Szkolenie z pakietów biurowych, Poręba


Kurs „Pakiet biurowy – podstawy”
Kurs obejmuje 10m godzin nauki zdalnej, przy pomocy platform e-learningowych ( nie wymaga instalacji dodatkowych programów).

Word/Writer
podstawowe informacje o edytorze
dostosowanie pasków narzędzi
formatowanie tekstu
wstawianie obrazów
wstawianie tabel
zakotwiczanie w tekście
tworzenie spisów treści
zastosowanie komentarzy
fontwork – grafika tekstowa

exel/arkusz kalkulacyjny
podstawowe informacje o arkuszu
dostosowanie pasków narzędzi
tekst w komórkach arkusza
formatowanie komórek, wierszy i kolumn
praca na komórkach- krawędzie i kolorowanie
przytwierdzanie kolumn i wierszy
formuły
stosowanie formuł na kilku arkuszach jednocześnie
wykresy

prezentacje
zasady i sposoby tworzenia prezentacji
obróbka grafiki – podstawy
wideo w prezentacji

inne aspekty pakietów biurowych dostosowane do potrzeb klienta

Polska, Poręba
 
 


Liczba wyświetleń strony: 310