Pomiary elektryczne, Gdańsk


Cena do uzgodnienia

Wykonuję:

• kompleksowe przeglądy pięcioletnie i roczne instalacji elektrycznej,
• pomiary impedancji pętli zwarciowej
• pomiary rezystancji izolacji,
• pomiary ciągłości przewodów ochronnych
• badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
• pomiary natężenia oświetlenia (awaryjne/ewakuacyjne)
• badanie głównych wyłączników przeciwpożarowych
• pomiary rezystancji uziemienia,
• pomiary rezystywności gruntu.
• oględziny i ocenę instalacji odgromowej,
• badanie jakości energii elektrycznej
• analiza rachunków za energię elektryczną

W czasie wykonywanych badań i pomiarów elektrycznych usuwam wszystkie napotkane usterki tak, aby dać Państwu pewność, że przebadane przez nas obiekty zapewnią użytkownikom pełne bezpieczeństwo i maksymalny komfort.

WAŻNE
Podczas kupna mieszkania/ inwestycji często instalacja elektryczna jest modernizowana. Taka intstalacja nie posiada ważnych pomiarów elektrycznych.
Brak aktualnego protokołu może skutkować niewypłaceniem odszkodowania zgodnie z OWU Ubezpieczyciela w razie jakiegokolwiek zdarzenia.
Obowiązek przeprowadzania regularnych badań instalacji przez właściciela lub zarządcę wynika z prawa budowlanego.

Rzetelne pomiary i protokoły.
Działam na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
Zapraszam do kontaktu.

Polska, Gdańsk
 
 


Liczba wyświetleń strony: 3