Projekt stałej organizacji ruchu drogowego, Łódź


Firma specjalizuje się:
- w opracowaniu wstępnych założeń dotyczących organizacji ruchu drogowego.
- wykonywaniu projektów stałej/ czasowej organizacji ruchu (również z sygnalizacją świetlną).
- pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych opinii oraz zezwoleń/ zatwierdzeń.

Tworzenie projektów STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU w zakresie:

– Wprowadzenia oznakowania poziomego;
– Wprowadzenia oznakowania pionowego;
– Obliczenia natężenia ruchu na wlotach;
– Obliczenia przepustowości skrzyżowania;
– Stworzenia programów pracy sygnalizacji świetlnej;
– Obsługi klienta w zakresie pozyskania uzgodnień oraz kompleksowym doradztwie w zakresie inżynierii ruchu drogowego.

Projekty Organizacji Ruchu Drogowego wykonywane są w pełnym zakresie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jak np:

– remonty, przebudowa oraz tworzenie nowych dróg
– organizacja ruchu na placu budowy/ dojazdu do pracy budowy
– organizacja ruchu podczas imprez masowych
– organizacja ruchu podczas remontu elewacji budynku
– budowa zjazdów z dróg publicznych
– budowa/ modernizacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,

Polska, Łódź
 
 


Liczba wyświetleń strony: 249