwiększeniu. Od początku 2019 roku leasing, który do tej pory był najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, stanie się mniej korzystny dla osób wybierających auta o wartości poniżej 150 tys. zł. Zmiana limitu wartości auta spowoduje, że nabywając auto za cenę nawet 150 tys. złotych, w całości może ono stanowić koszt uzyskania przychodu. Pamiętajmy, że środki trwałe - między innymi auta - podlegają amortyzacji, co oznacza, że kosztem działalności jest jedynie 20% wartości auta rocznie.

Zmiana uznania kosztów eksploatacyjnych związanych z samochodami firmowymi.

Aktualnie jeśli przedsiębiorca posiada samochody firmowe zakupione na własność lub używane na podstawie umów leasingu, koszty z nimi związane, takie jak: myjnia, paliwo, naprawa oraz parking, w całości mogły stanowić koszt działalności gospodarczej. Od 2019 roku koszt działalności może stanowić jedynie 75% wyżej wymienionych wydatków. Istnieje możliwość zaliczenia 100% wydatków w koszt działalności, natomiast będzie to wiązało się ze sporządzeniem tak zwanej „kilometrówki”. Kilometrówką nazywamy zestawienie wyjazdów służbowych autem firmowym w danym miesiącu. Wyjazd ten musi być związany wyłącznie z wykonywaną działalnością, co musi być zgodne z ilością przejechanych kilometrów wykazanych na stanie licznika.

Od 2019 roku leasing w przypadku samochodów droższych niż 150 tys. złotych z zamiarem jego sprzedaży po cenie wyższej niż 150 tys. zł stanie się nieopłacalny.

W przypadku gdy przedsiębiorca zakupi auto o wartości 300 tys. złotych, koszt działalności może stanowić jedynie 150 tys. zł. Rodzi się problem przy sprzedaży takiego auta. Według przepisów obowiązujących od 2019 roku przedsiębiorca, który sprzeda auto za cenę wyższą niż 150 tys. zł musi zapłacić podatek dochodowy od różnicy między ceną sprzedaży a kwotą 150 tys. zł. W tej sytuacji przedsiębiorca pokazuje zysk, jakby zarobił na sprzedaży auta, natomiast w rzeczywistości sprzedał je po cenie niższej od ceny zakupu.

Zmiana opodatkowania kryptowalut.

Odkąd kryptowaluty weszły na polski rynek stanowią wielkie wyzwanie dla ustawodawców. Od początku tego roku można było usłyszeć kilka możliwości opodatkowania kryptowalut i wciąż są tworzone uaktualnienia. W 2018 roku kryptowaluty podlegały pod ustawę o PCC, natomiast było jednocześnie wydane rozporządzenie, na podstawie którego pobór podatku PCC został zaniechany. Rozporządzenie to traci moc z końcem 2018 roku i nadal nie znamy decyzji ustawodawcy.

Kryptowaluty podlegają podatkowi dochodowemu w momencie wymiany kryptowaluty na walutę FIAT, czyli PLN, EUR, USD i inne.

W 2018 roku można skompensować straty z kryptowalut z zyskiem z pozostałej działalności gospodarczej, natomiast od nowego roku nie będzie takiej możliwości. Od 2019 roku zyski i straty z kryptowalut należy wykazać w innej pozycji niż zyski i straty z działalności gospodarczej. Od nowego roku przedsiębiorcy, prowadząc działalność gospodarczą trudniącą się np. sprzedażą usług lub towarów, która zajmuje się również obrotem kryptowalutami, nie będą mogli rozliczyć kosztów pośrednich związanych z obrotem kryptowalut z przychodami z tego tytułu. Wszystkie wydatki związane z obrotem na rynku kryptowalutowym oprócz zakupu kryptowalut i prowizji z giełdy będą mogły stanowić jedynie koszt pozostałej działalności związanej z usługami lub towarami. Przychodów z tytułu sprzedaży kryptowalut nie będzie można pomniejszyć o inne wydatki niż zakup tych kryptowalut oraz prowizji z giełdy. Zmienia się stawka opodatkowania dla kryptowalut w nowym roku. Dotychczas były one rozliczane w działalności gospodarczej stawką liniową 19% bądź według skali 18% i 32%. Według wprowadzonych zmian kryptowaluty są odrębnym źródłem przychodów kapitałowych, co powoduje, że jest im przypisana indywidualna stawka podatkowa w wysokości 19%.


Opracowała:
Anna Bagan
You&Tax Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 18 893 Biur Rachunkowych i Księgowych najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o księgowości